הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת ברוך לוי:

חולים ומשלמים – המס הבלתי נראה

בעידן של רפורמות, הפחתות מיסים וצמצום ההוצאה הציבורית יש מקום להעלות לדיון נושא אשר אינו מקבל את תשומת הלב הראויה לו בשיח הציבורי – השתתפות המבוטחים בתשלום עבור תרופות. כפי שאסביר להלן, שיטת הגבייה הנוכחית מטילה, למעשה, מס על ציבור החולים, אשר נאלצים לממן את מערכת הבריאות, ולסבסד את קופות החולים. כל זאת, בשעה שהממשלה מתכוננת להורדת מיסים שבוודאי תגרור ...

25 במאי, 2005 4 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים