הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אורי רם וניצה ברקוביץ:

בין מושג ה"שוויון" המודרניסטי ומושג ה"שוני" הפוסט-מודרניסטי

[מעובד מתוך המבוא לספר אי/שוויון, בעריכת אורי רם וניצה ברקוביץ, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון, 2006] מושג ה"שוויון" (Equality) איבד בעשורים האחרונים את המעמד המרכזי שהיה לו במדעי החברה (הביקורתיים, לפחות). מנגד, זכה לעניין רב דווקא מושג ה"שוני", או ה"הבדל" (Difference), שהוא לכאורה היפוכו של השוויון. כך נראה הדבר במחלוקות הראשונות שהתעוררו בין מצדדי ה"שוויון" לבין מצדדי ה"שוני." ההיסט בתשומת ...

11 בינואר, 2007 7 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים