הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותחברת חשמל

electricity

מאת גדעון עשת
באחרונה הגישה חברת החשמל תביעה כנגד חברת החשמל של מזרח ירושלים. מה יש לחח"י נגד חמ"י? חמ"י לא משלמת חשבונות חשמל. החוב שלה, אפשר ללמוד מהתביעה, הוא על סך 531. לא, לא 531 שקל אלא 531 מיליון שקל. כסף קטן.

נושאים: מאמרים
electricity

מאת גדעון עשת
הממונה על ההגבלים העסקיים הזמין את חברת חשמל לשימוע בעניין תוכניתו להגביל את חלקה של חברת חשמל בייצור חשמל ל – 50%. השאר, זה הרעיון, יסופק בידי יצרנים אחרים. אלה אינם בנמצא כרגע ובכדי לעודד את הענף משמעות ההגבלה היא שחברת חשמל לא תוכל להקים תחנות כוח חדשות.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים