הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-27 במאי, 2006 10 תגובות

כבר בשנות השישים תיאר הפילוסוף הקנדי מרשל מקלוהן את העולם כ’כפר גלובלי’, כשהוא מתייחס במיוחד לטכנולוגיה המודרנית ולאמצעי התקשורת, ל’מֶדיָה’, שכיווצו כביכול את העולם לממדים של ‘כפר’, אבל הוא מתייחס גם לגורמים אחרים שהשפיעו על היווצרותו של ‘הכפר הגלובלי’, לטוב ולרע, בהם שפה ותרבות, כלכלה, רגשות לאומיים ועוד. אכן, מהבחינה התרבותית משמשים ה’מדיה’ אמצעי קושר ומאחד, שמעביר מארץ לארץ ומתרבות אחת למשנה לא רק אינפורמציה שוטפת, אלא גם ערכים, נורמות, והשפעות של תרבות, כך שאפשר היום לדבר על ‘תרבות גלובלית’.

הרצון להביא את העולם כולו אל תחת הנהגה אחת כוללת היה קיים כבר בימי קדם. האימפריות הגדולות של העולם העתיק, ניסו ליצור עולם אחד בצילה של תרבות אחת ומערכת כלכלית נשלטת בידי המרכז האימפריאלי. הרומאים אף הצליחו בכך, במידה רבה. בימי הביניים התפוררו האימפריות ליחידות פיאודליות קטנות, אבל עדיין הייתה קיימת השאיפה, במעטה דתי, ליצירת ממלכה עולמית כוללת שבה תהיה ההנהגה ביד נציגי הדת השלטת, נצרות או אסלאם. ‘הזמן החדש’ הביא לאירופה את ‘מדינות הלאום’, שהתחרו זו בזו תחרות טריטוריאלית, כלכלית ותרבותית, ועם זאת הביא ‘הזמן החדש’ את האימפריאליזם המודרני, שניסה ליצור אחדות כלכלית ותרבותית של ארצות שונות ברחבי תבל, בצילה של המעצמה האימפריאלית. בכך התרחבה התחרות בין מדינות קפיטליסטיות והייתה לתחרות בין מעצמות אימפריאליות בהיקף גלובלי, ומלחמות מקומיות היו למלחמות עולם. מלחמת העולם השנייה הביאה לפירוקן של האימפריות ולהופעתן של מדינות עצמאיות רבות, והכוח המעצמתי התרכז בידי שתי מעצמות-על, ארצות הברית וברית המועצות. לכל אחת מהן היו בני ברית אידיאולוגיים, כלכליים וצבאיים, שהיוו שני גושים שעמדו זה מול זה במצב של ‘מלחמה קרה’, תחרותית, שאיימה מפעם לפעם להתלקח למלחמת עולם של ממש. בין שני כוחות אלה הופיע ‘כוח שלישי’, של מדינות שהגדירו את עצמן כ’בלתי מזדהות’, גם במערכות היחסים הבין לאומיים וגם מהבחינה הכלכלית והאידיאולוגית. ברובן היו אלה מדינות שהשתחררו זה מקרוב מתלות באימפריות אירופיות, וסבלו מבעיות חברתיות וכלכליות קשות. אחרי קריסת ברית המועצות והצטרפותן של ארצות ‘הגוש המזרחי’ לגוש המערבי, נותרה ארצות הברית מעצמה עולמית יחידה, אבל אל מול העולם המתועש, השבע והעשיר, שבראשו עומדת ארצות הברית, מתייצב היום אותו ‘כוח שלישי’ של מדינות ‘מתפתחות’, עניות ורעבות. הקונפליקט הגלובלי של ימינו הוא אפוא בין ‘הצפון’ השבע ל’דרום’ הרעב.


במצב עניינים זה ניתן להבחין בכמה תהליכים נוגדים, אך גם מקבילים זה לזה. מהצד האחד גוברת מגמה של התבדלות אתנית, שאיפה ליצירת מסגרות לאומיות נבדלות במקומות בהן חיו עמים שונים במסגרות מדיניות מאוחדות, בברית המועצות, יוגוסלביה, וצ’כוסלובקיה. כנגד שאיפות אלה ניכרת מגמה של שבירת המסגרות הלאומיות ושינויים מרחיקי לכת בזהות האתנית של מיליונים רבים, בכוחה של הגירת המונים, במיוחד מארצות ‘מתפתחות’ לארצות מתועשות בחיפוש אחר עבודה ומקורות פרנסה, או לשם לימודים. יתר על כן, ניכרת מגמה מובהקת להתאחדותן של מדינות שונות, במיוחד על רקע כלכלי. בראשה של מגמה זו נמצא את האיחוד האירופי, אבל צפויים בריתות ואיחודים כלכליים נוספים בצפון אמריקה, ואולי גם בדרומה, באפריקה ובמזרח אסיה. אותן מדינות אירופיות שזה עתה זכו בעצמאותן על רקע אתני או דתי, אחדות מהן במחיר דמים כבד, כבר מבקשות להצטרף לאיחוד האירופי, ולהיבלע בתוכו מבחינה כלכלית.


סחר בין-לאומי נרחב מתקיים זה מאות שנים, וגם בימינו. מערכות השיווק הקפיטליסטי פרוסות על פני ארצות רבות זה זמן רב. ‘מדינות מתועשות’ קונות מ’מדינות מתפתחות’ חומרי גלם, ומוכרות להן מוצרים מוגמרים, ואף סוחרות במוצרים שונים בינן לבין ‘מדינות מתועשות’ אחרות. הכלכלן הבריטי הנודע ג’ון מיינארד קיינס הצביע על בעייתיות אפשרית במערכות הסחר הבין לאומי, ולפיכך על הצורך בפעילות מתקנת במערכות הכלכליות במסגרות בינלאומיות, כי יצוא של מדינה אחת הוא היבוא של מדינה אחרת, לכן, פגיעה ביכולת הכלכלית של מדינה אחת תגרום לפגיעה ביכולת הכלכלית של מדינות אחרות. ספק אם קיינס צפה מערכות ייצור בין-לאומיות. מערכות אלה היו קיימות במידה מועטה, במיוחד במסגרות אימפריאליסטיות שונות, אבל היום הן תופעה נפוצה והכרחית, חובקת את העולם כולו. מהצד האחד, חברות יצרניות הפועלות במסגרות לאומיות, נמצאות לעתים קרובות בבעלות בין-לאומית, ומהצד האחר, מוצרים רבים מורכבים מחלקים המיוצרים בארצות שונות – מכוניות, מוצרים אלקטרוניים, מכשירי חשמל ביתיים וכיוצא באלה. תופעה זו מסתברת מצד אחד בהתמחותם של יצרנים שונים בייצור של פריטים בודדים, ומצד שני בשכר עבודה נמוך המשולם ב"ארצות מתפתחות". ניצול עבודה זולה יוצר תלות כלכלית של הארצות הנחשלות בארצות המתועשות, מה שמכנים "ניאו-אימפריאליזם". אבל בכך נוצרים לא רק שווקים ומערכות כספים גלובליים, אלא גם מערכות ייצור גלובליות. כמה ארצות מתפתחות, במיוחד במזרח אסיה, בהן יפן, סין, קוריאה הדרומית, טיוואן ואחרות, אכן הצליחו לבנות לעצמן משק כלכלי עצמאי איתן ומשגשג, כתוצאה מתהליכים אלה של כלכלה גלובלית. ‘גלובליזציה’ אם כן היא בגדר תהליך, מגמות, לא רק מציאות קיימת.


מגמות אלה התבטאו, בין היתר, בהקמתם של ארגונים בין לאומים שנשאו ונושאים כוונות טובות, כמו חבר הלאומים (League of Nations), ארגון האומות המאוחדות (United Nations) ארגונים כלכליים כמו ארגון הסחר הבין לאומי; ארגוני סעד כמו הצלב האדום, ארגון הבריאות העולמי (WHO), קרן האו"מ למען הילד (UNICEF), ארגוני סעד לפליטים; מוסדות תרבות בין לאומיים וכיוצא באלה. חשיבות מיוחדת נודעת לבנק העולמי ולקרן המטבע הבין לאומית, שתפקידם המרכזי הוא להגיש סיוע למדינות שנקלעו למצוקה כלכלית, במיוחד על רקע פיננסי. אבל עיקרו של תהליך הגלובליזציה כיום הוא בסחר בין-לאומי מתרחב והולך, במסחר בין לאומי במטבע ובניירות ערך, ובמיוחד בפעילותן של חברות ענק במסגרות גלובליות, איחודן של חברות מסחריות, פיננסיות ויצרניות מארצות שונות במסגרות בין-לאומיות גדולות. בשלב זה נושאות מגמות אלה אופי ניאו-אימפריאליסטי. ‘הארצות המתפתחות’ מהוות מקור לעבודה זולה ולחומרי גלם, ושוק נוח לעודפי תוצרת של הארצות המתועשות, ממש כפי שהיו בימי האימפריאליזם המעצמתי שלפני מלחמת העולם השנייה, רק שכלפי חוץ הן ‘נהנות’ מעצמאות מדינית. זוהי כמובן תופעה רגרסיבית, המבקשת להחזיר באמצעים פיננסיים את השליטה האימפריאליסטית שהגיעה לקיצה במוצאי מלחמת העולם השנייה.


פרופ’ ג’וזף שטיגליץ, אחד הכלכלנים הבולטים ביותר באקדמיה האמריקאית וחתן פרס נובל לכלכלה (2001), טוען בספרו אי נחת בגלובליזציה (2002), שהעולם המתועש, בראשות ארצות הברית, המיט אסונות כבדים על מדינות ‘חלשות’ מבחינה כלכלית באמצעות קרן המטבע הבין לאומית והבנק העולמי. ביקורתו של שטיגליץ ממוקדת בשיטה ה’ניאו-ליברלית’ של שוק חופשי, שאומצה בידי ארגונים אלה בשנות השמונים, ואותה הטילו על המדינות שפנו לעזרתם, גם כאשר מדיניות זו לא התאימה לצרכיהן. יתר על כן, אנשי הבנק העולמי וקרן המטבע לא היו מצוידים בידע מספיק אודות הארצות שכפו עליהן נוסחה אחידה זו של פתרונות כלכליים, שכן לדעתם השיטה הניאו-ליברלית נכונה תמיד ובכל מקום. כך היה בדרום אמריקה, במזרח אסיה ובארצות ברית המועצות לשעבר, בכולן הביאה הכלכלה הניאו-ליברלית לירידה תלולה בפעילות הכלכלית וברמת החיים של אוכלוסיותיהן, שכן ‘שווקים אינם יכולים לנהל את עצמם’. מדיניות זו, טוען שטיגליץ, מבטאת את עמדת משרד האוצר של ארצות הברית, וזה מבטא את האינטרסים של ‘מוסדות פיננסיים’ בוול סטריט ושל חברות עסקיות גדולות. מקורו של המשבר הכלכלי הגלובלי שהחל ב-1997, שלדעת שטיגליץ היה החמור ביותר במחצית המאה האחרונה, הוא במדיניות זו של הארגונים הבין לאומיים, ובהעדר איזון נכון בשווקי העולם. הוא מאמין ששווקים אכן ממלאים תפקיד מרכזי בכלכלה, אבל הם חייבים להיות מאוזנים בידי הממשלה.


גלובליזציה, בבחינת תהליך "פוסט קפיטליסטי", היא כבר כאן, ומהווה המשך היסטורי לתהליך התגבשותן של מדינות הלאום במאות השמונה עשרה והתשע עשרה, עם עליית הקפיטליזם והתבססותו. השאלה שעומדת לפנינו היא אם תהליך זה יהיה רצוף מלחמות ומאבקים רווי דמים, או שיהיה זה תהליך שנתמך ברצון טוב, מתוך הבנה עמוקה שאין דרך להחזיק את המרבית הגדולה של האנושות בתנאי קיום לא אפשריים, במצוקה מתמדת, בעוד מיעוט של ‘בעלי זכויות’ נהנה מרמה ואיכות חיים גבוהים עשרות מונים מאלה של יתר בני האדם. יש בידינו יכולת לייצר כמות לא מוגבלת של כל מה שדרוש לרווחתם של כל בני האדם – מזון, לבוש, שיכון, תרופות, ריהוט, כלי בית, חינוך ותרבות. אבל מה שעומד למכשול בדרך לפתרון בעיית הרווחה הכלל עולמית היא דרך חלוקת העושר העצום שאנו מייצרים, שנשענת עדיין על שיטות קפיטליסטיות המוכתבות על ידי רדיפת רווחים ואינטרסים פיננסיים, שאין להן כל עניין ברווחה כלל עולמית. רווח קפיטליסטי בימינו מותנה בקיומו של ‘עולם שלישי’ רעב ומפגר, מקור לעבודה זולה וחומרי גלם זולים. אבל, כפי שמסביר שטיגליץ, מצב עניינים זה מוביל בהכרח למשבר מתמשך גם בכלכלת הארצות העשירות.


ועוד, מדיניות הניצול של ארצות ‘העולם השלישי’ מוליכה להתנגדות אלימה של העמים המדוכאים ותומכיהם האידיאולוגיים בעולם כולו. בעבר הנהיגו התנגדות זו תנועות שנשאו את דגל המרקסיזם, בימינו חוד החנית של תנועות אלה הוא פונדמנטליזם מיליטנטי של האסלאם, ואכן, אנו עדים לגל גובר והולך של טרור אידיאולוגי שנתמך בידי מדינות וארגונים אסלאמיים קיצוניים. הדרך להלחם בהם אינה יכולה להיות באלימות שכנגד, זו תוביל למעגל מרושע של אלימות שאין לה סוף. גם המאבק הדמוקרטי הבין לאומי נגד הגלובליזציה המתבטא בהפגנות המונים נגד ועידות כלכליות של המדינות המתועשות, על אף הרצון הטוב שמוליך אותו, אינו יכול להביא תוצאות רצויות, כיון שהוא יוצא נגד תהליך היסטורי, שבתנאים רצויים יש בכוחו להביא רווחה רבה לעולם כולו, אם אכן יכוון לכך, ובכך צריך להתמקד המאבק נגדו.


מה אפוא ניתן לעשות. אין לדעת עדיין לאן תיקח אותנו הכלכלה הפוסט קפיטליסטית, מה יהיו הצרכים ואילו אפשרויות יעמידו לרשותנו פיתוחים מדעיים וטכנולוגיים עתידיים, ולכן אין לאל ידנו להציע תיאוריה כלכלית ערוכה ומסודרת, שתשקיף אל פני העתיד. סביר להניח שתיאוריה כלכלית ניאו-סוציאליסטית, שתהיה מעודכנת ומשופרת ותואמת את מערכות הייצור החדשות, הפוסט קפיטליסטיות, תהיה עשויה לענות על צרכיה של חברת העתיד. מכל מקום, ברור שיש צורך דחוף בפיתוח גלובאלי, שייתן מענה מיידי למצוקה בארצות המתפתחות, וזאת ניתן להשיג בהשקעות ענק בכלכלתם וברווחתם של עמי ‘העולם השלישי’, מעין ‘תכנית מרשל’ כלל עולמית. לא שיחוד שליטים מושחתים, לא רק משלוח מזון ותרופות לארצות מוכות אסון, אלא בנין כלכלה איתנה, חדשנית, בכל אחת מארצות העולם, כלכלה המכוונת לסיפוק הצרכים הכוללים של אוכלוסיית כל ארץ כשלעצמה, אבל במסגרות גלובליות מעודדות ומסייעות, שעיקרן חלוקה צודקת ושוויונית של העושר הרב שיש לאל ידינו לייצר. זה כולל גם סיפוק הצרכים החברתיים, התרבותיים והקהילתיים בכל ארץ וארץ. גם הארצות המתועשות, המשקיעות, יפיקו רווחים עצומים ממהלכים אלה, כשם ש’תכנית מרשל’ המקורית הביאה לפריחה אדירה של כלכלת ארצות הברית בשנות החמישים של המאה העשרים. אין ספק, כלכלה מכוונת המחייבת מעורבות ממלכתית מתונה בכלכלה, חייבת להיות מפתח ראשוני לבניינה של כלכלה גלובלית חדשה. אולי תמצא דרך נכונה להפריד בין הכלכלה כשלעצמה, שעניינה בסיפוק הצרכים של האוכלוסייה, לבין המערך הפיננסי, המשבש את האיזון שבין הייצור לצריכה, ולהבטיח בכך חלוקה מכוונת וצודקת של תוצרים. אם תאמר שכלכלה מכוונת עשויה להוליך למשק מלחמתי, נאמר שראוי להתחיל כבר עכשיו במלחמה גלובלית, שתחייב השקעות אדירות ותפעיל את כל כוחות המשק: מלחמה ברעב, בעוני ובבערות, מלחמה בעד שוויון ועושר לכל באי עולם.


מי יוכל לקחת על עצמו משימות ענק מעין אלה, ומנין ימצאו האמצעים לכך? אין כל ספק, משימה זו מוטלת על העמים כולם, קודם כל ובמיוחד על עמי העולם ‘המתפתח’, אבל הגורם המוביל במהפכה כבירה זו הוא אותו גורם המחולל כיום את המהפכה הפוסט קפיטליסטית, המעמד החדש, מעמד הביניים של מדענים, מהנדסים, וטכנאים עתירי הידע. ברצונם או שלא ברצונם, הם ישתפו במערכות הייצור החדשות עמים וארצות ‘מתפתחים’, ויסייעו בכך לחלוקה מחודשת וצודקת של עושר העולם. מלכתחילה הם עושים זאת כדי להפיק רווחים מנחשלותן של מרבית ארצות אסיה ואפריקה, בתשלום שכר עבודה נמוך, אבל על ידי כך הם מניחים יסודות לפיתוח תעשייתי עתיר ידע גם בארצות אלה, כפי שכבר מתרחש בכמה מארצות אסיה המזרחית. אנשי המעמד החדש בארצות המערב ימצאו שכדאי להם לקחת חלק בהתפתחות זו, וישקיעו כספים גדולים כדי לעודד אותה. יש להם אמצעים לכך, עושר כביר צבור היום בידי טייקונים של היי-טק, ביל גייטס ודומיו, עושר שיש בכוחו לשנות מקצה לקצה את פניהן של אסיה ושל אפריקה. אבל גם ארגונים כלכליים בין לאומיים גדולים ועתירי ממון, או כאלה שיש לאל ידם לגייס תרומות ענק למטרות אלה, הבנק העולמי וקרן המטבע, ארגון הבריאות, ארגון התרבות וקרן הילדים של האו"ם, יהיו חייבים לסייע לכך בנדיבות. גם חברות ותאגידים כלכליים יהיו נאלצים לשתף פעולה, וכן גם המדינות המתועשות, ובראשן ארצות הברית והאיחוד האירופי, ואולי גם חבר המדינות, שאם לא כן צפוי להם משבר כלכלי מתמשך, ובעקבותיו מלחמות אין קץ. כבר אמרנו, אין מחסור באמצעים, יש לאל ידינו לייצר כל מה שדרוש לרווחת כל בני האדם, אבל יש למצוא דרכים נכונות לחלוקה נכונה וצודקת של עושר העמים בין כל באי העולם. אפשר שאין זו אלא אוטופיה, אבל החלופה האחת לאוטופיה זו היא מרחץ דמים גלובלי שאין לו סוף.

תגובות
נושאים: מאמרים

10 תגובות

 1. ישר דרך הגיב:

  "קניתי"- אם אפשר לומר בקריצת עין.
  אין לי שום התנגדות לאף אחת מהטענות שעלו פה. אגב, ג’ון מיינארד קיינס זכה לתואר כלכלן המאה (המאה ה20 כמובן) ע"י רוב העיתונים העוסקים בתחום.

 2. ליברטן ותיק הגיב:

  כמו רב המאמרים העוסקים בגלובליזציה והשפעותיה מתאפיין גם המאמר הזה בבליל של שגיאות עובדתיות, מוסרניות צדקנית, הטלת אשמה ועוורון חלקי כדי לגרור מסקנה מופרכת בעליל אבל שנשמעת טוב לאזניים מסויימות.

  "הקונפליקט הגלובלי של ימינו הוא אפוא בין ‘הצפון’ השבע ל’דרום’ הרעב." הקונפליקט של ימינו הוא בין מדינות דמוקרטיות ולא דמוקרטיות, מדינות בהן עקרון חופש הפרט תקף וכאלו שלא, מדינות בהן הפרט כפוף למדינה וכאלה בהן הפרט חופשי יחסית. איכשהו יוצא שהמדינות בהן השלטון ריכוזי ומושחת הן ה"דרום" ומדינות בהן השלטון דמוקרטי הו ה"צפון". כלכך קל לסובב סיבה ומסובב.

  "מדינות מתועשות’ קונות מ’מדינות מתפתחות’ חומרי גלם, ומוכרות להן מוצרים מוגמרים, ואף סוחרות במוצרים שונים בינן לבין ‘מדינות מתועשות’ אחרות", פשוט לא נכון. מדינות מתועשות סוחרות כמעט אך ורק בינן לבין עצמן. יפרט נא הכותב מהן אותם "חומרי גלם" מיתולוגיים עליהם אוהבים כותבים מהאסכולה שלו לכתוב עליהם ומאילו מדינות מתפתחות הן קונות אותן.

  "רווח קפיטליסטי בימינו מותנה בקיומו של ‘עולם שלישי’ רעב ומפגר, מקור לעבודה זולה וחומרי גלם זולים.", שקר גס. משמעות ה"עבודה הזולה" למשק המערבי אינה אפילו בקירוב משמעותית כפי שהכותב מצייר אותה, למעשה סין מחסלת לאט וביסודיות את הצורך בעבודה זולה לא סינית וממצבת את עצמה כיצרן-המשנה היחידי בכפר. ההפסד כמובן הוא של מדינות ה"דרום" שמאבדות את אחת האופציות המבטיחות ביותר להתפתחות כלכלית, המחיר התדמיתי שמשלמות חברות מערביות על יצור במדינות עולם שלישי אינו שווה יותר בהנתן האופציה הסינית, שפעילי האנטי גלובליזציה יפגינו בטיאנאנמן, לסינים יש גישה קולקטיביסטית להפגנות. כאשר נייקי תוציא את היצור מאינדונזיה לסין נראה עד כמה יודו האינדונזים לידידיות יצחקים של העולם.

  "מעין ‘תכנית מרשל’ כלל עולמית. לא שיחוד שליטים מושחתים, לא רק משלוח מזון ותרופות לארצות מוכות אסון, אלא בנין כלכלה איתנה, חדשנית, בכל אחת מארצות העולם" מאחרי כל פעיל אנטיגלובליזציה תמיד מסתתר פטרון לבן. יבואו הלבנים החכמים ויבנו כלכלה איתנה לדרומיים המטומטמים. השאלה הפרקטית אף פעם לא עולה כמובן, הפרטים מעייפים כנראה עבור צדקנים. או כמו שכתב דני פתר במאמר אחר ה"הדרך לשם" היא עניין לדיון בפני עצמו. האם מציע הכותב להפיל את המשטרים במדינות ה"דרום"? איך בדיוק בונים כלכלה איתנה בכל אחת מארצות העולם?

 3. אחמד פילגר / קפיטליזם נטו הגיב:

  הגלובליזציה איננה "פוסט קפיטליזם" כפי שנכתב במאמר, הגלובליזציה היא קפיטליזם נטו!!!

 4. חנה הגיב:

  מר יצחקי דוגל באוטופיה קפיטליסטית. אבל קיימת בעיה קשה: הקפיטליסטים דוגלים בפגיעה נמשכת וממושכת בעובדים ובמובטלים. כי זה מקור העושר שלהם. הם לא מסוגלים לשנות את המציאות הקיימת, לעבר ה"אוטופיה", כי המציאות היא הבסיס לעושרם.

 5. איל – מאבק סוציאליסטי הגיב:

  בנוגע לחומרי גלם – האם הליברטן לא שמע על הרווחים מהסחר בנפט, נחושת, זהב, קפה , סויה.
  כולם מוצרים שמחירם עלה בצורה אסטרונומית והסחר בהם הניב רווחים עצומים שלא מגיעים לידיים של מי שגידל, חצב, או שאב את חומרי הגלם הללו.

 6. ליברטן הגיב:

  נפט – המדינות המפיקות מוכרות את הזהב השחור בכסף מלא מזה לפחות 4 עשורים. מדוע ההמונים בונצואלה רעבים? מדוע המשטרים במדינות הללו הם מהגרועים עלי אדמות?

  קפה – מקור ההכנסה היציב ביותר אחרי נפט.
  ראיתי כתבה לא מזמן על בנו של שחקן הבייסבול האגדי ג’קי רובינסון שעבר לגידול קפה באפריקה. הוא מנסה לאחד את המגדלים לכדי ארגון כלשהי שיפיק יותר רווחים למגדלים, הבעיה שלו היא בעיקר עם המגדלים והממשלות המפגרות שלהן.

  השליטה על המשאבים היא תמיד בידי המדינה שבתחומה המשאבים לראיה לאחרונה נשיא מסויים בדרום אמריקה הלאים את תעשיית הנפט שלו, איכשהוא זה לא היה הרעשן מונצואלה. טענות בדבר אי חלוקה הוגנת של הרווחים ממשאבים נא להפנות ליצרנים לא לצרכנים.

  נקודה חשובה יותר, משאבים טבעיים הם אפילו לא בסיס לכלכלת האתמול הן בסיס לכלכלת שבוע שעבר. מדינה שמבססת את כלכלתה על אוצרות הטבע שבתחומה תהה מפגרת לנצח. נפט היא דוגמה נהדרת, מדוע במדינות המפרץ הפרסי לא התפתחו אמצעי יצור מתקדמים, מפעלי הייטק, מפעלי רכב, תעשיות כימיות, יצור מוצרי צריכה ליצוא. הרי יש כח עבודה זול בשפע ויש כסף ראשוני להשקעה ממכירות הנפט האינסופיות, איך זה שמעולם לא ראינו מוצר "מייד אין עיראק"? או איראן? איך זה שטאייוון שנקודת ההתחלה שלה לאין ערוך פחות טובה הצליחה? האם המערב אשם? מי עצר את סאדם בשלושים שנה האחרונות? מי עצר את האייתולות ב30 השנה האחרונות?

 7. אשר פרוליך הגיב:

  לכותב המאמר ולמגיבים שעדיין לא קראו,מציע
  לכם לקרוא ספר מענין שכתב מישהוא בשם לנין
  לפני כ100 שנה=
  "האימפריאליזם,השלב האחרון של הקפיטליזם"

  אפילו אם לא תסכימו לכל מה שכתוב שם,מבטיח
  לכם שהספר מעניין מאוד(ואפילו אקטואלי מאוד)

 8. shrul הגיב:

  את הספר, אגב, אפשר לקרוא בספריה האלקטרונית של בנק"י

  — קישור —

 9. א. ברן הגיב:

  רק הערה קטנה, יש צורה שונה להסתכל על גלובליזציה, הייתי אומר הצורה המסורתית
  אפשר לראות פרטים למשל כאן:
  — קישור —
  או אפילו בהגדרה הפשוטה של גלובליזציה בוויקפדיה – גגלו את זה ותראו.

 10. דניאל הגיב:

  אשמח לקבל את המאמרים או הספרים עליהם הסתמכת
  בכתיבת פוסט זה
  תודה דניאל

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים