הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת שלמה סבירסקי:

poverty

מכתב גלוי לחברי הכנסת: אין לקצץ בתקציבי הרווחה

שנת 2012 הסתיימה עם גירעון גדול מן החזוי. בתגובה לכך התכוונה הממשלה להעלות מסים ולהנהיג קיצוצים תקציביים. ראש הממשלה העריך כי יתקשה לקבל לכך את הסכמת שותפיו הקואליציוניים וקרא לבחירות. בעת כתיבת שורות אלה מתנהל מו"מ להרכבת קואליציה שלטונית חדשה. סביר להניח שעם כינון הממשלה החדשה היא תתבקש לאשר את אותה חבילה של העלאות מסים וקיצוצים תקציביים שאותה רצה ראש ...

19 במרץ, 2013 2 תגובות
taxiz

פיקציה של יציבות פיסקלית ופיקציה של משטר פרלמנטרי

שני טיעונים מרכזיים הושמעו לפני כשנתיים, כאשר נתניהו ושטייניץ העלו את הצעתם להנהיג תקציב דו-שנתי. האחד, תקציב דו-שנתי הוא בעייתי ביותר מן הטעם הפשוט שקשה לחזות התפתחויות כלכליות ופוליטיות לטווח של שנתיים, שבעטיין גם תקציב שנתי דורש התאמות תכופות, על אחת כמה וכמה תקציב דו-שנתי. באו אירועי השנה האחרונה וסיפקו תימוכין לטיעון זה. נזכיר רק את השניים המרכזיים: האחד הוא המשבר ...

14 במרץ, 2012 תגובה 1

המשבר הפיננסי / כלכלי, המדינה והתקציב

המשבר הפיננסי והכלכלי הפוקד את ישראל ואת העולם מעניק לנו הזדמנות לבחון באופן ביקורתי את המדיניות המקרו-כלכלית/חברתית שנהגה בישראל ברבע המאה האחרונה. ב-1985 הונהגה "מדיניות החירום לייצוב המשק", שהביאה עמה מעבר מתפיסה של מדינה מפתחת (developmental state) לתפיסה חדשה, אותה היטיב לתאר הכלכלן אבי בן בסט: "[מעבר] ממשק שבו יש לממשלה מעורבות ניכרת כמעט בכל תחומי הפעילות הכלכלית במישרין ובעקיפין… לכלכלה ...

27 במרץ, 2009 6 תגובות

הצעה העלולה למוטט את מערך שירותי הסיעוד

מרכז אדוה פנה אל שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, בבקשה לשקול מחדש את תמיכתו, בעת הדיון בממשלה, בהעברת גמלת הסיעוד לקשישים הנזקקים להשגחה מתמדת, בכסף במקום באמצעות שירותים בעין. מרכז אדוה חושש כי שינוי זה עלול להוביל בהדרגה להתמוטטות מערך שירותי הסיעוד אשר מיום שהוקם, איפשר לעשרות אלפי קשישים להמשיך לתפקד בכבוד בעודם ממשיכים להתגורר באופן עצמאי בביתם. להלן ...

3 בספטמבר, 2007 5 תגובות

חינוך כפס ייצור

מערכת החינוך הישראלית זקוקה לשינוי דרמטי. רק מיעוט מקרב הילדים הנכנסים בשערי גן חובה עושה את כל הדרך עד לבחינות הבגרות, ללימודים אקדמיים ולקבלת תואר אקדמי. מסלול לימודים נורמטיבי, המאפשר לעשות את כל הדרך, קיים רק במיעוט מקרב היישובים והשכונות בישראל. תלמידים רבים לומדים במסלולים נפרדים מזה הנורמטיבי: בבתי ספר ערביים נפרדים, בבתי ספר חרדיים נפרדים, במסלולים מקצועיים נפרדים – ...

20 במאי, 2004 6 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים