הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-22 בינואר, 2014 2 תגובות

הוועדה לביקורת המדינה דנה בשבוע שעבר בסוגיית הטיפול הרפואי הלקוי באסירים ועצירים. לקראת הדיון, ארגון רופאים לזכויות אדם, הפועל למען זכות האסירים לבריאות, קרא לוועדה להמליץ למבקר המדינה לפתוח בחקירה מעמיקה באשר לתפקוד המערך הרפואי בשירות בתי הסוהר (שב"ס) בעקבות הכשלים והליקויים הרבים שנמצאו בו. זאת תוך שיתוף מומחים לרפואה, מומחים לבריאות הציבור, ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית.

shovrims

האסירים אינם נכללים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מצב המאפשר לשב"ס לקבוע סל בריאות ונהלי טיפול השונים מאלו הנהוגים במערכת הבריאות הציבורית. כתוצאה מזה רופאי מערך הרפואה בשב"ס מועסקים ישירות על ידם, מצב המוביל לנאמנות כפולה בה הרופא המטפל נוטה לפעול בשם האינטרסים של המעסיק (שב"ס) על פני אלו של המטופל. כמו כן, המערך כפוף ישירות למערכת הביטחונית ולשיקוליה, המנוגדים לא פעם לטובת המטופל. בנוסף, מערך הרפואה של שב"ס פועל ללא פיקוח ובקרה של משרד הבריאות. התוצאה היא שורה של כשלים מערכתיים ומקצועיים הפוגעים קשות בבריאות האסירים.

ארגון רופאים לזכויות אדם מאמין כי לכלואים יש זכות שווה לבריאות, וכי על המדינה לפעול להשוואת שירותי הבריאות הניתנים לכלואים לאלו הניתנים במערכת הבריאות הציבורית. הוצאת מערך בריאות הכלואים מאחריותו של שב"ס והעברתו לאחריות ופיקוח משרד הבריאות תתרום להבטחת שירותי בריאות מיטביים לאוכלוסיית הכלואים. ביצוע הערכה מקיפה של צרכי בריאות הכלואים ושל תפקוד מערך הבריאות הנוכחי של שב"ס, הוא צעד ראשוני וחיוני למיפוי הבעיות, הצרכים ונקודות החוזק והתורפה, למען בניית תוכניות לשיפור המערך והכנה לקראת שילובו במערכת הציבורית.

עונש מאסר כרוך בהגבלת אחדות מזכויות היסוד של האסיר, אך הזכות לבריאות אינה אחת מהזכויות המוגבלות בעונש. מניסיוננו רב השנים בטיפול באסירים הסובלים מבעיות בריאותיות שונות, אנו למדים כי מערך שירותי הרפואה בשב"ס מקפח בצורה קשה את זכותם של האסירים לשירותי בריאות בהשוואה לאזרחים אחרים ולחוק זכויות החולה. כפועל יוצא, האסירים נידונים לעונשי מחלה ונכות בנוסף על עונש המאסר שגזר עליהם בית המשפט. על הכנסת לבדוק באופן יסודי את נושא הטיפול הרפואי בשב"ס לאור הצעתנו להוצאת האחריות על הטיפול הרפואי באסירים מידי השב"ס.

 • ד"ר הראל ארזי הוא חבר הנהלת רופאים לזכויות אדם
תגובות
נושאים: מאמרים

2 תגובות

 1. אולי הגיב:

  מתעלמים משום מה- שאותו מצב בדיוק קיים לגבי אסירים הכלואים בכפייה במתקני כליאה
  פסיכיאטרים
  מי שמוצא נגדו צו מאסר כנ"ל- נשללת ממנו הזכות לטיפול רפואי!
  אין שום בקרה על הנעשה במחלקות הסגורות במתקני הכליאה הפסיכיאטרים.

 2. גם Josef Mengele היה רופא הגיב:

  את "רפואת השב"ס" לא ניתן להאשים כמו את מנגלה, הידוע לשימצה מבין כל הרופאים הנאצים… הוא עשה ניסויים שכללו הכנסת אנשים לתאי לחץ, ואילו השב"ס סתם מלחיץ את אסיריו. הרופאים הנאצים דגלו בהצטיינות מדעית. הם היו אחראים לרצח סיטוני ולעינויים אכזריים להדהים, ואילו 'רופאי השב"ס' אינם אפילו 'יודו-נאצים', אלא שהם פועלים בשליחות השוללים טיפול מסור ורפואי — בניגוד לשבועת היפקרטוס, שאותה הם אמורים לקיים.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים