הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת רומן ברונפמן:

מעמד הביניים נשאר מאחור

בשני העשורים האחרונים מצוי העולם בתהליך של התעצבות מחדש – תהליך הידוע בכינויו גלובליזציה. תהליך זה מחדד את ההבחנה בין מדינות מנצחות למדינות מפסידות. המדינות המנצחות מתאפיינות בכלכלה חזקה, ובו זמנית גם במבנה חברתי שוויוני יחסית, המבטיח שיתוף פעולה אזרחי, מינהל תקין ודמוקרטיה במובן המערבי של המלה. המדינות המפסידות הן מדינות של כאוס חברתי, שלהוציא אליטה קטנה ונצלנית, תושביהן נמכרים ...

3 באוגוסט, 2004 11 תגובות

ז’נבה כאלטרנטיבה לקונסנזוס מרכז-לאומני

לא הייתי שותף פעיל במשלחת הישראלית לשיחות ז’נבה, אך נמניתי לאורך כל הדרך עם התומכים הנאמנים ביותר. הניסיון הבלתי מרוסן של חוגי הימין והפסבדו-שמאל לרמוס את ההבנות האלה, ולהתמקד בשאלה השולית: האם היתה למשלחת זו לגיטימציה לדבר עם הפלסטינים או לא? מחייבות להשמיע קול נגדי.הבנות ז’נבה מהוות הזדמנות יוצאת דופן לשבור את הקיפאון המדיני, ללכד את חוגי השמאל ולהציג חלופה ממשית ...

20 באוקטובר, 2003 15 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים