הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותשחרור

מאת עמרי עברון
הפמיניזם המרקסיסטי הוא לא פוליטיקה של נשים מול גברים או פוליטיקה שמנסה לקדם נשים בשיטה הקיימת, אלא כזו השואפת לעקור את השיטה הפטריארכלית כמבנה חברתי קונקרטי מיסודה.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים