הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אסיד עיסאוי:

האם כלב השמירה של הדמוקרטיה נעשה חתול?

הדמוקרטיה כשיטת ממשל נעשית בימים אלו מאוד פופולארית, כמעט בכל רחבי העולם מדברים בשבח הדמוקרטיה ומבקשים לאמצה כשיטת שלטון פוליטי, מאחר שהדמוקרטיה מצוירת כמשטר העדיף ביותר וכמשטר השומר והמאפשר חופש וחירות לאזרחים בכל מקום ומקום.במשטר פוליטי דמוקרטי, השלטון מחולק בין שלוש ראשיות שהן: המחוקקת, המבצעת והשופטת. כמעט הכול יודעים שרשויות אלו מתחלקות בשלטון ושלכל אחת יש תפקיד חשוב מאוד ...

7 ביוני, 2006 26 תגובות

עד כמה המנהיגות בישראל למדה מניסיון העבר

מראשית קיומה ועד ימינו אלו נכנסה ישראל לשש מלחמות גדולות ועוד כמה וכמה מלחמות קטנות, שנפרסות כמעט על כל שנות קיומה של המדינה. בכל המלחמות נחלה ישראל תחילה ניצחון מהדהד, אך עם סיום הלחימה התברר שהניצחון הוא בעצם כמעט כשלון. יוצאים להילחם בגוף מסוים הנראה כאויב המאיים על קיומה של המדינה, אך המלחמה מולידה מלחמה אחרת ומולידה מתנגדים חדשים אף יותר ...

15 במאי, 2006 31 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים