הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת שלום עליכם:

סיפור ליום האשה הבינלאומי: בשביל צנון אחד

[א] הפעם עומדות רגלינו בחמלניצק, רבתי עם שׂרתי במדינות, עיר עליזה, רוכלת עמים וכל חמדת עיר ותפארת לה, קריה נאמנה, העומדת מחוץ לתחום מושב היהודים, ובכל זאת יאחזו בה אחינו ויסחרוה וגם עשירים רבים להם, גבירים ואדירים היושבים בהיכלי עונג. וגם משד ההשכלה ינקו בני עמנו שם, יכהנו פאר בכל ענפי המדע וחכמים רבים מקרבם יצאו: דוקטורים, חכמים יושבים על מדין, ...

7 במרץ, 2007 10 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים