הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת ברק מדינה ואילן סבן:

אזרח ערבי כחשוד תמידי

לפני ימים ספורים התקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירתה של האגודה לזכויות האזרח נגד התיוג (הפרופיילינג) של אזרחי המדינה הערבים בשדות התעופה. כנהוג במקומותינו בעת האחרונה, דיון זה לא זכה לתשומת לב ציבורית. תשובת המדינה לעתירה, על אף מסכי הערפל שהותירה, מאשרת במשתמע את מצב הדברים הבא: כל אזרח ערבי, אך בשל היותו ערבי, זוכה ל"יחס מיוחד" בשדה התעופה. הוא ...

6 באפריל, 2008 7 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים