הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאי, 2010

"ביום העצמאות" מלאו 62 שנה להתגשמות חלומו של הרצל. איך קמה , בברבריה של המזרח, מושבת החלוץ המערבית וזכתה לאמון כל העולם האירו-אמריקאי .זו מושבת חלוץ יחידה שהאו"ם הקים באופן ממשי וגם הצביע על כך באופן גלוי. המדינה השניה שהיתה אמורה לקום על יד מושבה זו עדיין קיימת רק במפות היסטוריות, בהצהרות בומבסטיות ובעיקר בדמיון. [ קראו עוד ]

נושאים: מאמרים

"טריקת הדלת" האמורה בכותרת איננה מתייחסת לאיזשהו מעשה גס או אלים כלפי המעביד במהלך ההתפטרות ממקום עבודתו או לאחריה. כל משמעותה של "טריקת הדלת" כאן היא, שלאחר שגמלה בלב העובד ההחלטה להתפטר, ולאחר שהודיע עליה באופן ברור למעביד, עובד זה יהיה פטור מכל מגע עם המעביד ומכל דין ודברים עמו על מנת להבטיח את זכויותיו, [ קראו עוד ]

נושאים: מאמרים

המצע שאותו מציגה ועליו נאבקת חד"ש הוא הטוב ביותר בחברה הישראלית בכלל, ובקרב האוכלוסיה הערבית בפרט. כמו כן, חד"ש מייצגת מערך של ערכים רעיוניים ומסורת מהפכנית שהם מיוחדים במינם בנוף הפוליטי בישראל כיום. אך חד"ש חייבת לעמוד במבחנים מכריעים נוספים, מבחנים הקשורים לנסיבות אזוריות המשתנות במהירות. אולי המבחן העליון העומד לפני חד"ש הוא ההתייחסות לשינויים במפה [ קראו עוד ]

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים