הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמרץ, 2012

weizman

מאת שמואל אמיר
"ביטחון ישראל" הוא ביטוי שאינו מש מפיהם של קברניטי ישראל, אלא שכרגיל ביטחון ישראל מפורש על ידיהם כסיבה למלחמה, או לפחות לפעולה מלחמתית כמו הכוננות הנוכחית לקראת התקפה על איראן.

נושאים: מאמרים
granma

מאת אלכסיי פדיליה
ר לי שבעיצומה של מערכה כלכלית ופוליטית מכרעת לעתידה של המהפכה הקובנית, אמצעי התקשורת אינם עומדים במשימה. אמצעי התקשות מצנזרים את עצמם ואינם משתפים את הקוראים בקשיים ובהישגים.

נושאים: מאמרים
mccarthy

מאת חיים ברעם
כאשר התותחים רועמים קל להאשים את השמאל, חרף העובדה שדובריו מנסים כל ימיהם למנוע את הסיטואציה שתביא למעשי האיבה. מי שמנסה לשמור על חייהם של הישראלים (וגם על חיי האיראנים או הפלסטינים) ראוי להוקרה ולא להכפשה המקארתיסטית שבה התמחה ימיני.

נושאים: מאמרים
teachers

מאת אפרים דוידי
כתוצאה מההפרטה, תיווצר שכבה של מורים שתנאי ההעסקה שלהם נחותים, הנהנים מפחות זכויות מאשר עמיתיהם המועסקים ישירות בידי משרד החינוך – כפי שקיים כיום באוניברסיטאות עם המרצים השייכים לסגל הזוטר.

נושאים: מאמרים
taxiz

מאת שלמה סבירסקי
תקציב הדו-שנתי יוצר פיקציה של אמינות פיסקלית, שכן הממשלה מחוללת שוב ושוב שינויים בתקציב. הבעייה היא ששינויים אלה אינם מגיעים לדיון במליאת הכנסת ובשלל ועדותיה. זה הופך את המשטר הפרלמנטרי שלנו לפיקציה.

נושאים: מאמרים
aushwitz

מאת גדעון ספירו
אם נסיר את כל מסכות הליטופים וחלוקת המחמאות ההדדית מביקורו האחרון של ראש המשלה בנימין נתניהו בארה"ב, נישאר עם התופעה הייחודית של מדינה קטנה המנסה להאיץ במעצמה עולמית ליזום מלחמה.

נושאים: מאמרים
kipatbarzel

מאת פדרו גולדפרב
שנה נוספת ברציפות, שביישובי האזור נשמעות אזעקות והתפוצצויות של רקטות, פצמ"רים וקאסמים במקום לשמוע את צחוקי ילדנו החוגגים את החג… שנה נוספת שקשה להירדם, קשה לישון, קשה לנשום. האם אין דרך אחרת? עד מתי האלימות? האם פעם נוספת יגידו לנו ש"אין עם מי לדבר"?

נושאים: מאמרים
IWD2012-2

מאת אורנה עמוס
יום האישה הבינלאומי זו הזדמנות חגיגית לומר מה שאנחנו אומרות כל יום. לאמר שסולידריות וערבות הדדית הם הסוד הגלום בתהליך השינוי. סולידריות בין נשים כמעט ברורה מאליו, היכולת הנשית להבחין במשותף, לחבור, ליצור מעגלים היא טבעית ונחוצה לקיומנו.

נושאים: מאמרים
katz-rakevet

מאת איתן קלינסקי
גם בימי הכאוס המוחלט בבתי החולים לא יצרו דמוניזציה של יושב-ראש וועד הרופאים כמו שעושה כעת ישראל כץ בכוחנות דורסנית לגילה אדרעי נציגה נבחרת של פועלי הרכבת. אני מקווה, שעדיין זה לא מאוחר. שר התחבורה, ישראל כץ חייב להתעשת ולהבין שהעובדים זה ההון האנושי היקר ביותר שיש לעובדי הרכבת.

נושאים: מאמרים
article

מאת חיים ברעם
גם מבלי לדעת שביבי פוחד מרעייתו שרה ניתן להבין שבאיראן חיים כמעט 79 מיליון בני אדם, שקיימת שם אליטה משכילה ועתירת הישגים מדעיים ואמנותיים, ושלא ניתן לסכל את התקדמותה הטכנולוגית באמצעים צבאיים.

נושאים: מאמרים
hayalot

מאת אלי לינדר
אם נמצא ומבוטא בפומבי הצידוק המעשי להפיכת השירות הצבאי כולו לוולונטארי, קל וחומר שיהא זה מעשי להופכו לוולונטרי לפחות ביחס למין הנשי. עוצמתו של הצבא תישמר, ועוצמתה של האישה רק תגבר. היא תהיה שחוקה פחות כאישה, וחופשייה יותר כאדם.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים