הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותשומרונים

מאת חסיב שחאדה
להלן מביא אני סיפור שהופיע בספר ההיסטוריה הידוע, פרי עטו של אבּוּ אַל-פַתְח אבּן אבּי אַלְ-חַסַן הדנפי השומרוני, אשר הועלה על הכתב באמצע המאה הי"ד בערבית, על פי בקשתו של הכהן הגדול, הרבן פינחס, בשנת 1352. כרוניקה זו – ראשיתהּ באדם וסופהּ בנביא מוחמד.

נושאים: מאמרים
damesek-port

מאת חסיב שחאדה
התשבחות כתובות בערבית הקרובה יותר ללשון הדיבור מאשר ללשון הספרות. התשבַחַת הראשונה נושאת את הכותרת ‘‘זאת הינזרוּת מועְ‘רַבּית’’ ואילו התשבחת השנייה לא ניתנה לה כותרת.

נושאים: מאמרים

מאת חסיב שחאדה
ברשימה זו נעשה ניסיון לשפוך אור על כתב-יד שומרוני ערבי חדש ובלתי ידוע, העוסק בהבדלים בין היהודים והשומרונים. המניע לכתיבת כתב-היד הוא לספּק מענה על שאלות בנושא האמונה והמנהגים של בני ישראל השומרונים ושאלת הפירוד שהתרחש בינם לבין היהודים.

נושאים: מאמרים
damesek-port

מאת חסיב שחאדה
רבי יצחק נפחא אמר: ‘"אם יאמר לך אדם: יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין". חיפושי האישי אחר כתבי-יד שומרוניים בירושלים העתיקה, לפני מספר שנים, עדיין טרי בזכרוני. תחילה שלושה כתבי-יד כאלה היו ידועים, אך עבודת "הבילוש" הובילה לגילוים ואיתורם של שלושה עשר כתבי-יד נוספים.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים