הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אברהם יסעור:

אוטופיה – ניסיון הגדרה

מקור המונח בספרו של תומאס מורוס (1516) המתאר מדינה-קהילה אידיאלית בארגונה ובאורחות-חייה, המתגלת באי נידח (רחוק ומנוגד למוכר בחברתו המצויה). במושג אוטופיה נכללים עתה סוגות ספרותיות כגון ספרות דמיונית, תוכניות-עתיד חברתיות-פוליטיות דוגמת ארגון חברתי רצוי. מן האטימולוגיה של המושג משתמעת שניות – הן "ישום-מקום" והן "מקום-טוב" – שניות מצויה גם בכתיבה האוטופית עצמה. הדעות חלוקות בסוגייה אם אורח החשיבה האוטופי ...

25 בינואר, 2004 6 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים