הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת ארנה כהן:

מכתב לחברי הכנסת: אל תאשרו את חוק האזרחות

הצעת חוק האזרחות (תיקון מס’ 9) התשס"ח-2008 הונחה ביום 21 ביולי 2008 על שולחן הכנסת וצפויה לעלות לקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים. לנוכח פגיעתה הקיצונית של הצעת החוק בזכות לאזרחות ובזכויות יסוד נוספות המוגנות על ידי כללי המשפט החוקתי הישראלי והוראות משפט זכויות האדם הבינלאומי אנו מתכבדים לפנות אליך ולבקשך להצביע נגד הצעת החוק, והכול כפי שיפורט לדלקמן: 1. הצעת החוק מבקשת ...

31 ביולי, 2008 2 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים