הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-19 באוגוסט, 2002 אין תגובות

להלן עיקרי מסמך העקרונות של "הפורום החברתי העולמי" (על הניסיונות להקים קבוצה ישראלית של ה"פורום" ראו ידיעה נפרדת באתר זה). בין היתר נאמר במסמך "הפורום החברתי העולמי הוא מקום מפגש פתוח לחשיבה, לדיון דמוקרטי, לעיצובן של הצעות, להחלפה חופשית של ניסיונות וליצירת מסגרות לפעולות משותפות של קבוצות ותנועות של החברה האזרחית, אשר מתנגדות לניאו-ליברליזם, לשלטון ההון ולכל סוג של אימפריאליזם – תנועות המחויבות לבניית חברה גלובלית שמטרותיה הן יחסים מפרים בין בני האדם, וביניהם לבין כדור הארץ". עיקרי המסמך מתפרסמים על פי התרגום שנערך על ידי ה"מרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית" הפועל בירושלים ובית-לחם.

ועדת הארגונים הברזילאים אשר יזמה את הפורום העולמי הראשון, שהתקיים בפורטו-אלגרה בין ה-25 וה-30 בינואר 2001, לאחר הערכת תוצאותיו של הפורום ולאור הצפיות שהוא עורר, רואה כצעד הכרחי ולגיטימי לנסח מסמך עקרונות אשר ידריך יוזמות נוספות ברוח זו. העקרונות שבמסמך זה ועקרונות נוספים של הפורום החברתי העולמי – מהווים סיכום להחלטות שהנחו את הכינוס של הפורום בפורטו-אלגרה והבטיחו את הצלחתו: 1. הפורום החברתי העולמי הוא מקום מפגש פתוח לחשיבה מפרה, לדיון דמוקרטי, לעיצובן של הצעות, להחלפה חופשית של ניסיונות וליצירת מסגרות לפעולות משותפות של קבוצות ותנועות של החברה האזרחית, אשר מתנגדות לניאו-ליברליזם, לשלטון ההון ולכל סוג של אימפריאליזם – תנועות המחויבות לבנייתה של חברה גלובלית שמטרותיה הן יחסים מפרים בין בני האדם, וביניהם לבין כדור הארץ.
 2. לפורום החברתי העולמי בפורטו-אלגרה היו מגבלות של זמן ומקום. מעתה ואילך, לאור ההכרזה של הכינוס שנערך בפורטו-אלגרה לפיה ה"עולם אחר הוא בר-השגה", אנחנו נכנסים לתהליך קבוע וכולל של חיפוש ובניית אלטרנטיבות.
 3. הפורום החברתי הוא במהותו עולמי. כל הפגישות שמתקיימות כחלק מתהליך בנייתו והרחבתו הן בעלות אופי בינלאומי.
 4. החלופות המוצעות במסגרת הפורום החברתי העולמי עומדות בניגוד לתהליך הגלובליזציה המונהג על ידי התאגידים הרב-לאומיים הגדולים ועל ידי הממשלים והמוסדות הבינלאומיים העומדים לשירות האינטרסים של אותם תאגידים –  בשיתוף פעולה עם הממשלות המקומיות. הסולידריות עומדת ביסוד החלופות של הפורום החברתי העולמי. יהיה זה שלב חדש בהיסטוריה האנושית. שלב שיבטיח כיבוד של זכויות אדם אוניברסאליות, כיבודן של זכויות האזרחים – גברים ונשים – מכל הלאומים, ואת כיבוד הסביבה. יהיה זה שלב היסטורי שיתבסס על מוסדות וארגונים בינלאומיים דמוקרטיים, בשירות הצדק החברתי, השוויון והריבונות העממית.
 5. הפורום החברתי העולמי רק מחבר ומקשר ארגונים ותנועות של החברה האזרחית מכל המדינות בעולם, אך הוא אינו שואף להיות גוף המייצג את החברה האזרחית העולמית.
 6. אף אחד אינו מוסמך לבטא עמדות המתיימרות לייצג את כל משתתפי הפורום. המשתתפים בפורום לא ייקראו להחליט כגוף, לא באמצעות הצבעה ולא באמצעות קריאות תמיכה, על הצהרות או הצעות לפעולה אשר יחייבו את כל המשתתפים או את רובם.
 7. יחד עם זאת, יש להבטיח את זכותם של ארגונים (או מערך ארגונים) אשר משתתפים בפורום ליזום הצהרות או פעולות שמגובשות על ידם, בין אם כארגון יחיד או בתאום עם משתתפים אחרים. הפורום החברתי העולמי יפיץ החלטות אלה באמצעים העומדים לרשותו, מבלי לנהל, לצנזר, להגביל או לקבוע את סדרן.
 8. הפורום החברתי העולמי הנו מסגרת פלורליסטית, מגוונת, חילונית, לא ממשלתית ושאינה מפלגתית, המקשר, באופן ביזורי ולא ריכוזי, ארגונים ותנועות המעורבים בפעולות ישירות החל מהרמה המקומית ועד לרמה הבינלאומית, במטרה ליצור עולם שונה.
 9. הפורום החברתי העולמי יהיה פורום פתוח למגוון דרכי הפעולה של הארגונים והתנועות השותפים בו.
 10. הפורום החברתי העולמי מתנגד לשימוש באלימות על ידי המדינה כאמצעי לשליטה חברתית. הוא תומך בכבוד לזכויות אדם, במימוש הדמוקרטיה האמיתית והדמוקרטיה ההשתתפותית, ביחסי שלום מתוך שוויון וסולידריות בין בני אדם, ישויות אתניות, מגדרים ועמים, והוא מגנה כל סוג של שליטה וכל שיעבוד של אדם בידי אדם.
 11. הפורום החברתי העולמי דוגל לחיפוש הדרכים דרכים להתנגד שיעבוד זה ולהתגבר עליו, ובמציאת החלופות על מנת לפתור את בעיית ההדרה (exclusion) ובעיית חוסר השוויון שבתהליך הגלובליזציה הקפיטליסטית
  כמסגרת להחלפת ניסיונות, הפורום החברתי העולמי מעודד הבנה והכרה הדדית בין הארגונים והתנועות המשתתפים בו, ושם דגש מיוחד על החלפת הרעיונות בין הארגונים והתנועות, בעיקר בכל הנוגע למה שהחברה בונה על מנת לפתח משק ופעולה פוליטית תוך היענות לצרכים של בני אדם ותוך כיבוד הסביבה, בדור הזה ובדורות הבאים.
 12. כמסגרת לקשרים הדדיים, הפורום החברתי העולמי שואף לחזק וליצור קשרים לאומיים ובינלאומיים חדשים בין ארגונים ותנועות בחברה, אשר – הן בחיים הציבוריים והן בחיים הפרטיים – יגדילו את היכולת להתנגדות חברתית לא אלימה לתהליך הדה-הומניזציה שעובר על העולם.
 13. הפורום מזמין את משתתפיו לשנות את סדר היום הגלובלי על מנת לשלב מעשים מחוללי-שינוי במטרה לבנות עולם חדש וסולידרי.

מסמך זה אושר ואומץ בסאו-פאולו, באפריל 2001, על ידי הארגונים המרכיבים את הוועדה המארגנת של הפורום החברתי העולמי, והוא אושר עם שינויים ע"י המועצה הבינלאומית של הפורום החברתי העולמי ביוני 2001.

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים