הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-31 בדצמבר, 2003 9 תגובות

החוק שחוקק בכנסת בעקבות הצעת האוצר והממשלה לפני מספר חודשים ושעניינו קרנות הפנסיה פוגע קשות בזכויות הגמלאים ועמיתי הקרנות. אחת התוצאות המיידיות של החוק החדש היא שעובד אינו יכול לדעת את שיעור הגמלה שיקבל בעת היציאה לפנסיה. על פי החוק, המפקח על הביטוח במשרד האוצר יכול להורות, מפעם לפעם, על שינוי בזכויות הפנסיה של העובדים. זאת, בלא צורך בחקיקה נוספת וללא כל פיקוח ציבורי. הוראה של האוצר מספיקה כדי לשנות הסדרי פנסיה!

לא רק גמלאים בהווה או בעתיד עלולים להיפגע מהחוק החדש. גם העובדים, העמיתים בקרנות הפנסיה, ייפגעו. זאת, עקב העלאת דמי הגמולים החודשיים ב-2 אחוזים לעובד (ואחוז בודד למעסיק). כמו כן, יועלה גיל היציאה לגמלאות, מגיל 65 לגברים ומגיל 60 לנשים, לגיל 67 לגברים ולנשים.


העלאת גיל הפרישה עלולה למנוע קבלת פנסיה מלאה מן העובדים. במידה שהמעסיקים ידרשו מהעובדים להוסיף ולצאת לפנסיה בגיל 65 (כפי שמקובל כעת), הפנסיה שיקבל אותו עובד יחושב על פי גיל הפרישה החדש. במלים אחרות, עובד הפורש לפנסיה לפני גיל 67, יאבד חמישה אחוזים גמלה חודשית שהוא אמור לקבל על כל שנת פרישה בטרם זמנה. ואם העובד נאלץ לצאת לפנסיה בגיל 65, כך הוא עלול לאבד 10 אחוז מדמי הפנסיה. לגבי נשים השינוי הוא משמעותי יותר. אם האישה תאלץ לצאת לפנסיה בגיל 60 (כפי שמקובל היום) היא תאבד 35 אחוז מהגמלה החודשית!


עד כאן עיקרי השינויים בתחום הפנסיה, כפי שבאים לידי ביטוי בחוק החדש. אין ספק שהחוק מהווה הפרה גסה של החלטות ממשלה הקודמות ושל ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין עובדים למעסיקים במשך עשרות שנים. זהו מהלך נוסף להפרדת מדינת ישראל מכל סממן של מדינת רווחה. כדאי לזכור שהחלטת הממשלה 5156, שהתקבלה ב-29 במארס 1995, הבטיחה לשמור על הזכויות שרכשו הגמלאים והעמיתים במשך עשרות שנים. החלטה זו התבטלה, ללא כל מו"מ עם נציגי העובדים, עם חקיקת החוק החדש.


על גירעון… וגירעון אקטוארי


הממשלה שבה וציינה כי הצעדים הקשים ננקטו על מנת "להציל את קרנות הפנסיה". על פי שר האוצר בנימין נתניהו "הגירעון של קרנות הפנסיה הרקיע שחקים". על פי הסכם שנחתם בעת שחיים רמון כיהן כיו"ר ההסתדרות, הקרנות התפצלו לשניים: ותיקות וחדשות. הוותיקות "נסגרו" בפני עמיתים חדשים. החדשות "נפתחו" לעובדים צעירים. מהלך שנוי במחלקות זה, גרם לכך שקרנות ותיקות איבדו אט-אט את בסיסן הכלכלי ואילו החדשות, לא צברו גירעונות. אין ספק שמהלך זה שנעשה בהסכמת ההסתדרות פגע אף הוא בזכויות עמיתים ועובדים. המהלך תואם את השקפת העולם הליברלית-קפיטליסטית של שר האוצר דאז, אברהם "בייגה" שוחט ושל היו"ר דאז, ח"כ רמון; ממנהיגי מפלגת העבודה.


אבל מהו הגירעון של הקרנות הוותיקות? על כך יש שתי גרסאות, זו של האוצר וזו של ההסתדרות. ההבדלים בין שתי הגרסאות הם בסך של 100 מיליארד שקל. הקושי בקביעת גירעון קרנות הפנסיה הוא שלא מדובר על גירעון עכשווי או בחישוב גירעון העלול "לצוץ" בעוד מספר שנים. זהו גירעון מסוג אחר – גירעון אקטוארי. זהו גירעון המחושב עשרות שנים מראש ועל בסיס כמה הנחות יסוד. שינוי, ולו חלק באחת מהנחות היסוד, ותמונת הגירעון יכולה להשתנות מן הקצה אל הקצה.


בפסק דין שניתן על ידי נשיא בית הדין הארצי לעבודה, ד"ר סטיב אדלר, נכתב כי הגירעונות האקטואריים של קרנות הפנסיה נובעים ממספר משתנים שאינם בשליטת הקרנות, כגון: • עליית תחולת החיים.
 • העלייה של שיעור היחסי של הנשים לעומת הגברים בקרן.
 • התמורות במצב המשק.
 • השינויים בשכר הממוצע במשק. לדוגמא: השכר הממוצע בשנים האחרונות יורד ולפיכך, לירידה זו יש השלכות על גובה הגירעון האקטוארי. הוא קטן יותר.

אך יתכן שהמענה לגירעון הקרנות אינו נעוץ דווקא בפגיעות נוספות בעמיתי הקרנות ובגמלאים שלהן. יתכן שהפתרון הוא דווקא בתוספת מספר העמיתים וביטול המחיצה הקיימת בין "קרנות חדשות" ל"קרנות ותיקות". כיום כמחצית מהעובדים בישראל אינם עמיתים בקרנות הפנסיה. במלים אחרות: אחד מכל שני עובדים אינו חבר בקרנות ולאחר יציאתו לפנסיה יאלץ להתקיים מקצבה זעומה של הביטוח הלאומי – קצבת הבטחת הכנסה.


תוספת של מיליון עמיתים לקרנות יכולה להוות שינוי מהותי בתחזית הגירעון האקטוארי. בממשלה החלו בשבועות האחרונים לדבר על האפשרות להנהיג פנסיה חובה לכל השכירים והעצמאים. אגב, בכל העולם החוק נקרא "פנסיה ממלכתית חובה", קרי המדינה עומדת מאחורי הקרנות. בישראל המצב שונה. כאן, הממשלה מציעה צורה של תוכנית חיסכון כפוי על העובד והמעסיק, מבלי להבטיח רשת ביטחון לחוסכים לעת זקנה. כוונת האוצר שקופה. הוא אינו מעוניין ברווחת העובד. בסך הכל הוא מעוניין לחסוך בתשלומי קצבת הבטחת הכנסה.


הנהגת פנסיה חובה, ללא מתן גיבוי מצד הממשלה, ללא פיקוח ציבורי ופיקוח של העובדים-עמיתים וכאשר כספי הקרנות יופנו לשוק ההון – זו לא פנסיה, זו הונאה! כי זהו הפן השני (ואולי החשוב ביותר) של מדיניות הממשלה: לשינוי בכללי המשחק בסוגיית הפנסיה יש מטרה מוצהרת: להזרים את כספי העובדים והעמיתים אל "שוק ההון" – אל כיסי בעלי ההון.


הכסף של העובדים לידי העשירים


למשבר הקפיטליזם הישראלי השלכות רבות ואחת מהן: ירידה ברווחיות חברות ותאגידים. מדיניות האוצר וממשלת הליכוד מכוונת לשמור על רמת הרווחיות (מנכ"ל בנק הפועלים ,למשל, שואף לרווחיות שנתית של 15 אחוז – גבוהה בהרבה מהמקובל בעולם). וכדי לשמור על הרווחים, יש צורך בהעמקת הניצול הישיר של העובדים. ולא רק בהעמקת הניצול הישיר אנו עוסקים, גם חסכונות העובדים באים בחשבון.


עד לחקיקת החוק, המדינה הבטיחה תשואה ריאלית לכספים שהופקדו בקרנות הפנסיה. אמנם הממשלה עשתה שימוש בכספים אלה לצרכיה, אך הקפידה לשלם את התשואה המובטחת. עתה, הממשלה רוצה להזרים כספים אלה לשוק ההון, בדומה למצב בארה"ב ובכמה ממדינות אירופה. יצוין שהמשבר בבורסת הנסדא"ק (הבורסה האמריקאית של טכנולוגית העלית) שפרץ באוקטובר 2000 גרם להתמוטטותן של קרנות רבות. וכך ירדו לטמיון החסכונות של מיליוני עובדים. קרנות הפנסיה המקומיות עלולות להיקלע למצב דומה. משברים תקופתיים פוקדים את המשטר הקפיטליסטי ומשפיעים על הבורסה. במדינת ישראל היו מספר רב של מקרים כאלה. הפניית מיליארדי שקלים של עמיתים וגמלאים לבורסה, ללא פיקוח ציבורי וכאשר על הקרנות מנצחים נציגי האוצר, מסכנת את עתידם של מיליוני עובדים, גמלאים ובני משפחותיהם.

תגובות
נושאים: מאמרים

9 תגובות

 1. מציאותי (תיקון) הגיב:

  "אין ספק שהחוק מהווה הפרה גסה של החלטות ממשלה הקודמות ושל ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין עובדים למעסיקים במשך עשרות שנים."(ציתתה מהכתבה). אין ספק שממשלתו המקולקלת של שרון בניצוחו של התאצ’ריסט-קפיטאליסט ביבי מפירה הסכמים בלי בושה. בנוסף לגזל הנ"ל מוסיפה ממשלת ביבי -לפיד-איתם עוון על פשע והחליטה לבטל את הנחות המס לגימלאים ולנכים ולהשתמש בכסף להעשרת בעלי ההון מחד ולהרחבת ההתנחלויות מאידך. הטענה השקרית והמקוממת לפיה מי שיצא לפנסיה מוקדמת בעבר יענש על כך שאינו עובד(אבל ,לעזאזל,אין עבודה ובגלל זה פוטרו או "יצאו" לפנסיה מוקדמת)הינה אחיזת עיניים ולעג לרש.ממשלה שמפירה הסכמים ומחפשת דרכים להתחמק מההתחיבויות כלפי הציבור הרחב ועוד "להפיל עליו את התיק" של מחדליה ומחדלי הממשלות הקודמות,ממשלה כזו איבדה את האמון שנתנו לה אזרחיה ואת אמון מדינות העולם. מדינה שבמשך 56 (כמעט) שנות קיומה גרמה להתדרדרות מצב בטחונם האישי של אזרחיה והביאתהו לדרגת שפל שאין לה אח ורע בעולם בכלל ובעולם המערבי(שכה משתוקקים להדמות לו)בפרט.הניהול הקלוקל של קרנות הפנסיה לאורך עשרות שנים ללא פיקוח ובקרה כמו "הפיקוח" הרדום של בנק ישראל על הבנקים שחילקו בשנתים האחרונות מאות מליוני דולרים למקורבים (ולא יקבלו לעולם את מרבית הכסף) ובנק למסחר והבנק לפיתוח התעשיה -הבלונים הנפוחים הללו מתחילים להתפוצץ ואת המחיר משלם אך ורק הציבור.

 2. ישראל פוטרמן הגיב:

  תכנית הפנסיה היא תכנית ביטוח לכל דבר. כלומר, לא העמית חוסך לעצמו אלא שכל המבוטחים משלמים והזכאים מקבלים. בסוף השנה אם נוצר גרעון מעלים את דמי הביטוח. עפ"י שיטה זו "הגרעון האקטוארי" הוא אגדה. אלא מה, רוב התשלום לקרנות הפנסיה מוטל על המעסיקים ואלו לא מעוניינים להגדיל תשלומיהם. לפיכך מציגים את הפנסיה כתכנית חסכון. מעתה ניתן לעשות חישובים ולהגיע לגרעון של מיליארדים. בהסתמך על "החישובים" הקרנות מוכרזות כפושטות רגל והממשלה "מצילה" אותם "לטובת העמיתים" כמובן. אלה כספים של ציבור העובדים שההממשלה הלאימה (כמו שהלאימה את קופת חולים). מעכשיו האינטרס שלה הוא לקצץ אד כמה שאפשר בזכויות החברים ולהשתמש בכסף למטרותיה (הנפשעות? אולי לבנות גדר או כמה התנחלויות?). ההסתדרות מצידה מנהלת מו"מ ארוך, מייגע ו"סודי" שאף אחד כבר לא יכול להתמצא בו. בסופו, לא נראה שתבוא הישועה.

 3. אינדיאני הגיב:

  לפי דבריך אדם היוצא לפרישה מוקדמת בגיל 50 תנוכה לו 85 אחוז מהגימלה האם נכון ?
  אגב מדוע קרן הגימלאות של עובדי הבניין פשטה את הרגל ?
  האם נכון הוא כי קופות הגמל של ההסתדרות נוהלו על ידי פונקציונרים ולא על ידי אנשי מקצוע .הבא לי מנהל אחד של קרן גמלאות הסתדרותית שהוא כלכלן או מומחה לאקטואריה . האם מה שאתה אומר על הממשלה לא חל על ההסתדרות שהשתמשה בכספי הגמלאות שלא לטובת " העובדים" .

 4. ישראל פוטרמן לאינדיאני הגיב:

  פרישה מוקרסת יוק. עפ"י "התכנית הגדולה" של נתניהו תבוטל הקביעות בעבודה ואז אין צורך בפרישה מוקדמת, פשוט מפטרים.
  קרן הפנסיה של פועלי הבנין "פשטה את הרגל" מאחר שאין יותר פועלי בנין יהודים. את הפועלים הפלסטינים והפועלים הזרים ההסתדרות אינה מארגנת ולא דואגת לשכרם, לזכויותיהם הסוציאליות והפנסיוניות (הסתדרות בעלת אוריינטציה ציונית). לכן אין דור המשך שעליו מוטלת הדאגה לדור הגימלאים וחוזר חלילה (ואז אין צריך "מומחים לאקטואריה").
  ההסתדרות כנראה השתמשה בכספי הקרנות לצרכים אחרים. אם היו לטובת העובדים בנושאים אחרים (כגון דמי שביתה) הרי שהשימוש לגיטימי. כמובן בתנאי שההסתדרות מייצגת נאמנה את ציבור העובדים ופתוחה לביקורתם.ההסתדרות הקיימת כנראה לא כזאת אך זה כבר ענין לדיון אחר.

 5. ההסתדרות והממשלה נמצאות באותו צד! הגיב:

  המדינה נשלטת על ידי אצולת הממון. מדובר בכמה אלפי משפחות שמנהלות את המדינה במשך 55 שנים וסוחטות את אזרחיה חסרי ההגנה. ערביי ישראל ,תושבי עירות הפיתוח, היהדות המזרחית, תושבי השטחים והעובדים הזרים הם האוכלוסיות החלשות והממשלות הקודמות וזו הנוכחית ניצלו ומנצלים אותם גם היום לצורך עשית רווחים עצומים בקלות. האינתיפאדה (התנערות) החלה בשנות ה-5 בואדי סליב שבחיפה (על ידי יהודים מזרחיים מקופחים) המשיכה בקרב ערביי השטחים וסחפה במידה מועאה את ערביי ישראל. הניצול המכוער ממשיך ביתר שאת עם ביבי,לפיד וממשלתם וכעת יורדים ביתר שאת לחיי הנכים,הזקנים, הגימלאים ,הדור הצעיר שאין לו קביעות במקום עבודתו וכעת מחפשים את ציבור העובדים הקבועים. וההסתדרות, מה תפקידה בכח? כשלוחתן של כל הממשלות היא (המנצלת הגדולה של עובדיה היא) מכשירה את הקרקע להטלת הגזירות בשחקה את תפקיד האיגוד המקצועי -"משענת האדם העמל", אבל היא למעשה אחד השחקנים הראשיים בתיאטרון השחיתות של האוליגרכיה.צביקה!

 6. שי הגיב:

  מאמר מעולה. תודה על פקיחת העיניים.

 7. 55 שנים ? הגיב:

  "המשפחות" (כינוי המזכיר את סרטי הוליבוד) לא "ניהלו את המדינה" בכל שנות עצמאותה.תחת
  שלטון המנדט ובשנותיה הראשונות- שועי הארץ היו המשפחות ה"ספרדיות": מוגרבי,טוטקלי,שלוש,
  קרסו ועוד. ה"אשכנזים" העשירים היו בעיקר איכרים במושבות הוותיקות.

 8. ל-55 שנים הגיב:

  מה זה משנה מה מוצאם? העיקרון שמספר מועט מחליט מה יהא על ההון במדינה הוא שקובע. וחוץ מזה, משפחות עשירות שעלו מגרמניה הביאו איתם הון עתק שבנה את הבניינים ורכש את קרקעות המדינה בכסף זול – לטובתם האישית כמובן.

 9. ‘קרא ותבין תחילה- תגיב כשתבין הגיב:

  המגיב כתב שהמשפחות השולטות היום במדינה – הן עושות זאת 55 שנים ולא הוא. "הגרמנים" – רובם ככולם באו חסרי-כל. ה"משפחות" העעשירות כקורח היןם.התעשרו בעיקרן לאחר מלחמת יוני 1967 כשהשלטון התחבר להון והעשיר אותו עוד יותר.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים