הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-8 באוגוסט, 2010 44 תגובות

בשבוע שחלף חל יום השנה ה-31 למותו של האדמו"ר מסאטמר, הרב יואל טייטלבאום. לא הרבה ידוע לעולם החילוני ולמחנה השלום על איש זה, ומה שכבר ידוע מגיע בדרך כלל מן ההסתה הציונית כנגדו וכנגד חסידות סאטמר אשר נושאת את צוואתו: הפרדה בין הדת היהודית לכיבוש הציוני.


כבר משחר נעוריו גדל האדמו"ר הלה על התנגדותו לציונות עוד בימים שמחוז הולדתו – מארמורש (כיום ברומניה) – היה חלק מן הקיסרות האוסטרו-הונגרית. תחת גדולי הרבנים והאדמו"רים דאז (ה"חפץ חיים", האדמו"ר ממונקאש, רבי חיים מבריסק ואחרים), ספג את ההתנגדות לציונות וחונך על כך ש"לאומיות" והתגרות באומות העולם הם תרתי דסתרי ליהדות צרופה ואותנטית. לימים אף פיתח את ההשקפה הזו לחסידיו בספריו "ויואל משה ", "על הגאולה ועל התמורה" ו"דברי יואל". יציאתו מן השואה לוותה בפלאי פלאות, וכאשר רבנים ואדמו"רים רצוצים עמדו לומר הלל לציונים והקמת מדינתם הוא עמד על רגליו האחוריות והצליח – כמעט לבד, למנוע את כל תפילות ההלל לציונים, לכיבושיהם ולמדינתם, ולא שכח לכנות דמיונות אלה כ"דברים שבדו הללו מליבם". כמי שלא פחד מאיש, הוא חשף את מעללי הציונים בשואה המרה, כאשר סירבו לפדות בכסף יהודים מתוך כך שקיוו כי "הדם היהודי ישמש שמן לגלגלי המהפכה הציונית".

אח"כ  הוכתר גם "לרבה של ירושלים" ופרש מנהיגותו גם על ה"עדה החרדית" שהתנגדה לדומיננטיות הכפויה של הציונות. ערב ההחלטה  להקים את "מדינת ישראל "(1947) ארגן הרבי מסאטמר משלחת בראשותו לאו"ם בניסיון למנוע את הקמת המדינה שבדרך ובעיקר לנסות ולעקור את התדמית שהמדינה שבדך היא מיצת את כל העולם היהודי ובודאי שלא את היהדות. ביחד עם הרב ומנהיג ה"עדה החרדית" דאז- צבי דושינסקי, נישלח מכתב נוסף לאו"ם ובו מבקשים הללו(עם רבנים נוספים) לא לכלול שום חלק מירושלים במדינה הציונית שבדך אלא להעבירה תחת חסות האו"ם.


בספרו המפורסם ביותר "ויואל משה" עומד האדמו"ר מסאטמר על האיסורים התורתיים לבנות מדינה או כל עצמאות יהודית אחרת, טרום ביאת המשיח. כמו כן, הוא מונה את כל האיסורים הדתיים האפשריים שסותרים את השתתפותם של דתיים במדינה הציונית. הרבי מסאטמר בספרו הזה שם גם ללעג את הרעיון של שילוב ההלכה בחיי המדינה דרך מנגנוניה (מה שהחילוניים רואים בכך "כפיה דתית"). בספרו זה מבהיר האדמו"ר מסאטמר כי כפיית חוקים דתיים בפרלמנט חילוני הם ההיפך מן ההשקפה היהודית הטהורה, וכי החרדים של אגו"י נגררים  אחרי ההשקפה הדתית–לאומית של תנועת "המזרחי" בעיקר מסיבות של ממון ממלכתי. כמו כן אסר הרבי מסאטמר על שומעי לקחו לקבל כספים ממקורות ממלכתיים-ציוניים למוסדותיהם, ואף מן "הביטוח הלאומי". כך נוהגים עד ימינו שומעי לקחו בארץ ישראל ובראשם חוג ה"עדה החרדית". איסור נוסף שהרבי מסאטמר הוריש לנאמניו הוא האיסור להצביע בבחירות לפרלמנט הציוני או לעיריות. באותו ספר מרחיב האדמו"ר מסאטמר על כך שאין שום מצווה לעלות לארץ ישראל טרום בוא המשיח ובודאי שלא בימים שהציונים שולטים שם. זו גם הסיבה שבימינו שכונת "וויליאמסבורג" ברובע ברוקלין בניו יורק והעיר מונרו במדינת ניו יורק הם האזורים המתפתחים ביותר מבחינת גידול האוכלוסיה היהודית בהם. וזאת, משום שמקומות אלה בשליטת סאטמר אינם נגררים לבהלת ה"עליה" לארץ ישראל. דגש נוסף שם האדמו"ר מסאטמר בספרו זה, והוא על עניין הפיקוח נפש ליהודי באשר הוא מההתגרויות הצבאיות של הציונים באומה הערבית בפרט,  וההתנשאות הצבאית והמדינית בין אומות העולם בכלל. הרבי מסאטמר חזר בספרו מספר פעמים על כך שיש להודיע לאומות העולם ולאומה הערבית שמעשי הציונים אינם מייצגים את היהדות. כמו כן ראה הרבי מסאטמר פסול בדיבור בשפה העברית–ציונית ולא ראה בה המשך ללשון הקודש הקדומה. לכן הוא אסר לדבר בה אלא עם כאלה שאינם יודעים אידיש או שפה זרה.


המלחמה הגדולה שלו – נגד הכיבוש הציוני, אירעה בשנת 1967 כאשר כל העולם היהודי (ובכללם גם החרדים של אגו"י, או השמאל הציוני) שמח על הניצחון הגדול והיה שיכור לאומנית עד כדי יצירת "קונצנזוס לאומי" בישראל שלא היה מעולם. על אף האיומים על חייו (מצד הציונים) ובקשות מקורביו להימנע מכתיבת ספר כנגד הציונים בעניין המלחמה (משום החשש לחייו) לא נרתע הרבי מסאטמר, והוציא את הקונטרס התורתי "על הגאולה ועל התמורה" שבו הוא תוקף את הציונים על כיבושיהם וחוזה עתיד שחור ליהודים החוסים בצל השכרות על ניצחונם. בין השאר מפריך הרבי מסאטמר בקונטרס הזה את ההמצאה החרדית-דתית-לאומית בדבר "ניסים" שהתרחשו במלחמה הזאת לטובת הציונים משמים. כמו כן מבהיר האדמו"ר מסאטמר כי "מלחמת ששת הימים" לא היתה מלחמת הגנה", כפי שהללו הציגו, אלא תוקפנות לשמה כדי להתפרסם כמעצמה בעולם המערבי, וגישה זו איננה אלא סכנת מוות לעתיד לכל העם היהודי מן העולם המוסלמי והערבי. הרבי מסאטמר ניבא בספרו כי "הציונים יחזירו את כל השטחים שכבשו עד המטר האחרון". כמו כן, אסר על שומעי לקחו לנסוע ולבקר בשטחים הכבושים בכלל, ובמקומות הקדושים ליהודים שם ובראשם – הכותל המערבי בעיר העתיקה בי"ם. הסיבה הראשונה שהדגיש הרבי מסאטמר בעניין, היא שאסור לבקר במקומות הללו כדי לא לתת לגיטימציה לכיבוש הלה ולבקר שם בזכות הכיבוש הציוני. כמו כן טען הרבי מסאטמר כי הציונים, להבדיל מהערבים, יהפכו את המקומות הללו (ובראשם הכותל המערבי), ממקומות קדושים לאתרי הוללות, בילוי ובעיקר מוזיאון להנצחת כיבושיהם "מסיבות היסטוריות". מאז ועד היום אנשי "העדה החרדית", וכמובן חסידי סאטמר, נמנעים מלנסוע או בוודאי מלהתגורר בשטחים הכבושים. הרבי מסאטמר צפה בספרו כי יבוא יום, ובקרוב מאוד, שבו יקימו הציונים התנחלויות בשטח הכבוש ולכן אסר על אנשיו להתגורר שם.


פעולה אחרת שיזם הרבי מסאטמר היתה במישור הפעילות ההפגנתית בנושא ההצהרה לאומות העולם ולאומה הערבית כנגד הקשר בין היהדות לציונות. מתקופתו ואילך אורגנו בעולם (בעיקר בניו יורק שם בסיס חסידות סאטמר) הפגנות נגד מדינת ישראל. הן נגד מדיניותה בנושאי יהדות ודיכוי זכויות החרדים האנטי-ציונים, והן נגד התוקפנות הציונית במישור הצבאי והמדיני. בכל הפגנה כזו הונפו (ומונפים…) שלטים בגנות הכיבוש הציוני והמלחמה בערבים בכלל ובפלסטינים בפרט. בכך היה הרבי מסאטמר המנהיג החרדי הראשון מאז רצח דה-האן(1924), שיצא להפגנות גלויות נגד הציונים והציג בעולם שאין לציונים בעלות על העם היהודי. גם מנחם בגין, שבעיני אגו"י החרדית נחשב "קרוב לדת", זכה לקיתון של הפגנות כנגדו בהיותו בניו יורק בסוף שנות ה-70, ולא עזרו לו הניסיונות להשקטת ההפגנות ע"י אנשי אגו"י ופאגו"י שישבו עמו בקואליציה. כאמור, מסורת זו נמשכת גם בימים אלה ויעיד על כך מר ביבי נתניהו שבכהונתו האחרונה "זכה" כבר פעמיים להפגנות כאלו.


גם במידת החסד התפרסם האדמו"ר מסאטמר ולא רק ליהודים. "הכנסות האורחים" בעולם היהודי הן בעיקר של חסידי סאטמר, ובהוראה ברורה נאמר שגם נוכרים נצרכים יכולים להיכנס ולאכול בכל מסעדות החינם הללו. ואמנם בניו יורק, בלונדון, במונטריאול ובשאר מקומות האכסניה של החסידות, מגיעים נצרכים נוכרים וכללם מוסלמים רבים. כשבכל הארץ, ובסקטור החרדי גם כן, פשט הנוהג שלא להעסיק פועלים ערבים, אזי ב"מאה שערים" בי"ם ובמוסדות סאטמר ו"העדה החרדית"  בבני ברק, בי"ם, באלעד ובבית שמש, העובדים הם ערבים. בלונדון יזמו חסידי סאטמר שיתוף פעולה דתי עם הפקיסטנים, האפגנים והערבים המוסלמים (בצפון מערב לונדון) וגררו לתוכו גם את אגו"י בלונדון. מידי יום שישי מקיימים יהודים ומוסלמים מפגש שבועי במסגד המוסלמי ב"סטמפורד היל" שבלונדון בנושאי דת, תרבות וחינוך ואף מפגשי נשים יהודיות ומוסלמיות. לא מכבר כיהן כראש רובע הקני בלונדון יהודי חרדי מאגו"י שנבחר ברשימה משותפת של מוסלמים וחרדים. ולכן, קוראים יקרים, אין ספק מדוע הציונים כל כך אוהבים להכפיש את חסידות סאטמר ואת רבה המנוח. יהי זכרו ברוך ונשמתו צרורה בצרור החיים.

תגובות
נושאים: מאמרים

44 תגובות

 1. דורית, למיכאל הגיב:

  אולי לא הבנתי לגמרי, אבל אתה הרי נוצרי אדוק. האין זה נכון שהיהודים אשמים במותו של ישו?

 2. אסף אלבז הגיב:

  מעניין עם הרבי מסאטמר מתיר לימודים כללים בשעה שהמחבר קאופמן שלמד באוניברסיטה חילונית כה מהלל אותו.
  מעניין אם הוא בעד שוויון לנשים, ולהומואים ולסביות. מעניין אם הוא מקבל את הנחות היסוד של מרקס…אני מנחש את התשובה-ואתם?
  אויש. שנאה לציונות וליהדות יש גם בקרבינו והרבי מסאטמר לא שונה במאום מנסראללה ודומיו
  וכרגיל מימי סטאלין, הקומוניסטים שונאי הליבראליזם משתפים פעולה עם הנאציזם והאיסלמו-פאשיזם, עם היטלר והמופתי ונאצר
  וכאז כן היום, עם אחמדיניג’אד, הטאליבן וכל שונאי ציון האחרים

  • ישורון הגיב:

   השואה הרוחנית והנפשית שעשו הציונות לתרבות המזרחית,היחס הגיזעני נגד המזרחיים,השפלתם ושבירת רוחם וגאון עוזם,גרוע משואת אירופה הפיזי.
   כי אמרו חז"ל "גדול המחטיאו מן הורגו" וזאת לאחר השואה.
   השנאה ליהדות ולחרדים היתה קודם הרעיון הציוני,וקודם השואה, הציונות קמה על הריסת הדת, כהמשך לתקופת ההשכלה והריפורמים,שחשבו שככל שנלחיך את אחוריהם של הגויים ונדמה להם כן ייטב לנו,אבל יד ה' פגעה בהם בשל רישעותם זימותיהם,ופיעולתם לעקירת הדת,הסתיר פניו מלשמור על עמו ישראל ואז באה השואה
   אחת הגרועות שבאו לעולם מאז המבול.
   אבל למדו לקח! לא!!!!!! להפך נקמו במזרחיים ,שדדו את ילדיהם ומכרו אותם לאחיהם מבני אירופה, אלה קוראים לעצמם ניאורים והומניים בזמן שהאמת הם צבועים נוכלים ואשמדאים שיביאו עוד שואה פיזית על עם ישראל,גרמו ויגרמו לשפיכות דמים לנצח עד בא המשיח,והערבים ישלטו על ארץ ישראל.
   טוב לנו מדינה אחת עם מוסלמים מאשר עם הציונות החילונית ו דתית.
   הציונות. יא כפירה.היא אנטי תיזה לדת משה וסופה כיליון.
   צדק הרב הצדיק יואל טייטלבויים וכל תחזיותיו התגשמו.

 3. שמולי’ק הגיב:

  הסיפור עם "רכבת קאסטנר" היא עוד עובדה שהציונות אוהבת להשכיח.הרכבת הזו אורגנה ע"י ה"ועד להצלת יהודים" של יהודי סלובקיה ובראשו עמד הרב דב וויסמנדל. המו"מ היה "כסף לנאצים ימ"ש תמורת ניצולים יהודים". הכסף הגיע מנדבנים יהודים (שהיו רוב רובם חרדים).הקשרים הטובים בין מר קאסטנר- נציג הציונים בהונגריה, לראשי הנאצים, ויסליצקי וקורט בכר, הביאו לכך שלקסטנר נודע על הרכבת והוא השתלט על אירגונה. הרבי מסאטמר הוצב על הרכבת כתנאי בל יעבור של הרב וייסמנדל ולא מתוך "טוב ליבו " של הרשע קסטנר.הציונות – במהלך השואה – לא יזמה שום הצלה יהודית , אלא להיפך, נציגייה מנעו זאת . פרטים על כך בספרים הבאים:"שרופי הכבשנים מאשימים","אות קין", "קראתי ואין עונה","מן המיצר" ,"צדיק כתמר יפרח" ו"כחש".

 4. אתאיסט הגיב:

  האמת שכל המחלוקות האלה ביניכם היהודים לא כל-כך חשובות בעיני, ומזכירות לי את המחלוקות בין זרמים נוצריים בארה"ב. אני שייך לעם הישראלי.
  אבל אזכיר לכם שלא רק לציונים, גם לדתיים ולחרדים שביניכם אין בעלות על היהדות.

 5. אבירם לק.א. הגיב:

  כלל לא ברור מהי אותה "אמת" אותה אנשים לא רוצים לדעת.
  הדבר העיקרי הנכון במאמר הוא שהדעות של האדמו"ר מסאטמר הן כפי שמציג אותן הרב אליהו קאופמן, חוץ מזה מדובר בדעות פרטיות מאוד של אנטי-ציוני דגול.
  אם כבר, בדוק מדוע נזכרת במאמר הסכנה לכל יהודים בישראל מהכיוון הערבי-מוסלמי?
  ציטוט: " סכנת מוות לעתיד לכל העם היהודי מן העולם המוסלמי והערבי".
  האם הוא חש עם מי יש לנו עסק?
  האם אחמדיניג’אד קרא את דברי האדמו"ר מסאטמר?

  השורה התחתונה היא שמדובר בתנועה דתית קיצונית ביותר, שכל קשר בינה ובין מטרות השמאל הוא מקרי בהחלט.
  הקצוות, כידוע, נפגשים ומתאחדים לעיתים בנסיבות מוזרות מאוד, כמו במקרה הזה.
  האחד דתי קיצוני שממתין לביאת המשיח ובינתיים מחפש מתחת לאדמה סיבות מדוע אסור ליהודים לחיות בישראל, והשני שמאלן קיצוני שרוצה להחזיר הכל לקדמותו ולפלסטינים.
  כל אלו חולקים רצון משותף לראות את היהודים בחזרה באירופה, או לפחות תחת שליטת הפריץ המקומי (פולני קתולי או מוסלמי שיעי, לא משנה).
  זוהי הפסיכוזה הפאראנואידית היהודית מפני שלטון עצמי ועצמאות ("התגרות בגויים! גוועלד!").
  הציונים השכילו להפטר מהבעיה הזו, ואלו שעדיין לא, עפאס, רועדים מפחד.

  והנה מספר לנו המגיב זצוק"ל שהסאטמרים השתתפו בהפגנת הזדהות נגד הגדר בנעלין.
  ממש שמאלנים גדולים.
  אבל אם תבדוק את דעותיהם לגבי סוציאליזם, דמוקרטיה, זכויות נשים והומוסקסואלים או סדרי עדיפויות במיקום חדר מיון על חשבון כמה קברים פאגאנים – תחטוף מיד חיתול משומש בפרצוף, במיוחד אם אתה אישה.

  ובסוף מה?
  בסוף אתה מוצא כמה נטורי-קרטא במושב הליצים של אחמדיניג’אד בטהרן בכנס הכחשת השואה…
  העיקר שאתה מטיף לנו על "אמת" ועל ציבור שנשטף בתעמולה ייצרית.

 6. שמעון הגיב:

  פרשת קאסטנרכוללת השתלטות על אותה רכבת מפורסמת(באמצעות קשריו עם הנאצים ימ"ש)שאורגנה בתחילה ע"י הרב דב – בר וייסמנדל מסלובקיה. קסנר לא רצה להעלות את הרבי מסאטמר אך אז הופיעה אימו המנוחה של של קאסטנר(עפ"י עדותו שלו!)והודיעה לו שאם לא יעלהו אז לא תגיע הרכבת ליעדה. קסטנר ניבהל מחלומו והרבי הועלה. הרבי ידע היטב את פשעיו של קסטנר(סוכן ציוני וידיד נפשם של הנאצים בכר וויסליצי)וכמובן שלא עלה להעיד לטובת הפושע.

 7. אפיקומן לקאופמן הגיב:

  מהומה רבה על לא מאומה.

  אז האדמו"ר מסאטמר היה אנטי-ציוני, זה אולי "ביג דיל" בשביל הרב אליהו קאופמן אבל זה לא מסביר כמה עובדות מתמיהות ומעניינות כאחד, העולות מן המאמר:

  ציטוט: "יציאתו מן השואה לוותה בפלאי פלאות"…
  כמובן "פלאי פלאות", או בשמם האחר- רכבת קסטנר, שהיה כידוע ציוני, כמה אירוני.
  מה גם שהאדמו"ר לא טרח אפילו להעיד בעד קסטנר כאשר זה היה זקוק לעזרתו, וזאת בטענה שאלוהים הציל אותו ולא קסטנר. שוין.

  לא הבנתי את המחמאה לגבי וויליאמסבורג והעיר מונרו שהם "האזורים המתפתחים ביותר מבחינת גידול האוכלוסיה היהודית בהם".
  האם זה כינוי נרדף ל"מקרה קלאסי של ריבוי ילודה בקרב אוכלוסיה חלשה"?
  כנראה שכן, רק מכובס ומעומלן היטב.

  עוד מוסיף ומספר קאופמן בלהט על השתדלנות האנטי-ציונית באו"ם ערב ההחלטה להקים את מדינת ישראל.
  והרי "שתדלנות יהודית" זוכה תמיד לקיטונות של רותחין מצד אנטי-ציונים, והנה לפתע מדובר במעלה שאין למעלה ממנה…

  "אין לציונים בעלות על העם היהודי" – דווקא עם המשפט הזה אני מסכים, אבל שכח הרב קאופמן לציין שלעם היהודי יש בעלות על הציונות ועל ישראל, וכאן בדיוק החשיבות של הציונות:
  מי שרוצה ו/או מוכרח – יצטרף, מי שלא – לא. ולכן כלל לא ברור על מה בעצם יוצא קצפו של האדמו"ר.

  אמר האדמו"ר (לפי קאופמן) "כי הציונים יהפכו את המקומות הללו ממקומות קדושים לאתרי הוללות, בילוי"
  אני משוכנע שמצעד הגאווה בירושלים נכלל במסגרת ההוללות והבילוי המדוברים. והמבין יבין.

  ואיך אפשר לסיים מבלי להזכיר את דעתו של הרב טייטלבוים על הסוציאליזם, לו הוא התנגד קשות באומרו ש"הוא הורס את הכלכלה וגורם לבריחת משקיעים ולעוני".

  סתם, כדאי לדעת.

 8. זצוק"ל הגיב:

  חסידיו של הרבימסאטמר גם השתתפו בהפגנת הזדהות נגד הגדר בנעלין וגם מגיעים להפגנות בשיח ג’ארח. הם הביעו את רצונם להשתתף גם בהפגנה בבילעין אלא מחשש שלא יספיקו לחזור לירושלים לפני כניסת השבת לא השתתפוזצוק"ל

 9. נתן. הגיב:

  לא שכחת פרט קטן ושולי?

  הרבי מסאטמר היה אכן אנטי ציוני גדול, אבל הדבר לא הפריע לו להציל את חייו וחיי מישפחתו באמצעות הציונים או ליתר דיוק באמצעות "רכבת ההצלה" שארגן ישראל קסטנר ועלייה בין השאר ברח הרבי האנטי ציוני תוך כדי שהוא מפקיר מאחור את בני קהילתו.

  אפשר למשל לצורך העינין להשוות את התנהגותו להתנהגות של מרדכי אנילביץ שברח מורשה אבל חזר אלייה על מנת לארגן מרד כנגד הטרנספורטרים למחנות ההשמדה.

  אבל החלק הבאמת מעניין בסיפור הוא שלימים כאשר ישראל קסטנר ניהל את המישפט המפורסם כנגד מלכיאל גרינוולד שהאשים אותו בשיתוף פעולה עם הנאצים הוא הזמין את הרבי מסאטמר שישב בארה"ב להעיד לטובתו , אולם האחרון סירב לבוא להעיד לטובת האדם שהציל את חייו.

  וכל המוסיף גורע.

 10. דמוקרט הגיב:

  השאלה הרלוונטית היא (והיא מופנית לרב קאופמן!) האם הסאטמרים מוכנים לשתף פעולה במאבק נגד הכיבוש והקולוניזציה של הארץ עם ישראלים שמאלנים חילונים ועם פלסטינים.

 11. לחוני קבלו הגיב:

  הציונות היא תנועה קולוניאלית, בתמציתה, ההשקפה שלעם היהודי ישנה זכות להגדרה עצמית ולמדינה משלו לא על חשבון זכויותיו של תושביה הילידים של פלסטין אלא על עצם קיומם הפיזי במולדתם.

  לא לכל מי שגילה באר נפט בחצרו הזכות להגדרה עצמית. זכות זו שמורה רק לקולקטיב שנאבק נגד שעבוד קולוניאלי-אימפריאליסטי ובודאי שלא לכובש המדכא.

  ההשקפה שהמאבק האנטי-ציוני הוא עמדה גזענית ופאשיסטית היא היא הפיכת היוצרות שהתעמולה הציונות כ"כ התמחתה בה.

  זכותם של היהודים בישראל לחיות בשוויון זכויות בפלסטין היא בדיוק כשם שזכותם של היהודים בניו יורק, לא פחות אבל גם לא יותר. אלא שהציונות מונעת זאת מהם כך שהעתיד נראה אפל גם למי שמוכנים להשיל מעצמם את מגפי הקלגס ןלחיות כאזרחים שווי זכויות בפלסטין.

  האשלייה שהפלסטינים ושאר העמים הערביים ישלימו עם כיבוש פלסטין ועם הציונות כראש גשר לאימפריאליזם היא אשלייה מסוכנת למרות הצלחתה עד עכשיו.

 12. קליין הגיב:

  גם אני לא שותף לכל הביקורת של התנועה הציונית על הרבי מסאטמר, ומודע למפעלי החסד של החסידות (אגב, גם בבית החולים תל השומר!), אבל שני דברים בכתיבתו של הרב (?) קאופמן מעוררים תמיהה:
  1. בכל הסקירה המאלפת אין אזכור לדרך ה"פלאי פלאות" של הצלתו בשואה. רמז: מדובר ברכבת שארגן מנהיג ציוני רחמנא לצלן. בין פלאי הפלאות בשואה אפשר למנות את העובדה שרוב צאן מרעיתו של הרבי נשארו לעלות בעשן המשרפות בעוד הרבי עצמו ניצל?
  2. ועוד נושא: הרבי טוען שבניגוד למוסלמים, הציונים עלולים להפוך את המקומות הקדושים למקומות הוללות. לא נותר אלא לצחוק (לבכות?) על השטות הזו – כמה יהודים הורשו להתפלל בכותל המערבי עד 1967? מי הפך את מצבות בית הקברות בהר הזיתים למדרכות? מי הרס את בתי הכנסת ברובע היהודי? אכן, אותם ערבים שומרי המקומות הקדושים. לא שמדינת ישראל טיפלה כראוי במסגדים ובבתי קברות מוסלמיים, אבל הירדנים/פלסטינים בוודאי לא יכולים לרחוץ בנקיון כפיהם, כמו גם הרבי מסטמאר.

 13. strul הגיב:

  האדמור מוסלוי (עיר הולדתי) היה מתנגד גדול
  לציונות. מסופר, כאשר שאלו אותו לפשר עמדתו
  השיב: הסתקלו במפה של המזרח התיכון. הציונות
  היא משיח שקר.

 14. הפחד מהאמת (ק.א.) הגיב:

  הבעיה שאנשים אינם רוצים לדעת את האמת.
  ואינני מדבר על אמת פילוסופית או דתית אלא על האמת היומיומית הפשוטה. עומדים לפנינו אירועים מן העבר הנגיש ומן ההווה אשר בחינתם אינה מתאפשרת או נכון יותר אינה מאופשרת. ובמקביל הציבור נשטף בתעמולה ייצרית מלחמתית בלי גבול להסחת הדעת מהאמת.

 15. מבין עניין הגיב:

  כמה עובדות על הצלתו המופלאהה הסאטמר:
  לפני הצלתו נשא נאום חוצב להבות וציווה על חסידיו להישאר במקומם כי לא יאונה להם, לטענתו, שום רע. ואחרי הנאום הזה הוא ברח, בסיוע הציונות ברכבת של קסטנר, כמו עכבר והשאיר אותם לגורלם.
  חסידיו כמובן יכולים עכשיו להתרועע בנינוחות יחד עם מכחיש השואה האיראני לפי מצוות רבם הדגול שהכחיש בעודו נמצא בגיהנום.
  אכן איש שלום.

 16. חוני קבלו – למגיב הגיב:

  מעניין.
  אנא הואל, אם כן, להסביר לי כיצד אותה תנועה (שעם עובדת הצלחתה קשה להתווכח) ששמה לה למטרה התפשטות קולוניאלית "על חשבון עצם קיומם הפיזי במולדתם" של הילידים:
  1. השיגה לה נתח עלוב של 30 אלף קילומטר מרובע לשלוט בו, מתוך מרחבי המזרח התיכון העצומים? (וזה כולל את השטחים הכבושים).
  לא ברור, האם הקולוניאליזם הציוני פשוט כושל, ולכן אינו מסוגל לחקות את אחיו האירופאים אשר כבשו יבשות שלמות, או שהוא רכרוכי מדי מטבעו כדי לעשות כן?
  2. כאשר כבשו הספרדים את דרום אמריקה (והאנגלים את צפונה) הם הרגו, העבידו בפרך והדביקו במחלות את הילידים עד שכמעט לא נותר מהם זכר. זהו טבעו של קולוניאליזם אמיתי – להשמיד את הילידים כדי לבוא במקומם.
  בתקופתו של הקולוניאליזם הציוני, לעומת זאת, קפצה האוכלוסיה ה"ילידית" (המרכאות – משום שעל הסברה הזו נכתבו תלי-תלים של תיאוריות ופרשנויות היסטוריות שונות) מכ-300-400 אלף (לפני 140 שנה) ועד ל5.5 מיליון בימינו.

  תמהני, מה מצא לו הכובש הקולוניאליסטי לנכון לאפשר למתחרתו, האוכלוסיה ה"ילידית" להגיע למספרים עצומים כאלה (כל זאת כאשר אותה אוכלוסיה מצהירה על אי הכרתה בכובש ואי הסכמתה לחיות עימו בשום סוג של הסדר).

  ממש קולוניאליזם מוזר, מסקרן, ומעניין.

  בנוסף, ראוי להדגיש – בין אם האמצעים שבהם השתמשה התנועה הציונית נראים לך או לא: ההתנגדות לזכותם של 6 מיליון יהודים שחיים כיום בישראל להגדרה עצמית ולריבונות על השטח שהוא מדינתם: זוהי עמדה פאשיסטית.
  ממש כפי שהתנגדות לזכותם של אמריקאים להגדרה עצמית על השטח שאותו כבשו לפני כך וכך שנים מן האינדיאנים (וכאמור – הרגו את כולם), זוהי עמדה פאשיסטית.
  וכנ"ל לגבי אוסטרליה, ניו זילנד, ארגנטינה, אורוגוואי, צ’ילה – ועוד מדינות רבות אשר הוקמו על חשבונו של מי שחי שם לפני כן.

 17. לאבירם (ק.א.) הגיב:

  1. "השורה התחתונה היא שמדובר בתנועה דתית קיצונית ביותר, שכל קשר בינה ובין מטרות השמאל הוא מקרי בהחלט"
  תשובה:
  לא הבעתי תמימות דעים עם נטורי-קרטא. אני אתאיסט… אין זה אומר שאין אפשרות שבנקודה מסויימת המסקנות של חרדי מנטורי-קרטא לא יהיו זהות לשלי כי ישנם בעולם הרבה נושאים שאדם מסיק מסקנות לגביהם לא מתוך גישה דתית. התפרצת לדלת פתוחה.

  2. "כלל לא ברור מהי אותה "אמת" אותה אנשים לא רוצים לדעת"
  תשובה:
  אנשים אינם רוצים לדעת מה שהם.
  זה לא נעים.

  3. "זוהי הפסיכוזה הפאראנואידית היהודית מפני שלטון עצמי ועצמאות "
  תשובה:
  אינני בקיא ביהדות. אני מניח שזוהי אמונתם כפי שהם מבינים את הדת.

  4. "הציונים השכילו להפטר מהבעיה הזו"
  תשובה:
  אמת חלקית. במקביל רכשו הציונים (ולאו דוקא ציונים יהודים) מידה לא מבוטלת של אכזריות וקרימינליות. זה שלא נתנו את הדין על כך זה עניין אחר. האלימות והרשע החליפו את הדת.

  5. "כל אלו חולקים רצון משותף לראות את היהודים בחזרה באירופה"
  תשובה:
  בהנתן הדחפים האכזריים הללו שציונים שוקדים להעצים האם זה פתרון כ"כ רע? חוץ מזה חלקים נרחבים של "העם" בוחרים מרצונם החופשי לשכון תחת שלטון "גוי". בדוק את כמות היהודים בעמדות בכירות ביותר בממשלות המערב – זה כבר כמעט שלטון יהודי…

 18. מיכאל שרון: תודה הגיב:

  לכבוד הרב הגאון קאופמן, המסור באומץ וללא מיצרים לאמת האלוקית, תודה חמה על כתבה מאלפת, דקדקנית בעובדות הפשוטות והחשובות, מרוממת רוח ומרתקת בסגנונה הנהדר. יישר כוח.

  אתה באמת כלי טהור ושואף לרמה רוחנית גבוהה, גם במאמרך אודות מוכרי החמוצים בפרלמנט, שלא הובן לצערי כראוי על ידי רבים.

 19. יובל הלפרין לאתאיסט ולרמי יובל הגיב:

  גם אני אתאיסט, אבל מחלוקות בין אנשים דתיים לגבי הפרשנות לכתבי הקודש ומשמעותם האקטואלית נוגעות לכולנו ואין להתעלם מהן.

  לעומת זאת, רמי, תולדות חייו של הרב טייטלבאום ומידת עקביותו ויושרו אינן נוגעות לי. אני לא בחסידות שלו ואמונתו אינה אמונתי.

  יבורך כל מי שנאבק בציונות בחוגו, בקהילתו ובדרכו.

 20. איתמר למגיב שמולי’ק הגיב:

  הכסף עבור רכבת קסטנר לא הגיע משום נדבנים יהודים. רובו בא מהניצולים עצמם.
  עובדה שמאוחר יותר עלתה הביקורת על כך שברכבת עצמה היו בעלי הון שקנו את חייהם פשוטו כמשמעו.
  האמת היא שעל רכבת ההצלה של קסטנר היה מגוון אנושי שייצג את כל יהדות הונגריה, וכך קיבלו את מקומם הרבנים טייטלבוים ודויטש ומשפחותיהם, ולא משום סיבה אחרת.

  לחלוטין לא מובנת טענתך שהציונות לא יזמה שום הצלה יהודית.
  אם אתה מתכוון בצורה רחבה ליהודים בעלי תודעת ציונית אז אתה טועה ומטעה.
  ישראל קסטנר, יואל ברנד ואוטו קומוי היו ציונים וספק אם היה מישהו שהציל יותר יהודים מהם.
  כל גישתך לנושא פרשת קסטנר עקומה ושטחית,
  זכור ש"דברים שרואים משם לא רואים מכאן". כולי תקווה שלא אתה ולא אני נעמוד בייסורים שעברו על אותם ציונים שנואי נפשך – קסטנר וברנד.

 21. עמיחי ל- strul הגיב:

  חבל שאתה לא יכול לשאול את האדמור מוסלוי מה שונה בין המפה שהוא ראה לבין המפה של ימי בית שני למשל.
  הרי הסכנות שארבו ליהודים בארץ ישראל של התקופה ההיא לא שונות מהסכנות של היהודים בישראל של מאה השנים האחרונות, שלא לדבר על הדרך בה נטלו בני ישראל את הארץ לידיהם (דרך "ציונית"…?)
  דומני שהתקופה העתיקה במזרח התיכן היתה לא פחות מסוכנת ורצחנית (אמנם לא במספר הקורבנות, שכן היו הרבה פחות אנשים אז, אבל בהחלט במספר האיומים הקיומיים).

  מעניין אם כאשר האדמור מוסלוי אמר את מה שאמר, האם היה מישהו בקהל שהעז לשאול אותו מדוע לציונות אין זכות קיום, ואילו לישראל ויהודה העתיקות היתה זכות קיום, ומדוע הן לא היו "משיחי שקר"?
  הוא בוודאי היה מתעצבן מאוד ("תצא בחוץ"!) ואומר משהו על חילול הקודש.
  אבל כולנו יודעים, חוץ ממך כמובן, שאין הבדל בין אז להיום. ולא צריך לצטט כל "חוכמעס" של אנטי-ציוני גם כשמדובר בשטות מוחלטת.

 22. רמי יובל הגיב:

  קראתי המאמר וקראתי התגובות המאשימות את הרבי מסאטמר בהפקרת עדתו והצלת משפחתו ברכבת ברגן בלזן של הציוני קסטנר. תשובה של הרב אליהו קאופמן לטענת ההפקרה היא מתבקשת וחיונית. לא מעט מנהיגים יהודים הפקירו את צאן מרעיתם לשיני החיה הנאצית וככל שפורסם, יואל טייטלבאום אף הוא נמנה עליהם והעדיף חיי רווחה באמריקה על פני מות קדושים (כפי שמת הגוי יאנוש קורצ’ק זצ"ל). אז יואיל חסידו של יואל להשיב לקוראיו, ואם ימשיך לשתוק (כבר ימים אחדים) נדע ששתיקה להודאה דמי.

 23. הרב אליהו קאופמן הגיב:

  לרמי יובל- המאמר דן בענייני מדיניות היהדות הנאמנה כנגד הכיבוש והסרת הדומיננטיות של אגן"י על השקפת היהדות ודת היהודית בסיכסוך הציוני- ערבי/פלסטיני (ולא שום שמות אחרים)ולכן לא ארחיב בענין השואה, נושא השווה שעות הרצאה. אך ידידי הטוב כמו שהציונים משקרים ומסתירים את האמת בפרשת ה"נכבא" הערבית וכל מה שמסביב לה (בעניין הערבי) כך אמורים הדברים על מעללי הציונות ב"נכבא" היהודית הכוללת פרשיות מהשואה , פרשת ילדי תימן , "קליטת " יהודי המזרח ועוד נושאים ארוכים. רק אציין שהרכבת של קאסטנר שולמה ע"י גבירים יהודים שהיו ברובם חרדים ואורגנה ע"י הרב דב וייסמנדל(כתב אח"כ שני ספרים בנושא-אתה לא תימצא אותם באוניברסיטאות בארץ…)אך קסטנר השתלט על האירגון "בזכות" קשריו עם הנאצים ימ"ש ובראשם קורט בכר וויסלינצי ורק עקשנותו של הרב וייסמנדל העלתה את הרבי מסאטמר לרכבת. אם באמת אתה חפץ לדעת מה מסתירים הציונים בנושא השואה נסה להגיע לטלפון שלי וארחיב לך בנושא. רק אןסיף כי בספרים "כחש", ,שרופי הכבשנים מאשימים", "קראתי ואין עונה","מן המיצר","אות קין", ובסיפרי "צדיק כתמר יפרח" תימצא חלק גדול מהתשובות.

 24. חוני קבלו הגיב:

  ההתנגדות לזכותו של קולקטיב כלשהו להגדרה עצמית לאומית, אם הוא חפץ בכך (יהודים, פלסטינים ארמנים או קזחים) הוא עמדה גזענית ופאשיסטית. כל זאת, כמובן, אלא אם היא נובעת מתוך שלילת הלאומיות בכלל, כל לאומיות שהיא.
  מכיוון שהציונות היא, בתמציתה, ההשקפה שלעם היהודי ישנה זכות להגדרה עצמית ולמדינה משלו – הרי שההשקפה האנטי-ציונית היא עמדה גזענית ופאשיסטית.
  זו אבחנה חשובה – ניתן להתנגד לשלבים מסויימים באופן הגשמתו של הרעיון הציוני, אך שלילתו לצד אי-שלילת רעיון הלאומיות בכללו אינו אלא צביעות מביכה.
  האשמתו של הרבי מסטאמר כאילו הוא פחדן שברח על נפשו והפקיר את חסידיו למות בשואה, שכה הרבו לציין אותה כאן, לא רלוונטית לנושא המאמר – כבוד הרב המנוח שלל את זכותם של 600 אלף איש שחיו בארץ ישראל ב1948 למדינה משלהם, והעובדה שממש במקרה היו הוא והם בנים לאותו עם – אינה מעלה ואינה מורידה.

  קצת עצוב שהגדה השמאלית נותנת במה למאמרים המהללים את אלו אשר שוללים את זכותם של עמים (ובתוכם העם היהודי) להגדרה עצמית. תמהני – האם מאמר שבח והודיה לגולדה מאיר ("אין עם פלסטינאי!") גם הוא היה מתקבל.

 25. נתן. הגיב:

  לרמי יובל.

  יאנוש קורצק אכן היוה בהתנהגותו המופתית אנטי תזה להתנהגותם של הרבנים שברחו מאירופה תוך הפקרת מאמיניהם.

  אבל הוא לא היה גוי אלה יהודי.

 26. דן למגיבים שמעון ושמוליק הגיב:

  כבר הוכח (גם משפטית) שקסטנר פעל רבות להצלת יהודים ועשה כל שביכולתו לשם כך.
  קשריו עם קורט בכר הם לגיטימים כל עוד קסטנר הציל יהודים בעזרתו.
  מה היה עדיף – שלא היה מכיר את קורט בכר ואז עוד כמה אלפי יהודים היו מושמדים?
  מהיכן ההגיון העקום הזה?

  נראה שההתבטאות של המגיב שמעון על קסטנר ("סוכן ציוני וידיד נפשם של הנאצים") מדברת בעד עצמה. כאילו ציוני חייב להיות "סוכן" וכאילו ישנה הקבלה בין "ציוני" ל"ידיד הנאצים".
  שלא לדבר על הניסוח המכליל והדמגוגי ("ידיד הנאצים"), כאילו קסטנר השתתף בוועידת וואנזה.

  כמה אירוני שדווקא הקיצונים הפאנאטים בתנועת החירות בישראל דאז היו אלו שתקפו, השמיצו ולבסוף הרגו את קסטנר, ועכשיו מגיבים בגדה השמאלית ממשיכים לשפוך את דמו. פשוט מביש.

  קסטנר היה מעורב בכל משא ומתן ובכל מהלך להצלת יהודי הונגריה ולכן יהיה זה אבסורד לומר שהוא "השתלט" על רכבת הצלה, הגרסה הרשמית הרבה יותר סבירה.
  המגיבים שמעון ושמוליק צריכים גם ליישב את המחלוקת ביניהם לגבי סיבת עלייתו של האדמו"ר לרכבת. משום מה נראה שחוסר תיאום הגרסאות מצביע על כך שאף אחת אינה נכונה, וזו היתה בחירה פרטית של קסטנר עצמו.

  עוד נקודה למגיב לשמעון:
  עם הרבי מסאטמר ידע על "הפשעים" כביכול של קסטנר ולכן בחר שלא להעיד לטובתו –
  אזי הוא גם לא היה צריך לעלות בכלל על הרכבת, בטח כאשר כל צאן מרעיתו נשאר מאחור.
  ואם תאמר שהאדמו"ר "ניצל את הרע" לטובתו, וזה לגיטימי, אזי גם קסטנר עשה זאת כאשר ניצל את קשריו עם קורט בכר לטובתו (טובתו = הצלת יהודים, להזכירך), ואז גם הוא זכאי.

  דין אחד לכולם, לא?

 27. יאנוש קורצ’אק יהודי הוא ושמו גולדשמיט הגיב:

  יאנוש קורצ’אק יהודי הוא ושמו גולדשמיט

 28. יובל לחוני קבלו הגיב:

  לצוענים? לשחורים בארצות הברית? לבונים החופשים? לבהאים?
  יש אינספור קולקטיבים, לחלקם יש אפילו מאפיינים לאומיים מסוימים, שניסיון להחיל עליהם את עקרון ה"הגדרה העצמית" במובנו המקובל, פירושו נישול, גזענות, גירוש, מלחמת נצח וסיכון מתמיד לשלום העולם ובראש ובראשונה לקבוצה הדורשת זאת.
  עם כל הצער אין לקבל דרישה כזאת.
  זה הוכח בליבריה והוכח בציונות: שתי הניסיונות הבולטים לעוות את עקרון ההגדרה העצמית בדמות הגירה או "שבות".

  אי אפשר להיאבק באפליית השחורים בארצות הברית על ידי "החזרתם" לאפריקה. אי אפשר להתכנס בבאזל ולדרוש הגדרה עצמית בכנען. אי אפשר להתכנס ברצועה צרה בין גדרה לחדרה ולרצות רוב יהודי מובהק בנגב או בגליל.

 29. אבירם לק.א. הגיב:

  2. איני מבין מיהם אותם אנשים שאינם יודעים מיהם או אינם רוצים לדעת.
  אני מניח שלעומתם אתה דווקא יודע.
  מאוד יומרני מצידך, ואני יכול רק להניח שאתה פסיכולוג ומדובר כאן בקבוצת המטופלים שלך. כל אפשרות אחרת אינה באה בחשבון.

  3. מנה שכיניתי "הפסיכוזה הפאראנואידית היהודית מפני שלטון עצמי ועצמאות" אינו קשור ליהדות כדת אלא לחלק בעם היהודי שהפנים טוב מידי את החיים תחת הפריץ.
  אינך צריך "להבין ביהדות" כדי לרדת לסוף דעתי, מספיק לקרוא את המאמר של קאופמן ואת התגובות התומכות.
  מסתבר שאותו חלק בעם היהודי נמצא בנטורי-קרטא ובשמאל העיקבי גם יחד.

  4. הציונים לא רכשו שום אכזריות וקרימינליות, אלא אם כן מידה כזו קיימת בקרב רוב מדינות העולם.
  רמת החופש בישראל גבוהה מאשר במרבית המדינות ורמת הפשיעה נמוכה יותר מאשר ברובן, הדברים מעוגנים בסטטיסטיקות ומחקרים של האו"ם
  ולכן דבריך הם סיסמאות ריקות.
  לגבי "האלימות והרשע החליפו את הדת" – אין לי מושג למה כונתך. לדעתי מעמד הדת בציונות דווקא מתחזק עם הזמן
  .
  5. כתבת לגבי עזיבת הציונים את ישראל "בהנתן הדחפים האכזריים הללו שציונים שוקדים להעצים האם זה פתרון כ"כ רע?"
  אז בהינתן שהגרמנים לא הוגלו מגרמניה אחרי מלחה"ע השניה – לא ברור לי מדוע זה צריך לקרות כאן.
  מה גם שאם הציונים כל-כך גרועים, אז מדוע להעניש את בני המקום אליו יחזרו הציונים?
  בא נשאיר את המצב כמו שהוא ונרכז את "הרוע הציוני" במקום אחד במקום לפזר אותו.

  כתבת ש"חלקים נרחבים של העם בוחרים מרצונם החופשי לשכון תחת שלטון גוי" –
  זו זכותם המלאה. אבל כל עוד יש חלק ניכר המבקש הגדרה עצמית – אינך יכול למנוע זאת ממנו.

 30. הרב שמואל לייב גרינבוים הגיב:

  הבעיה המרכזית כפי היא שהציונים קראו תגר על אלוהים והחליטו לעשות שיבת ציון מבלי לחכות למשיח. למה הדבר משול? שמהפכנים סוציאליסטיים ימרידו ויתקוממו מבלי לחכות לישועה משמיים. הרי פירוש הדבר כאילו האדם אחראי לגורלו, ולא נגזר גורלו מלמעלה.

  וגם כמובן יש כל מיני פריצות ותועבות. הנשים שותפות בפרהסיה במקום שיהיו צנועות וחסודות בביתן.

 31. לק.א. הגיב:

  "אנשים אינם רוצים לדעת מה שהם.
  זה לא נעים."

  זה תקף במיוחד לאנשים כמוך.

 32. עמיחי למגיב "לחוני קבלו" וליובל הגיב:

  ההבדל בין היהודים בישראל לבין היהודים בניו-יורק הוא שהאו"ם הכיר בארץ ישראל כבית לאומי לעם היהודי.
  זאת אומרת שישראל כן וניו-יורק לא. לא קשה להבין. ולכן זכותם של היהודים בישראל היא יותר מאשר "שוויון זכויות", זכותם גם להכתיב מדיניות פנים, מדיניות חוץ, מדיניות בטחון, הגירה וכו’ כקולקטיב יהודי ולא כעוד קבוצה אתנית במדינה לא לה.
  אם אתה מכיר פרוש אחר ל"בית לאומי" אתה מוזמן לפרט.
  הקלגסות היהודות בישראל נובעת מהכיבוש, ולא מעצם שהיית היהודים כאן, שכאמור קיבלה גושפנקא בינ"ל רשמית.
  ומשום כך ההכרה וההשלמה של הפלסטינים ושאר העמים הערביים עם מה שאתה מכנה "כיבוש פלסטין והציונות" נובעת מעצם היותם של הערבים חלק ממשפחת העמים והאו"ם.
  הרי זו לא חוכמה לקבל רק החלטות או"ם שמוצאות חן בעיניך, אם אתה חלק ממנגנון דמוקרטי – דע לקבל את הכרעת הרוב.

  ליובל: הנה הוכח שאפשר להתכנס בבאזל ולדרוש הגדרה עצמית בכנען. זה קרה על אפך ועל חמתך וזה קיבל אישור של אומות העולם.

 33. ליובל הגיב:

  אתה מבלבל בין "החזרה" בכפיה לבין שיבה מרצון.

  דרך אגב, לפי השיטה שלך, אי אפשר להחזיר ל"פלסטין" ערבים שלא נולדו כאן. עם כל הצער, אין לקבל דרישה זו. מדובר בסכנה לשלום העולם, ובראש ובראשונה לקבוצה הדורשת זו. זה יגרור נישול, גירוש, מלחמת נצח, ושאר ירקות. לא טוב.

 34. נתן ליובל. הגיב:

  כתבת :"יש אינספור קולקטיבים, לחלקם יש אפילו מאפיינים לאומיים מסוימים, שניסיון להחיל עליהם את עקרון ה"הגדרה העצמית" במובנו המקובל, פירושו נישול, גזענות, גירוש, מלחמת נצח וסיכון מתמיד לשלום העולם ובראש ובראשונה לקבוצה הדורשת זאת."

  זה ההסבר היפה ביותר שקראתי אי פעם , מדוע אסור לתת לפלשתינאים מדינה.

  ישר כוח.

 35. אבירם לק.א. הגיב:

  תרשה לי להרחיב בעניין נקודות 4 ו-5 בתגובתך:

  דובר ברצון של מגזרים מסויימים לראות את יהודי ארץ ישראל (או "רק" את הציונים שבהם) חוזרים לארצות מוצאם באירופה.
  בתגובתך הראית תמיכה ברעיון הזה, אך ללא שום הצדקת ע"י ארגומנט מוסרי או לוגי.

  נניח שכפי שאתה טוען הציונים אכן רכשו מידה לא מבוטלת של אכזריות וקרימינליות (אני כלל לא מסכים איתך, אבל נניח רק לשם הדיון) ולכן הגלייתם היא פתרון "לא כל-כך רע", לשיטתך.
  אבל מה הקשר בין הדברים?
  ואם הציונים אכן כל-כך רעים, למה גירושם מארץ ישראל והפיכתם לפליטים הוא הפתרון?
  למה להעניש עמים אחרים ברוע הציוני שייהגר אליהם?
  ואם אראה לך תנועה לאומית אחרת "רעה" יותר – האם תרצה לגרש גם אותם מארצם?
  ממתי עונש על רוע הוא גירוש?

  טענת ש"חלקים נרחבים של העם בוחרים מרצונם החופשי לשכון תחת שלטון גוי" – שוב – אז מה?
  האם יש חוק בינ"ל לפיו צריך חתימות של 51% מהעם כדי לקבל בית לאומי? מלבד זאת – too late.. הציונות כבר קיבלה מדינה מטעם האו"ם, ושום דבר לא ישנה זאת.

  עוד טענת: "בדוק את כמות היהודים בעמדות בכירות ביותר בממשלות המערב – זה כבר כמעט שלטון יהודי…"
  שוב (בפעם השלישית): אז מה?
  בדוק גם את אחוז היהודים מקרב מקבלי פרס נובל ותקבל את התשובה לטיעון המוזר שלך…

 36. יובל לעמיחי הגיב:

  מה שקרה על אפי ועל חמתי זה שלילת הגדרה עצמית ולא הגדרה עצמית.

 37. יובל ל"ליובל" הגיב:

  טענה יפה, אין מה להגיד.
  ובכן, זכות השיבה לפליטים הפלסטינים היא יותר עניין לזכויות אישיות ומעמדיות (של פלאחים) מאשר שאלה לאומית.
  מדובר באנשים שיודעים בדיוק היכן היו ביתם ואדמתם, במקרים רבים אין שם שום דבר כעת מלבד חורבות. יש גם "פליטים פנימיים" שנמצאים כמה מטרים ממקום גירושם והוכרזו כ"נוכחים נפקדים".
  לא צריך להשוות זאת ל"שיבתו" של הרב לווינגר לחברון או ל"שיבתם" של משפחת אמי לרמלה ושל משפחת אבי לפרדס כץ.
  זה דומה יותר לזכותם של פליטי שואה לקבל אזרחות של המדינה שבהם הם חיו לפניה.

 38. יובל לנתן הגיב:

  כן, שמעתי טענות שנשמעות דומה ביחס לפלסטינים.
  אבל אני מתרשם שהדיון כיום בעולם, לפחות בקרב הגורמים המשפיעים לטווח ארוך על דעת הקהל, הוא בעניין הציונות, בעוד שזכותם של הפלסטינים למדינה הוא בגדר הנחה מוקדמת ומוסכמת.

  אגב, בהתרשמות הזאת אני תמים דעים עם החבר’ה של "אם תרצו".

 39. לאבירם (ק.א.) הגיב:

  1. מיהם אותם אנשים שאינם יודעים מיהם או אינם רוצים לדעת
  (ת) אלה הגזענים. שמשתעשעים בהרג.
  האומללים שחשים בכך שליחות.

  2. כוונתי לחלק בעם היהודי שהפנים טוב מידי את החיים תחת הפריץ…
  (ת) נטורי-קרתא מתנגדים לשלטון יהודי מסיבות דתיות. אני לא מתנגד עקרונית לשלטון יהודי (למרות ששלטון ראוי שיהיה חופשי מדת) אולם בפועל הפך השלטון היהודי למרשם לגזענות, אלימות ומופרעות. זו עובדה.
  בעובדה זו יכיר איש נטורי-קרתא, סתם אדם מהרחוב וגם אני.

  3. האלימות והרשע החליפו את הדת – אין לי מושג למה כונתך
  (ת) הדתי רואה ביטוי ליהדותו בחיי מצוות. הציוני מתלהב מחיי אלימות וצבאיות ורואה בדבקות באלימות צה"ל ביטוי ליהדותו. זו התמורה שהתרחשה. ללא האלימות לא נשארת לו כלום מהיהדות. לכן הוא וחבריו דבקים בה עד מאד.

  4. אבל כל עוד יש חלק ניכר המבקש הגדרה עצמית – אינך יכול למנוע זאת ממנו.
  (ת) אינני מנסה, ואינני יכול כלל למנוע מאף אחד את ההגדרה שלו. השאלה היא רק עם שמגדיר את עצמו בתור מה? בתור כובש אחרים?

  5. ..לראות את יהודי ארץ ישראל (או "רק" את הציונים שבהם) חוזרים לארצות מוצאם באירופה.
  בתגובתך הראית תמיכה ברעיון הזה.
  (ת) אם אינני מתנגד למשהו זה הופך אותי לתומך? אינני מתנגד ליהודים. אני מתנגד למעשי העם היהודי שהתארגן בפעילות פושעת. אני תומך בהפסקת הפעילות הזו.

  6. חלקים נרחבים בוחרים מרצונם החופשי לשכון תחת שלטון גוי..בדוק את כמות היהודים בעמדות בכירות ביותר בממשלות המערב.
  (ת) רשמתי זאת להראות שהציונות כיום היא ברובה כלי ולא רעיון או ערך בפני עצמו. למשל, ביבי נתניהו אינו ציוני. הציונות היא כלי להגשמת ערכים ואינטרסים אחרים.

 40. עופר ליובל הגיב:

  המציאות מוכיחה שתנאי ראשון לקיומה של קבוצה הזכאית להגדרה עצמית הוא קיום של לשון משלה.
  אתה גם מתעלם מן המימד הטריטוריאלי. הגדרה עצמית אפשרית רק באיזור שבו הקבוצה הנדונה מהווה רוב, וכמו כן רצוי מאוד שלאזור זה יהיה גם רצף טריטוריאלי.
  ואפילו תנאים אלה מתקיימים, לפעמים בני הקבוצה עצמם לא מעוניינים במדינה עצמאית אלא מסתפקים באוטונומיה כזו או אחרת. עובדה שכל המדינות שהתפרקו בראשית שנות ה-90 (ברה"מ, יוגוסלביה, צ’כוסלובקיה9 לא היו מדינות דמוקרטיות, אולי בגלל שבדמוקרטיה דווקא מאלצת את הרוב להיענות לדרישות מסויימות של המיעוט כך שהוא לא דורש עצמאות.
  אשר לפלסטינים – כן, גם בגוש קטיף יש רק חורבות…
  האמת שזה נושא קצת מורכב אבל שים לב שכמעט כל ניצולי השואה בחרו שלא לחזור למדינות שחיו בהן, ואולי זה אומר משהו גם לגבי הפלסטינים.

 41. איש יהודי הגיב:

  כתבה מאלפת .ירבו כמוך בישראל.

 42. נתן הורביץ הגיב:

  כבוד הרב אליהו ,

  אני גדלתי באילו הקהילות ומשפחתי מאד אמונים לזה הרבי , ואנחנו מיוחסים גדולים בירושלים ואני קצת בקי בספר הטהור ויואל משה ויודע הילך הרוח שיש שם ואני אומר שבשום אופן אי אפשר ליישם את שיטת טהור זה באופן שהורדת כאן כי מה שאנשים רואים ומבינים כאן היא חלילה שהוא רצה להפקיר הכל ולא ככה בשום אופן,

  אי אפשר לערבב דעתו באופן של ליישם איך באמת הוא היה נוהג לו בידו היו היה אני שמעתי סיפורים שנידב סכומים עצומים לחברי כנסת שהיגיעו איליו במצב קשה,

  הוא היה טוב בכולו ומעשיו היה ללא להזיק כלל !

 43. שלמה הגיב:

  האדמור מסאטמר היה סוכן של הציונים במטרה למנוע עליה המונית של חרדים לארץ ישראל כדי שלא יהיו חס וחלילה רוב

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים