הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-23 באפריל, 2007 12 תגובות

הכול החל בקריאה של כמה סטודנטים הלומדים במכון לחינוך דמוקרטי שבסמינר הקיבוצים בתל-אביב לעמיתיהם הסטודנטים השובתים לא להישאר סתם כך בבית בזמן השביתה, אלא להגיע לסמינר, כמובן לא להיכנס לשיעורים, אך לדון יחד במה אפשר לעשות. ברוב האוניברסיטאות השביתה מתנהלת בעיקר על ידי אגודות הסטודנטים, ואילו רוב הסטודנטים מנותקים ופסיביים, הם אינם נפגשים ומותירים את הקמפוסים ריקים. ואכן, בעקבות הקריאה של הסטודנטים מהמכון לחינוך דמוקרטי, סטודנטים החלו להגיע לסמינר, וההתכנסות יחד פתחה פתח למאבק מסוג אחר תוך חוויה ייחודית למשתתפים עד כה.

תחת לשבת בבית באפס מעשה, הסטודנטים שהגיעו התכנסו במעגלים קטנים על הדשא בסמינר הקיבוצים והחלו פשוט לדבר. מכך צמח רצף של שיחות ופעילות מרתקת שכללו דיונים ולמידה על השביתה ועל הבעיות המטרידות את הסטודנטים ביחס להשכלה הגבוהה, לשביתה ולבעיות אחרות בחברה הישראלית.


מתוך המפגשים הייחודיים, שנכחו בהם לא רק סטודנטים מהתוכנית לחינוך דמוקרטי אלא גם סטודנטים רבים משאר מסלולי הלימוד בסמינר הקיבוצים, נוצר צוות שמתאם פעילויות. מובן שבינתיים מדובר על קבוצה של סטודנטים פעילים ולא על כלל הסטודנטים שנשארו בבית עד כה, אך הקבוצה הפעילה הולכת וגדלה בכל רגע, ומקיפה כבר סטודנטים ותומכים רבים במכללה. הקולות והדרישות הם בעלי גוון עקרוני ויסודי – הרבה יותר מסיסמאות הורדת שכר הלימוד שמוצגות בתקשורת, ומעבר לדרישות ראשי האגודות באוניברסיטאות.


מתוך הדיונים עד כה אפשר לומר שלרוב הסטודנטים ברור שהזכות לחינוך ולהשכלה גבוהה היא זכות יסוד במשטר דמוקרטי במאה ה-21.


כל אזרח זכאי לקבל חינוך וחינוך גבוה חינם – על חשבון המדינה. אין להשלים עם המצב כיום בו רק שליש מהאזרחים נהנים מהשכלה גבוהה. לא רק שיש לסרב בתוקף לכל דרישה להעלות את שכר הלימוד, אלא שיש לפעול למען חינוך גבוה חינם וללא תנאים. יותר מכך, על הממשלה להחזיר כספים שנלקחו עם השנים שלא כדין מתקציבי ההשכלה.


חינוך אינו עסק, הוראה אינה שוק, השכלה אינה כלכלה. מסחור החינוך והפרטת ההשכלה הם דין מוות לרוח האדם. מושגים של ייצור, רווח ומשכורת אינם מתאימים לחינוך ולהשכלה. זהו מתכון בטוח להפיכת "האדם הנבון" והחושב ל"אדם המתפרנס" אך המשועמם. הזכות לחינוך והשכלה לא נמדדת במונחי כדאיות כלכלית. חינוך וערכים קודמים לעסק ורווחים. יש להתנגד לכל ניסיון לרדד ולשטח את הידע, היצירה והרוח האנושיים למודלים כלכליים אופנתיים ואין לשתף פעולה עם התמקדות בהכשרת פועלים או הכשרת "ברגים" למערכת הכלכלית במקום חינוך ולמידה משמעותית.


מהדיונים שהתקיימו על מדשאות הסמינר ברור לנו כי לא תהיה רפורמה בחינוך או בהשכלה הגבוהה בלי שותפות התלמידים, הסטודנטים והמרצים בקביעת התוכנית ובדרכי יישומה. על הלומדים והמלמדים לדון יחד ולהשתתף בהחלטות הנוגעות לבעיות ההשכלה הגבוהה בישראל.


לא נוכל לקבל שום תכתיב של שר או ועדת כלכלנים ועסקנים וגם לא של קומץ ראשי אגודות סטודנטים ומרצים. זכותם של הסטודנטים וצוות ההוראה לקחת חלק ולהחליט בעצמם יחד עם האזרחים על עתיד החינוך הגבוה בישראל. רק הציבור יקבע את עתיד ההשכלה הגבוהה בארץ.


כל החלטה של נציגים בממשלה ונציגי הסטודנטים תובא על ידי הסטודנטים לאישור בהצבעה של כלל הסטודנטים תוך שימוש באמצעים הטכנולוגים העומדים לרשותנו כמו האינטרנט והטלפונים הניידים. לא יתקבל הסכם שרוב הסטודנטים והמרצים אינם מאשרים אותו.


הסטודנטים קוראים לשובתים לזכור כי שביתה היא הזדמנות חברתית לחשיבה ועשייה אקטיבית. שביתה היא איננה חופשה פסיבית. טעות להישאר בבית בשביתה! שביתה היא הזדמנות ייחודית למפגשים, לדיונים, ויכוחים ועשייה משותפת בין משתתפיה ובינם לבין הציבור. שביתה של ראשי אגודות ואיגודי מורים בלי שיתוף פעיל של הסטודנטים, התלמידים והמורים עצמם אינה שביתה ראויה ואינה מתאימה לרוח המאבק על שינוי בחינוך ועל דמוקרטיה. על משתתפי השביתה להיפגש ולקדם את רעיונות השביתה ולדון בבעיות החינוך ישירות ולהציע פתרונות חדשים ויצירתיים. על המורים בתיכונים למשל, להגיע לבתי הספר ובמקום ללמד את "החומר", לדון עם התלמידים בשביתה, בבעיות שמעלים התלמידים, בדרכי המאבק המשותפות, ובעתיד החינוך.


במפגשים כאלה טוב שייקחו חלק גם אזרחים הרוצים בכך גם כאשר אינם סטודנטים או מרצים. מפגשים כאלה הם דבר חיוני ומפרה לכל הצדדים ומאפשר מאבק חברתי רחב. הלומדים והמלמדים בכל אוניברסיטה, מכללה או בית ספר, יקבעו בעצמם את אופי המאבק ודפוסי הפעולה המתאימים להם. יש להימנע מחזרה על דפוסי שביתה פסיביים של קומץ פעילים ונציגים המנותקים מציבור השובתים עצמו.


אנו קוראים לכל הלומדים והמורים להגיע לאוניברסיטה ולבתי הספר, לכיתות, ולדון יחד ולהחליט על מה להיאבק, אם וכיצד לנהל את המאבק. שביתה בהשתתפות השובתים ותוך מפגש מתמשך תוביל ללמידה משמעותית ושינוי תודעתי של השובתים.


יש לחבר בין מאבקים משותפים ולהרחיב את העיסוק בבעיות יסוד חברתיות הנוגעות לאזרחים. תלמידי תיכון, מורים במערכת החינוך, סטודנטים ומרצים, חייבים לשתף פעולה יחד במאבק על עתיד החינוך בישראל. על המאבק להיות בשיתוף ובהשתתפות רחבה של הנאבקים עצמם. רק כך יביא תועלת ותנופה לכל הצדדים. בנוסף, על הסטודנטים להתעניין ולהיות מעורבים לא רק במאבקם הקונקרטי אלא גם במצב החברתי בכללותו ובהתנהלות השלטון.


בתוך שבוע אחד בלבד, נוצרו ממעגלי הדיונים כמות חסרת תקדים של יוזמות יצירתיות ופעולות. משמרות מחאה יומיות ברחובות תל אביב, מייצגי אמנות מקוריים שעסקו בשביתה אותם הפיקו סטודנטים במגמת בימוי ומשחק ושהוצגו ברחוב קינג ג’ורג’ בתל אביב תוך תגובות נהדרות של הציבור; חלוקת פליירים מקוריים; פניות לתקשורת ותיאום פעילויות עם שאר המכללות; אסיפת שובתים דמוקרטית שדנה והצביעה יחד על התנהלות השביתה ועל עתיד המאבק בסמינר; ימי לימוד אלטרנטיביים של סדנאות שמעבירים הסטודנטים זה לזה במקום השיעורים הפורמליים – בדגש על שילוב בין מסלולי הלימוד כתוצאה ממפגשים פוריים וראשוניים בזמן השביתה; הכנה משותפת של שלטים ועזרים מקוריים להפגנה שהיתה בירושלים ולקראת ההפגנות הבאות. פנייה למרצים להצטרף לשביתה האקטיבית; הקמת מגוון צוותים שפועלים במקביל לקידום יוזמות שצצות ללא הרף מהיושבים במעגלים ועוד יוזמות חדשניות ומפתיעות ברעננותם וההתלהבות שעולה מהן.


הצטרפו גם אתם למאבק דמוקרטי משותף ופעיל על הזכות לחינוך!


רקע
 
כיצד החלה שביתת הסטודנטים?
 
ב-2001, לאחר מאבק ממושך של סטודנטים והקמת ועדת וינוגרד, התחייבה הממשלה להוריד את שכר הלימוד לאוניברסיטה ב-50% בתוך 5 שנים. בתום חמש השנים התבררו חמישה דברים מרכזיים שעוררו את הסטודנטים לחדש את השביתה: 1. הממשלה הפרה את התחייבויותיה בצורה גסה ושכר הלימוד נותר גבוה באלפי שקלים ממה שהובטח מפורשות. בפועל ירד שכר הלימוד רק בכ-25%.


 2. הממשלה דורשת כעת במפגיע להעלות את שכר הלימוד לשיא שטרם נראה (עד 1,400 שקלים לחודש לימודים).


 3. הממשלה והאוצר מנעו העברת יותר ממיליארד שקלים נוספים שנועדו לאוניברסיטה ומסרבים להחזירם.


 4. הממשלה מנסה לקבור את מסקנות הוועדה הקודמת – "ועדת וינוגרד" – והקימה ועדה ברשות כלכלנים ושר אוצר לשעבר ("ועדת שוחט") במטרה לערוך רפורמה בהשכלה הגבוהה מבלי לשתף את הסטודנטים והמרצים.


 5. חברי הוועדה החדשה ברשות אברהם בייגה שוחט מצהירים מראש על כוונותיהם להפריט את החינוך הגבוה, להעלות את שכר הלימוד ולהפוך את ההשכלה לגוף כלכלי יצרני וכפוף לשוק. ההפרטה צפויה להוליד בין היתר חוזים אישיים ושכר דיפרנציאלי למרצים, שכר לימוד דיפרנציאלי לתלמידים ושינוי התכנים באוניברסיטה והתאמתם לשוק המסחרי.
   
  בעקבות זאת פרצה שביתת הסטודנטים במחאה על צעדי הממשלה והפרת כל ההסכמים הקודמים, מגמת ההפרטה של ההשכלה הגבוהה והניסיון לכפות שינוי באופן חד צדדי בלי שיתוף הסטודנטים והמרצים.
   
  שרת החינוך ניסתה למסמס את השביתה בטענה ששכר הלימוד לא יעלה בשנה הקרובה. הסטודנטים הבינו כי מדובר בתרגיל שנועד להרדימם מבלי לבטל את ועדת שוחט ומגמות ההפרטה וההתעלמות מעמדותיהם. בינתיים התגברו הקולות בקרב הסטודנטים להפוך את המאבק למאבק עקרוני על הזכות לחינוך ונגד ההפרטה והניסיון לכפות רפורמה. במקביל, להיאבק על הורדת שכר הלימוד.

הידעת? • ישראל חתמה ב-1991 על אמנה של האו"ם – ICESCR – המעגנת את הזכות להשכלה גבוהה לכל אזרח בחינם. באמנה הבינלאומית כתוב בין היתר: "יהא החינוך הגבוה נגיש באותה מידה לכל, על יסוד יכולת ובכל אמצעי מתאים, לרבות הנהגת חינוך גבוה חינם בשלבים".


 • סטודנט ישראלי משלם כיום כמעט 1,000 שקלים מדי חודש שכר לימוד לאקדמיה.


 • בישראל 2007, שניים מכל שלושה אזרחים לא זוכים כלל ללמוד באוניברסיטה או במכללות ורק לכ-45% מהצעירים יש תעודת בגרות מלאה.


 • אפשרות להשכלה גבוהה בחינם קיימת במגוון מדינות שמכירות בזכות לחינוך גבוה לכל אזרח ללא תשלום. בין המדינות נמצאות: צרפת, גרמניה, נורבגיה, שבדיה, דנמרק, פינלנד ויוון ומדינות רבות בהן יש אוניברסיטאות עממיות בחינם על חשבון המדינה כגון ספרד, מרוקו ומאוריטניה.


 • בישראל לומדים כ-250,000 סטודנטים.


 • כ-3 מיליארד שקלים – כ-1% מכלל התקציב השנתי של 290 מיליארד השקלים – מועברים השנה מהאוצר לאוניברסיטאות לכיסוי שכר הלימוד בנוסף לתשלום הסטודנטים. 3 מיליארד שקלים נוספים בשנה עשויים לאפשר לימודים בחינם לכלל הסטודנטים כיום.


 • ב-2007 צפויים 7-10 מיליארד שקל עודפים מגביית מסים אשר לא כלולים בתקציב ויעמדו לרשות הממשלה והאוצר.

תגובות
נושאים: מאמרים

12 תגובות

 1. לדר. הגיב:

  השכלה היא ערובה לאדם רחב אופקים. מה רע בכך?

 2. נדב פרץ הגיב:

  אני מסכים שצריך להילחם על לימודים גבוהים בחינם, אבל המטרה של לימודים אקדמיים ל-100%מהאזרחים נראית לי מיותרת. לא כל אחד אוהב, צריך ורוצה לימודים אקדמאיים (וזה לא נאמר לשלילה).
  עדיף במקומה לשאוף לכך שגם עבודות שלא דורשות לימודים אקדמאים יפרנסו את העוסקים בהן בכבוד מחד, ושכל מי שכן רוצה יגיע ללימודים אקדמאיים מאידך.

 3. חינם? הגיב:

  כל מוצר שניתן חינם ערכו ואיכותו יורדים בהתמדה. מעבר לעובדה שאכן לימודים אקדמאיים אינם מבוא להצלחה ולראייה מצבה של ישראל כמדינה בה אחוז האקדמאים עולה בהתמדה ובמקביל התל"ג ירד (עד לאחרונה). מה לעשות לא כולם מתאימים וצריכים ללמוד ולפעמים עדיף פשוט לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם מבלי להתייפיף בדיבורים על עולם מושלם.

 4. דג אילם לחינם הגיב:

  לחינם

  כמובן שאין דבר כזה חינם, אבל במקום לשלם שכר לימוד, השכר ישולם, לא בחינם, אלא מקופת אוצר המדינה, אקא, מהמיסים שכולנו משלמים. בעוד המס ברובו הוא פרוגרסיבי, קרי – מי שיש לו יותר משלם יותר, התשלום לאוניברסיטה הוא רגרסיבי. כלומר, כולם משלמים (פחות או יותר) אותו הדבר – מי שיש לו הכל ומי שאין לו כלום.

  אם רוצים חברה צודקת יותר, שוויונית יותר, אולי אתה נגד זה, יש לתמוך בכך ששכר הלימוד יבוא מהמיסים של כולנו.

  כשהלימוד באוניברסיטה יוכר כזכות, כדבר שכל מי שמתגורר במדינה זכאי לו, אנשים יעריכו את זה מאוד. זה לא אומר שזה לא יעלה כסף. זה יעלה הרבה כסף וטוב שכך.

  במדינות מערב אירופה רבות לא רק החינוך חינם, כפי שצוין במאמר. יש גם מגורים בחינם, ותחבורה ציבורית בחינם, ושירותי בריאות בחינם ועוד ועוד. האזרחים מעריכים זאת מאוד. הם כמובן מבינים שזה מהכסף שהם משלמים כמס, אבל החלוקה היא חלוקה צודקת יותר.

  במקום מגורי פאר, מכוניות פאר, חינוך פאר או שירותי בריאות פאר – אך רק לקומץ של מעטים, יש מגורים טובים, תחבורה טובה, חינוך טוב ושירותי בריאות טובים – אבל לכולם.

 5. ד.ר הגיב:

  אני מסכים עם המגיב "חינם?" בקשר לנקודה אחת: השכלה אינה ערובה לסטטוס כלכלי-חברתי, ולראיה אחוזם של האקדמאים המובטלים (כ-7%) והאחוז הגדול פי-כמה של אקדמאים שעובדים במשרות שאינן קשורות כלל לנושא ההשכלה שלהם.
  אז למה לעשות תואר באמת אם ממילא גומרים בטלמרקטינג?

 6. אסף מנור הגיב:

  שלום ל"חינם?"
  אז זהו השכלה גבוהה איננה "מוצר". הניסיון להעמיד כל דבר בעולמו על דיבור של מוצר, עלות, יעילות תועלת וכו’ מוביל אותנו לאבדון. למה שלא נתרגם גם את כל יחסי בני-האדם למוצר? נשמע טוב לא?

  חבר טוב הוא "מוצר מצויין". הוא שווה תמורה ראויה. אולי גם אהבה? אולי גם יחס חם מבני משפחתך – יהיה מוצר? אם הוא בחינם ערכו כנראה ירד כמו שאמרת.

  השתלטות השיח הכלכלי על כל חלקה הוא מטריד, וצריך להפריע לכל אדם. זוהי לא "התייפיפות". מי שקורא לכך התייפיפות הוא אדם ציני שכבר שכח מה זה להיות אדם.

 7. ד.ר הגיב:

  כמובן שדבר לא רע בכך. אם זה לא ברור, אני תומך בביטול שכר הלימוד ובמימון מחיה לסטודנט בזמן לימודיו. אם אנחנו חפצים בהשכלה טובה ואיכותית לחלק גדול ככל האפשר של האוכלוסיה, אין דרך אחרת מלבד סבסוד מלא. אני משוכנע שצעדים מהסוג הזה גם ישפרו לא מעט את רמת המחקר האקדמי (כבר עכשיו רמת המחקר הציבורי לא רעה בכלל, ולראיה מיקומה הגבוה של האקדמיה הישראלית במספר פרסומים מדעיים יחסית לגודל האוכלוסיה).
  הודעתי היתה אירונית וכיוונה לתקוף את השיטה הכלכלית, שלא יודעת מה לעשות באנשים משכילים ורחבי אופקים, ותוקעת אותם במשרות "עבדות צווארון לבן".

 8. אם לשפוט הגיב:

  אם לשפוט על פי ההפגנה שנערכה אמש בתל-אביב, חסימת הכבישים והנחישות במאבק, נדמה לי שהסטודנטים למדו שיעור חשוב בפעילות חברתית במהלך השביתה האחרונה.

 9. אשר דעדוש הגיב:

  הפקדוקס הוא ש"חינם" יעצים את ההפליה ובעצם יהיה מתנה קודם כול לשכבות החזקות שכ 90% מהם מגעים באופן טבעי לאקדמיה מה שלא קורה בשכבות החלשות שם בקושי מצלחים לגמור אפילו את התיכון.
  יוצא שה"חינם ניתן בעיקר לשכבות החזקות שהם מסוגלות לממן את הלימודים ואינם זקוקות לסובסידיה של המדינה
  יטב אם יהיה שכר לימוד מדורג על פי מצב סוציו אקונומי ובאמת יאפשרו למי שמסוגל ורוצה ללמוד אך אין בידו את האמצעים ללמוד ולממן עבורו לא רק את שכר הלימוד אלה את כול הנדרש כולל מעונות ואף דמי מחיה

 10. לאשר הגיב:

  ואולי יאריכו את תקופת הקבלה של קצבאות הילדים עד לדוקטורט?

  הורדה חלקית של שכר הלימוד רק תפרק את הסולידריות בתוך ציבור הסטודנטים. לעומת זאת, נכון שמה שצריך לעשות הוא שינוי כלכלי-חברתי מקיף יותר (וכמה מהאנשים שגומרים תואר באמת מצליחים להתפרנס ממנו?).

 11. תגובה לאשר דעדוש הגיב:

  זה נכון שאם הלימוד באוניברסיטאות ובמכללות יהיה חינם, הדבר ייטיב גם אם מי שממילא יכול לשלם שכר לימוד.

  אך הניסיון מלמד שזהו טיעון שהנאו ליברלים משתמשים בו, כאילו שטובת השכבות החלשות לנגד עינהם והם רק רוצים לצמצם פערים בכדי ליצור חברה שוויונית. אך בפועל לאחר שהטיעון הלכאורה סוציאלי הזה מתקבל, השימוש בשכר דיפרנציאלי נעשה לטובת שכבות הביניים ושוב השכבות החלשות נשארות מאחור.

  ראה מקרה השינוי שחיים רמון הוביל במערכת הבריאות. קודם היה שירות רפואי לכולם שכלל הכל כולל הכל, כולל תרופות, ובחינם. כלומר, מהמיסים ששולמו, אבל לא הותנה בשום אופן. אז הועלה הטיעון מדוע המדינה צריכה לממן שירותי בריאות למי שמימלא ידו משגת. והנה ראה היום: לא רק שהוטל מס בריאות, נוספו שירותי משלים/מושלם עליהם יש לשלם. ביטוחי בריאות לטיפולי שיניים / השתלות / טיפולים בחו"ל צצים כפטריות אחר הגשם. תרופות יקרות אינן כלולות בסל וכן הלאה.

  המצב כיום גרוע מזה שהיה 20 שנה קודם.

  רפואה, כמו חינוך, כמו דיור, כמו תרבות למשל, הם משהו בסיסי שטוב אם יינתנו לכולם ובחינם, כלומר, ממסים שלא קשורים ישירות לשירותים הללו, אלא נגבים על הכנסה והון באופן יחסי.

 12. יסמין הגיב:

  נכון נאמר כאן שרבים מבוגרי האוניברסיטאות מוצאים עצמם במעגל האבטלה או בעבודות שאינן קשורות למקצוע שלמדו. אבל יש באמירה כזאת התעלמות מעצם המושג השכלה: השכלה היא מקור התרבות שלנו, האמנות, הדיון הציבורי וכולי. להתייחס אל ההשכלה הגבוהה כמקפצה לעבודה טובה יותר גם הוא עיסוק כלכלי ציני.
  טיעון זה עלול אמנם להתפרש כלעג לרש לכיוון השכבות החלשות שאמנם, אולי, משתמשות בהשכלה לצורך זה בדיוק, אבל למעשה אין זה כך- במדינה שבה השכלה גבוהה היא נחלת הכלל אדם זוכה להתפרנס מכישוריו והכלל זוכה באדם מוכשר שעובד למענו. מי יודע, אולי אפילו בכנסת ישבו יותר משלושה בוגרי אוניברסיטה.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים