הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת רז’י פרוטיה:

האיגודים באירופה מתאחדים נגד המדיניות הכלכלית של האיחוד

רבבות העובדים שבאו להפגין במרכז בריסל בסוף מארס האחרון, על פי קריאה של הקונפדרציה האירופאית של האיגודים המקצועיים, הוכיחו לדעת הקהל ביבשת שקיימת תמימות דעים בקרב העובדים במאבקם נגד מדיניות האיחוד האירופאי ובייחוד נגד "הוראת בולקשטיין". "הוראת בולקשטיין", על שם הממונה על המסחר באיחוד, קובעת שניתן להעסיק עובד או קבוצת עובדים ברחבי היבשת על פי חוקי העבודה ורמות השכר הנהוגים ...

17 באפריל, 2005 תגובה 1

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים