הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת דנה שקד:

על מצבם הקשה של מהגרי העבודה מסין בישראל

מ’ הגיע לישראל מסין על מנת לעבוד בה בבניין. בתחילת השנה נפצע העובד במהלך עבודתו באתר הבנייה בו עבד בפתח תקווה. מ’ הגיע אל משרדי "קו לעובד" וביקש את עזרתנו בקבלת כספי הביטוח הלאומי כמו גם עזרה בקבלת אישור על כך שהוא פצוע ואינו כשיר לעבוד. הוא הופנה אל עו"ד אהובה זלצברג, העובדת עם "קו לעובד" ומתמחה בתאונות עבודה והיא ...

21 בספטמבר, 2008 16 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים