הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת לאו פאניץ’:

על תפקיד המדינה בעת המשבר הפיננסי

מהתחלה עלינו להבהיר לעצמנו נקודה מרכזית לגבי הקפיטליזם ואופי המדינה בקפיטליזם. קיימת הנחה קונבנציונאלית, שאולי נותרה מתקופת המלחמה הקרה, שהקפיטליזם, במהותו, מתייחס לשוק והסוציאליזם לעומתו -מתייחס למדינה. למעשה, מאפיין מרכזי של ההיסטוריה של המדינה בחברות קפיטליסטיות הוא התפקיד שהמדינה ממלאת כערבה לרכוש הפרטי וכמו כן וחשוב, לפעולה הסדירה של שוקי ההון: המדינה תמיד מכבדת את אגרות החוב שלה, כלומר את ...

19 בדצמבר, 2008 3 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים