הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאת מערכת "הגדה השמאלית"


כלכלנית ההסתדרות, מירב פרץ, בדקה ומצאה כי שחיקת השכר של השכירים במדינת ישראל במשך השנתיים האחרונות עלתה על 10 אחוז. על פי ממצאי הכלכלנית, למעט תוספת יוקר סמלית של 2 שקלים שניתנה במהלך שנת 2000, מאז פברואר 1999 לא שולמה לעובדים תוספת יוקר ממשית. ההסבר לאי-פיצוי השכירים היא "אופי הסכם תוספת היוקר המעניק פיצוי על ההתייקרויות רק בשיעורי אינפלציה שנתיים גבוהים יחסית".

לכן, במשך פרק זמן העולה על שלוש שנים (מפברואר 1999 ועד ליולי 2002) לא שולמה כל תוספת יוקר, למרות שחלה התייקרות כוללת של כ-10.6%. מסקנת הכלכלנית של הרשות לכלכלה ולחברה בהסתדרות היא: "אולם השנה, במיוחד לנוכח הירידה הריאלית החדה בשכר הממוצע במשק, ולנוכח השחיקה הרמת החיים בגין הגזירות הכלכליות (שלא באות לידי ביטוי בעליות מחירים), לא רק שהפעלת מכשיר תוספת היוקר היא חיונית – אלא שאם וכאשר תינתן התוספת היא תהיה פיצוי חלקי ובלתי מספיק לרוב השכירים והגמלאים במשק".

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים