הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אמיר בן פורת:

אלתוסר – סוציולוגיה באמצעות קריאה בסוגריים

אני קורא את אלתוסר כאילו הוא כתב סוציולוגיה סטרוקטוראלית ולכן יש לחפור ולחפש את התשתית הלכאורה סמויה מעינינו. אני רוצה לדעת מה הוא תרם לנו הניאו-מרקסיסטים, מן ההיבט התיאורטי, ומה הוא תרם לנו כחוקרי המצב הישראלי ההיסטורי. אני קורא את אלתוסר כמו שאני קורא את מרקס – בסוגריים. כלומר, דברים מסוימים מודחים הצידה בגלל שאין להם חשיבות תיאורטית. דברים אחרים מתחברים ...

9 בינואר, 2004 9 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים