הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת פאטמה פראג’:

מצרים: 1 במאי והשחקן החברתי הנעדר

השבוע יצוין האחד במאי. זהו המועד שבו בדרך כלל הממשלה וגם חלקים נרחבים באופוזיציה משבחים את העובדים במצרים. השנה האחד במאי יצוין תוך כדי פולמוס חריף סביב שאלת הרפורמות הפוליטיות הנחוצות. חרף העובדה שסוגיית הרפורמות נמצאת על סדר היום הפוליטי – דבר לא נאמר על חלקה של תנועת הפועלים ברפורמה הנדונה. גם דבר לא נאמר בשאלה מה מצופה מהעובדים במסגרת ...

30 באפריל, 2005 2 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים