הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת ספי סמואלוף:

בזכות הלניניזם

עם התפרקותה של ברית המועצות ניסתה הבורגנות שוב – ובפעם המי יודע כמה – לשלול את נחיצות התיאוריה והפרקסיס הפרולטרים. במילים אחרות: הבורגנות ניסתה למגר את התפיסה הדוגלת בשלטון בידי מעמד הפועלים. למגמות של הפרכת המרקסיזם נלוו הבטחות לחבר העמים הסובייטיים לשעבר כי תמה תקופת הסוציאליזם וכי עקב כך צפויים זמנים טובים. המציאות המחישה את השקר שבמגמות ובהבטחות אלה. אחד ...

21 באוקטובר, 2008 20 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים