הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת עמית ורשיצקי:

דרוש מורד

כיצד ניתן להסביר את הפער העצום בין המציאות החברתית פוליטית בישראל לבין דלותה של מוסיקת מחאה בעברית? כיצד ניתן לראות את שתיקתם של המוסיקאים בארצנו אל מול התסיסה החברתית ותחושת התסכול הכללית מן הממסד? מיעוטם של השירים העוסקים בענייני השעה עומד ביחס הפוך לשיח הציבורי הסוער ולאי הנחת הגובר אשר הוא מנת חלקם של רוב אזרחי המדינה.ההוויה הישראלית היתה אמורה ...

13 בינואר, 2007 6 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים