הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת הארגונים החברתיים:

מסמך עקרונות: מטה המאבק על הצעת התקציב לשנת 2003

בימים  אלה נערכים דיונים על תקציב המדינה לשנת 2003. בתקציב, כפי שאושר על ידי הממשלה, קיימת פגיעה קשה בשכבות החלשות בחברה הישראלית ובשכבות הביניים. פגיעה זו מעמידה בספק את יכולתם של רבבות מבין תושבי ואזרחי המדינה להתקיים בכבוד ומשנה למעשה, את פניה של החברה הישראלית מקצה אל קצה. המארג החברתי העדין הבנוי על סולידריות וסיוע לחלש עומד להשתנות. מטה המאבק ...

17 בספטמבר, 2002 אין תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים