הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת יעל חסון וולריה סייגלשיפר:

את, אני והמשבר הכלכלי

משבר האשראי העולמי והמיתון שהוא מביא לפתחנו הם הזדמנות לחשיבה מחדש על מידת אחריותה של המדינה לביטחון הכלכלי של תושביה ועל הדרכים שבהן ניתן לתכנן מדיניות כלכלית הוגנת ושוויונית יותר. כלל השלכותיו של המשבר הכלכלי עוד לא ידועות. בינתיים, התנודתיות ואי הוודאות המאפיינות את שוקי ההון בעולם, ניכרות גם אצלנו. הירידה בערכם של ניירות ערך בבורסה הישראלית משמעה פגיעה בערך ...

9 באפריל, 2009 2 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים