הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת נירית צארום:

נשים בכלא הפטריאכלי

הרוח הפוסט מודרניסטית שגרמה לביטול החלוקה בין שולים למרכז בעשר השנים האחרונות הביאה בין היתר לפתיחתם של חוגים למגדר במוסדות אקדמיים שונים. תוך ביטול ההבחנה הגברית מסורתית בין שוליים למרכז הועלו על סדר היום נושאים שעד כה נתפסו כנחותים וכבלתי רלוונטים לדיון אקדמי. כשם שהצלחת מזרחים באוניברסיטה תוארה במונחים אשכנזים, תוך התעלמות מתנאי החיים השונים או סיכויי החיים ("Life Chances" ...

19 במאי, 2007 11 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים