הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותהפעלת האתר מבוססת על מערכת העובדת בהתנדבות. בתוקף אחריותה קבעה המערכת שלאתר יש עניין בפרסום מאמרים עיונים ואקטואליים הכתובים מתוך נקודת ראות שמאלית, ואשר נועדו לקדם את השמאל ואת מאבקיו בארץ ובעולם. יחד עם זאת, אין המערכת מזדהה, בהכרח, עם תוכן המאמרים, ועמדותיה באות לידי ביטוי אך ורק במאמרים החתומים בידיה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לבקש הבהרות ותיקונים מן הכותבים ואף לסרב לפרסם מאמרים.

חרף מדיניות הפרסום הפלורליסטית שלנו, יש לנו גם קווים אדומים ברורים. אמנם אין לנו "שולחן ערוך", אך איננו מפרסמים מאמרים התומכים בכיבוש ובדיכוי לאומי. כמו כן לא נפרסם מאמרים המטיפים לאפליה על רקע גזעי, אתני או לאומי, זהות מגדרית ומינית או, תכנים בעלי אופי אנטי-קומוניסטי. נדגיש, כי אנחנו מבקשים לראות את עצמנו כמעורבים, לצדם של הפועלים/ות והשכירים/ות, במאבק נגד ההון.

אין לנו פתרון מושלם לשאלה הסבוכה של גבולות הפלורליזם, ולא פעם אנחנו מתלבטים אם לפרסם מאמר זה או אחר מטעמים של תוכן או של איכות הכתיבה. אנחנו מודעים לכך שאיננו  חפים מטעויות. בהעדר משרד ועבודה משרדית מסודרת, איננו מסוגלים להגיב על הערות או להסביר כל החלטה שמתקבלת אצלנו. ואולם מובטח לקוראים שאנו מתייחסים לכל הערת ביקורת ולכל הסתייגות ברצינות ובחברות.

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים