הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת גדי אלגזי והשאם נפאע:

דיון משותף – מאבק משותף: לחתור תחת הגדרות

"הקול קורא" מבקש לפתוח דיון ציבורי בעתו. מגיעות ליוזמיו ברכות על חידושו של דיון פוליטי ביקורתי, החורג מן הפוליטיקה המיידית ומבקש להעמיד אותה לאור ביקורת הקולוניזציה הציונית. יש חשיבות רבה להעמדתם של התהליכים הפוליטיים עמם אנו מתמודדים בהקשרים רחבים ועמוקים יותר, כחלק מניסיונותינו להציב חלופות למשטר האפרטהייד המתבסס לנגד עינינו – חלופות המבוססות על שוויון ושותפות, על חיים יחדיו (תעאיוש ...

12 ביולי, 2004 27 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים