הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת מריו בנדטי:

הספד עם קריאות הידד

לכבוד מותו של חלאהלחלאות יש חיים ארוכים, אבל בסוף הם מתים אנחנו הולכים לחגוגבואו כולםהחפים מפשעמי שנפגע וצועק בלילותהחולמים בימיםהסובלים בגופםהרואים רוחותההולכים יחפיםהמקללים, הבועריםהעניים הקופאיםאלו שאוהבים מישהואלו שלא ישכחו לעולםאנחנו הולכים לחגוגבואו כולםהאשמאי מתהנשמה השחורה איננההגנבהחזיראיננו ולא ישובהידד!בואו כולםאנחנו הולכים לחגוגשלא יגידושהמוותתמיד מוחק הכלשיום אחדהכל יטוהרכי תמידנשארות הצלקותהידדהזבל מתאנחנו הולכים לחגוגלא לבכות לחינםשיבכו חבריושיבלעו את דמעותיהםהגביר המפלצתי איננואיננו ולא ישובאנחנו הולכים ...

13 בדצמבר, 2006 תגובה 1

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים