הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אדסון דוניירס:

האיטי בלהבות או מדוע פרץ המרד נגד אריסטיד

נפילת ז’אן-קלוד דובאלייה הבן ב-7 בפרואר 1986, לאחר 29 שנות רודנות משפחת דובאלייה, הציבה דילמה קשה בפני האימפריאליזם האמריקאי, המעמדות השליטים ורוב-רובו של השמאל המקומי. כולם ניסו לפתור את המשבר הכלכלי, החברתי והפוליטי באמצעות בחירות דמוקרטיות-בורגניות. כך, הרוב הכריע במארס 1987 למען החוקה החדשה. חוקה בעלת מגמות מתקדמות שחוקקה בעקבות הלחץ העממי הגובר. החוקה החדשה קבעה כללי משחק חדשים. כללי ...

21 בפברואר, 2004 2 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים