הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אמנון רז-קרקוצקין:

למען רשימה מאוחדת

כפי שמסתמן מדיווחים שונים, גם בבחירות הנוכחיות ירוצו המפלגות הערביות בנפרד ולא יקימו רשימה מאוחדת. לבוחן את הדברים מבחוץ נראה הדבר כהחמצה היסטורית גדולה, בפרט נוכח אירועים ושינויים שהתרחשו לאחרונה. אין ספק שבין המפלגות הערביות יש חילוקי דעות מהותיים. השאלה היא האם הבחירות לכנסת היא ההזדמנות ללבן ולבטא חילוקי דעות אלה. בנסיבות הנוכחיות, משמעות הדבר היא לשחק לידי הממסד הישראלי ...

25 בדצמבר, 2008 34 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים