הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת ראובן רובינק:

רשימה משנות ה-50: נישולם של הערבים הבדואים וניצולם

ראובן רובינק (1991-1914), נפטר בבאר שבע לפני 25 שנה. מיום הגיעו ארצה ב-1949, בתחילה למחנה העולים שליד לוד, מחנה ישראל, ובהמשך לבאר שבע, הוא תאר ברפורטז׳ות הרבות שלו, שאת רובן פרסם בעיתון הקומניסטי בשפה היידיש ״פריי ישראל״ ("ישראל החופשית") את מאבקם של בני האדם לחיים של כבוד, לשוויון ולצדק.  אחת הרפורטז׳ות הראשונות שלו מתחילת שנות החמישים היתה בנושא נישול הבדואים ...

28 באוגוסט, 2016 תגובה 1

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים