הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת יעל חסון:

תקצוב המאבק למיגור אלימות נגד נשים: היעדר שקיפות וביצוע חסר

כיום המדינה, באמצעות גורמים שונים, נוטלת אחריות על פיתוח ותקצוב שירותים למניעת אלימות במשפחה, כמו גם שירותי הגנה ושיקום. יחד עם זאת, כפי שנראה במסמך זה, קיים מחסור בשירותים והתקציבים הקיימים אינם מספיקים על מנת להתמודד עם התופעה ועם השלכותיה הרחבות. יתר על כן, על אף התכנסותן מעת לעת של ועדות בנושא ולמרות הדיון הציבורי הער, עדיין לא מיושמת בישראל ...

24 בנובמבר, 2017 אין תגובות

ניתוח מגדרי לסעיפים מתוך תקציב המדינה לשנים 2016-2015

ברוב דחוק אושר בשבוע שעבר תקציב המדינה לשנים 2015 ו-2016. מנקודת מבט מגדרי נתייחס לסעיפים העוסקים בשוק העבודה ושיש בהם בכדי להשפיע על מצבן הכלכלי של נשים. דחיית חוק יום לימודים ארוך לשנת 2021 – במסגרת התקציב הנוכחי מוצע לדחות את יישום החוק לשנת 2021. יום לימודים ארוך יכול היה לתרום למעמדן של כל הנשים העובדות מחוץ למשק ביתן, שכן הוא ...

25 בנובמבר, 2015 תגובה 1

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים