הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת ג’מיל אבו ראס:

חוק הפנסיה נגד העובדים והגמלאים

החוק שחוקק בכנסת בעקבות הצעת האוצר והממשלה לפני מספר חודשים ושעניינו קרנות הפנסיה פוגע קשות בזכויות הגמלאים ועמיתי הקרנות. אחת התוצאות המיידיות של החוק החדש היא שעובד אינו יכול לדעת את שיעור הגמלה שיקבל בעת היציאה לפנסיה. על פי החוק, המפקח על הביטוח במשרד האוצר יכול להורות, מפעם לפעם, על שינוי בזכויות הפנסיה של העובדים. זאת, בלא צורך בחקיקה נוספת ...

31 בדצמבר, 2003 9 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים