הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת רירי מנור:

אל תתרגלו!

הברוך בגופו-האדם-מבורך בגופו המתנועעבגופו הרץ,בגופו הנסחבאחרי חליל מוחו…רק אנחנו-מרימי הגבות-התרגלנו לפתעסתם למות סתםכאילוהמוות הואתמרור תנועהאשר מסמן לבני ביתנואת הכיוון החד סטרי.כאילו ששתיקת המוותצועדת בתוכנו כבר,כאילו שמפנים צעדינואל הגרדום בהסכמה. כאילו יש עדר וירטואלילגלישתם של נשימותואני בורחת אחריכםומתחננת, אנא, אנאאל תתרגלו למות.רק זה לאאני מתחננתאל תתרגלו למות.אל תגידולעולם אל תגידואיזה מזלהיום היה רק מת אחד בפיגוע,אל תגידו את זה,אל תתרגלו למות ולהמיתאל ...

10 בדצמבר, 2002 אין תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים