הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-17 בספטמבר, 2002 אין תגובות

בימים  אלה נערכים דיונים על תקציב המדינה לשנת 2003. בתקציב, כפי שאושר על ידי הממשלה, קיימת פגיעה קשה בשכבות החלשות בחברה הישראלית ובשכבות הביניים. פגיעה זו מעמידה בספק את יכולתם של רבבות מבין תושבי ואזרחי המדינה להתקיים בכבוד ומשנה למעשה, את פניה של החברה הישראלית מקצה אל קצה. המארג החברתי העדין הבנוי על סולידריות וסיוע לחלש עומד להשתנות. מטה המאבק של הארגונים החברתיים קורא לממשלה ולכל החברים בה, לעצור את התהליך המסוכן ולשנות את הצעת התקציב, כך שעקרונות מדינת הרווחה, שעמדו כנר לרגלי ממשלות ישראל מאז הקמת המדינה, לא יפגעו. מטה המאבק, המאגד למעלה מ-70 ארגונים חברתיים, קורא לממשלה לשקול אלטרנטיבות אחרות לפתרון לבעיה הכלכלית ובעיקר חלופות שאינן פוגעות בחלשים בחברה.

מטה המאבק קורא לממשלה לדבוק ביעדי אי שוויון נמוכים כתנאי לקבלת כל תוכנית כלכלית. אי שוויון גבוה מסוכן למרקם החברתי ולביטחון הכלכלי בישראל. 1. מטה המאבק קורא לאוצר להציג את מדד האי שוויון לפני הצעת התקציב ואת הערכותיו למדד זה לאחריו כתנאי לכל דיון בממשלה בתקציב המדינה.
 2. אין לפגוע בגובה הקצבאות המשולמות לזכאי הביטוח הלאומי. הטענה כאילו על ידי קיצוץ הקצבאות יגדל התמריץ לעבודה של המובטלים אינה הגיונית לאור מציאות של מחסור גדול במקומות עבודה. פגיעה בגובה הקצבאות תביא רבים לחרפת רעב כאשר מקומות עבודה אינם בנמצא.
 3. אין לפגוע בסיוע בשכר דירה למקבלי קצבאות. מקבלי הקצבאות הם החלשים ביותר בקרב האוכלוסייה בישראל ומשפחות רבות ימצאו עצמן ללא קורת גג באם יקוצץ הסיוע.
 4. אין לפגוע בהנחה בארנונה למקבלי הקצבאות. מקצבת הבטחת הכנסה לא יכולה משפחה ממוצעת לעמוד בתשלום מלא של מסים עירוניים, בוודאי שלא יעמדו בכך הקשישים, הבודדים והמשפחות החד הוריות.
 5. אנו קוראים לחברי הממשלה לחזור בהם לאלתר מההאשמה חסרת הבסיס של מקבלי הקצבאות כאילו רובם רמאים – בידי הרשויות האמצעים המתאימים לפעולה כנגד אלה המנצלים לרעה את מערך הקצבאות והסיוע. מטה המאבק קורא לרשויות לפעול במלוא חומרת הדין כנגד העבריינים אך לא לפגוע בסיוע לחלשים.
 6. זכאי קצבאות הבטחת הכנסה הם אלה שהגיעו לשפל המדרגה הכלכלי. ממילא מותנית הזכאות בעמידה בקריטריונים מחמירים.
 7. אין לבטל את הפטור מאגרת טלוויזיה ורדיו. דווקא בימים קשים אלה של מציאות ביטחונית קשה ומפחידה מחד ומציאות כלכלית שלא מאפשרת לרבים ליהנות משירותי תרבות ואמנות העולים ממון רב, הופכים אמצעי התקשורת לחשובים במיוחד. ביטול הפטור מאגרה יוביל רבים לניתוק מחדשות, מידע ותרבות ומנוגד לאינטרס של חברה סולידרית.
 8. ביטול הקורסים להכשרה מקצועית למובטלים הוא הרה אסון – דווקא בימים של אבטלה גואה לצד התפתחות טכנולוגית מהירה המייתרת מקצועות רבים ודורשת עדכון מתמיד במקצועות אחרים, נדרשת הרחבת מערך ההכשרה המקצועית על מנת לשמור ולעדכן את מיומנויות העבודה של המובטלים הרבים בישראל.
 9. אין לשנות את הקריטריונים לתשלום קצבת סיעוד ללא הגדלת הקצבה. משמעות החיוב של לקיחת עובדים ישראלים היא העלאה משמעותית של ההוצאה עבור החולים הקשישים ובני משפחותיהם. במציאות של מיתון כלכלי עמוק ואבטלה, יאלצו משפחות רבות לאשפז את יקיריהם במוסדות סיעודיים ובכך יגדל הנטל על המדינה באופן משמעותי ובה בעת תיפגע איכות חייהם של החולים והזקוקים לסיוע.
 10. מטה המאבק קורא לממשלה שלא לאמץ מדיניות של עבודה זולה כפי שבאה לידי ביטוי בהצעת התקציב הנוכחית.
 11. מטה המאבק קורא לממשלה לפעול ביד תקיפה ובכל האמצעים שברשותה כנגד מעסיקים המנצלים את מצבם הקשה של העובדים והמובטלים בישראל ומפירים את חוק שכר מינימום ואת חוקי המגן.
 12. מטה המאבק קורא לממשלה לפעול בתקיפות ובנחישות כנגד מעסיקי עובדים זרים העוברים על חוקי המגן ו/או מעסיקים עובדים זרים ללא היתר. חילוט הערבויות של מפירי החוק עשוי להוות מקור הון בלתי מבוטל למדינה.
 13. מטה המאבק קורא לממשלה לצאת מיד בתוכנית אופרטיבית ליצירת מקומות עבודה במשק על ידי ייזום פרויקטים בתחום התשתיות הלאומיות (למשל בחינוך ובאבטחה), עידוד מעסיקים תוך חיובם לתשלום שכר הגבוה משכר המינימום ובתנאי שלא יפגעו עובדים מועסקים, בדיקת אפשרות החלת מס הכנסה שלילי על מנת להגביר את התמריץ לעבודה אצל עובדי שכר מינימום.
 14. מטה המאבק קורא לממשלה שלא לקצץ בתקציב החינוך. חינוך הוא אחד הכלים החשובים ביותר בידיה של מדינת ישראל להבטחת עתידה. דווקא בימים קשים אלה גידול תקציב תשתיות חינוכיות יכול להוות כלי ליצירת מקומות עבודה איכותיים.
 15. מטה המאבק קורא לממשלה להגן על התוצרת הישראלית על ידי חיוב כל מוסדות הציבור לרכוש שירותים ומוצרים מתוצרת כחול לבן בלבד.
 16. אנו קוראים לביטול הגזרות הכלכליות על השכבות החלשות בתחומי קצבאות הילדים, הסיוע בשכר דירה, דמי אבטלה, העלאת המע"מ ועוד שהוטלו על הציבור במסגרת תוכנית חומת מגן כלכלית.
 17. מוצע לשקול מלווה חירום שיוטל על השכבות העשירות בחברה הישראלית.
 18. מוצע להחיל את מיסוי הבורסה ומיסוי רווחי הון לאלתר.

מטה המאבק של הארגונים החברתיים: טל: 02-6222148  פקס: 02-6222168

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים