הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת רוני קאופמן ואיתן מיכאלי:

אחריות המדינה להבטחת ביטחון תזונתי

גישתנו לנושא החזרת הביטחון התזונתי לאזרחי ישראל מבוססת על שני אדנים: הגדרת הביטחון התזונתי כיכולתו של אדם לספק מזון, לו ולמשפחתו, בכמות ובאיכות מתאימים ומספיקים, באורח סדיר ובדרכים מקובלות חברתית. מהגדרה זו עולה כי זו סוגייה חברתית, העוסקת לא רק במזונו של אדם ובבריאותו אלא גם בכבודו כאדם.המצב בישראל חמור ביותר כפי שאפשר ללמוד מהנתונים הקיימים על היקף בעיית חוסר הביטחון ...

17 בנובמבר, 2007 אין תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים