הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אורי גורדון:

הביקורת האנרכיסטית על המרקסיזם

כהקדמה וכסייג להצגה קצרה זו של הביקורת האנרכיסטית על המרקסיזם, ברצוני לציין שתי נקודות. האחת, בבחינת כבודה של אכסניה, היא שאין בדברים הנאמרים כאן משום ביקורת מעשית ומקומית מצד קבוצה אנרכיסטית ישראלית כלשהי כלפי מק"י או חד"ש. למרות שביקורות כאלה בהחלט קיימות, הן אינן נמצאות במוקד השיחה הנוכחית ובוודאי שאין בהן כדי לבטל את המהות החיובית, בסך הכל, של שיתוף ...

26 באוגוסט, 2007 43 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים