הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת טל דגן:

עלייה מדאיגה במספר תאונות העבודה

מבדיקת נתונים שהתקבלו ממשרד התעשייה, המסחר והתיירות ומהמוסד לביטוח לאומי עולות שתי תופעות מדאיגות: האחת עלייה משמעותית החל משנת 2005 בהיקף תאונות העבודה בכל ענפי התעסוקה (לרבות בענף הבנייה). השנייה, תת דיווח על ידי מעסיקים לביטוח לאומי על תאונות עבודה בהן מעורבים מהגרי עבודה.מהנתונים עולה עוד כי נרשמה עלייה משמעותית במספר תאונות העבודה בענף הבנייה שהסתיימו במוות מ-15 מקרים בשנת ...

5 בספטמבר, 2006 2 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים