הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אלמוני:

בשביל המלחמות אני שיכור

הייתי מט"ק רב מעלליםזה עבר לי אחרי תשעה חודשיםנהייתי רס"פ והלכתי לישון עדסוף המלחמהאחר כך השתחררתינקנסתי 5000 לירות עלאובדן ציודב-25000 הלירות הנותרות (מענק השחרור), קניתי חמישה שקי חשישוהלכתי לישוןעוד שנה בקיבוץואחרי זהבעוד כמה מקומותואחרי זה התחילה עוד מלחמהוהתחלתילשתות

21 בדצמבר, 2002 אין תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים