הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותסגל זוטר

teachers

מאת אפרים דוידי
כתוצאה מההפרטה, תיווצר שכבה של מורים שתנאי ההעסקה שלהם נחותים, הנהנים מפחות זכויות מאשר עמיתיהם המועסקים ישירות בידי משרד החינוך – כפי שקיים כיום באוניברסיטאות עם המרצים השייכים לסגל הזוטר.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים