הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-20 באפריל, 2003 10 תגובות

לפני כעשור חוקקה הכנסת, בכובעה המכונן (להבדיל מזה המחוקק), שני חוקי יסוד, לעתיד יקרא צעד זה על ידי שופטי בית המשפט העליון "המהפכה החוקתית". שני חוקי היסוד "המהפכניים" עוסקים בחירויות כלכליות. המפורסם יותר ביניהם הוא חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המקנה הגנה חוקתית, משמע עליונות נורמטיבית, לזכות הקניין. השני מגונן על חופש העיסוק. שני חוקי יסוד אלו באים "לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", ובשניהם פסקת הגבלה, המתירה פגיעה מסוימת בזכויות החוקתיות בהתקיים כמה מושגי שסתום: סבירות, מידתיות, תכלית ראויה וכו’.

"המהפכה החוקתית" הוכרזה באמצע העשור החולף, לאחר שביהמ"ש העליון בראשותו של הנשיא פרופ’ אהרן ברק, הכריז כי חוק רגיל הפוגע באחת הזכויות החוקתיות דינו בטלות כי יהא זה חוק לא חוקתי, מי שמוסמך להכריז על בטלות חוק כזה הוא בג"ץ כמובן.


שני חוקי היסוד הם, לכאורה, התגשמות חזונם של כל הדוגלים בזכויות האדם והאזרח, שכן הנה מקימה המדינה לאזרחיה זכויות חוקתיות, הנה יש כבוד אדם ואף יש חופש עיסוק. ויש שיאמרו: ומה רע בהגנה חוקתית על הקניין ועל חופש העיסוק? שכן מי מאיתנו לא יבקש להעצים את זכויות הפרט מול עריצות הרוב? מי לא ישוש להגן על האזרח הקטן מפני שרירותו של השלטון?


באשר לזכות הקניין, יש להסביר כי אין המדובר בחוק המקנה זכות זו לכולם, אלא בכזה המגונן על זכותם של אלה שיש להם.. איש אינו יכול לעתור לבג"ץ בתביעה לזכאות לקורת גג או אף פת לחם, מאידך גיסא יוכלו גד זאבים למיניהם לעתור לבג"ץ נגד מיסוי הון ורווחי בורסה שכן זוהי פגיעה בזכותם על קניינם.


ובאשר לחופש העיסוק, אין שום בסיס לחשוב שיש כאן נורמה המעניקה הגנה חוקתית לזכותו של אדם ליטול חלק בהליכי הייצור, אין כאן הגנה על הזכות לפרנסה או לתעסוקה חלילה, בסך הכל יש כאן הגנה חסרת תקדים על הזכות להעסיק-לנצל-לעשוק.


וככזה, המשטר הקפיטליסטי מבקש לחלוש על עוד ועוד כח ושררה, הפעם באמצעות הגנה חוקתית, אך אל נא נטעה בסברה כי קיים חשש כלשהו ל"זכות" הבעלות או "זכות" ההעסקה והניצול, עד כדי הגנה עליהן באמצעים חוקתיים, הגנה כזו לא נועדה למנוע פגיעה בחסינותם של בעלי ההון בלבד, אלא בעיקר כדי למחזר תודעה בה הבעלות והניצול הם עניין שבשגרה ובתרבות, הם זכויות חוקתיות, הם התגלמותו של הצדק הקונסטיציוני.


האופטימיים מביננו יגרסו כי למרות החסינות המוגברת "שהמהפכה החוקתית" נתנה להון ולבעליו, קיימות השלכות חיוביות לחוקי היסוד, ובמיוחד לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, שכן הוא מקנה הגנה חוקתית לכבודו, חייו, שלמות גופו וחרותו של האדם. מבט קצר יוכיח כי מדינת ישראל של המהפכה החוקתית ממשיכה לדגול במעצרים מנהליים, בפערים כלכליים בין הגדולים במערב, בחיסולים, בעונשים קולקטיביים וברשימה ארוכה ומסתעפת של הפרות של הזכות לכבוד, ואפילו במובנה הליברלי המצמצם ביותר.


כיצד, אם כן, יכולים ביהמ"ש העליון ונשיאו ברק להמשיך לפצוח בשירי הלל אודות "המהפכה החוקתית" בה נתברכנו לדורי דורות? ההסבר נעוץ באותם מושגי שסתום (סבירות, מידתיות, תכלית ראויה וכו’), מי ימלא את החלל הערכי שבמושגים ערטילאיים אלה? ביהמ"ש. ביהמ"ש שלנו יונק ערכיו מאלה של הציבור הנאור, מיהו ציבור זה? לא תמצאו בו שחומי עור, לא חרדים, לבטח לא ערבים, ואם יתמזל מזלנו נמצא כמה נשים: שופטות, עורכות דין ושאר "נשות חיל".. זהו הציבור הבורגני, הלבן, האשכנזי, היהודי, השובינסטי.. כזה המעדיף את זכותה של אליס מילר לטוס ולהרוג ילדים עזתיים על פני זכותה של אם חד-הורית להתפרנס בכבוד ולחנך את ילדיה.


עם "מהפכות" כאלה, מי צריך תנועה ראקציונרית?!

תגובות
נושאים: מאמרים

10 תגובות

 1. אחד העם הגיב:

  שלום לסטודנט למשפטים.
  ודאי למדת בשיעור הראשון במשפטים את הפסוק "כאשר סבית המחוקקים מתכנס, איש אינו בטוח בחייו ברכושו או בביתו"
  כאשר יש חוק למדת ודאי בשיעור השני, הוא אינו נועד להיות צודק אלא לשמש כסרגל לפיו יש לנהוג.
  מותר לגנוב, יש לזה מחיר, אם אין לעבירה על החוק מחיר, החוק אינו חוק. (כפי שיגידו 150 אלף איש רובם המוחלט בגזר הערבי שבנו בית ללא היתר)

  כתבת על הזכות לנצל, ולא רק שלא הצלחת לקשר אותה לחוק אלא סתרת את עצמך. התיחסת למשטר קפיטליסטי ואוסיף גם דמוקרטי ומערבי, המקדש את זכות הפרט במסגרת הנורמות. את המשטר בחרו האנשים, ברוב מוחלט. פשיטת הרגל של השיטה הקומוניסטית, אינה דומה לכשלון "גד זאבים למיניהם" שאת הפסדיהם משלמים מכיסם עסקים ואנשים כחלק מטעויות עיסקיות. מכיסם ולא מכיסך.
  מה לעשות שגם בעסקים טועים!
  הפרנסה שאנשים ועסקים אלה סיפקו לאלפים (מה לעשות, לבנות צריכים אנשים ואלה עולים כסף) נעלמה מעיניך.

  איך הגעת מכלכלה למעצרים מנהליים של מסיתים, ולחיסול רוצחים ורוצחים פוטנציאלים? אתה כסטודנט למשפטים צריך לעמוד בראש אלה המוקיעים פושעים אלה שולחיהם ובני משפחותיהם שנתנו להם חסות, מהחברה בכלל ומהחיים בפרט.
  ולידיעתך טענתך בפסקה האחרונה על כי לא נמצא בציבור הנאור ערבים, כואבת לי אישית שיהודי ושחום עור, זו הסתה לשמה.
  לא כל הערבים מקימים "אחד בפה ואחד בלב" יש אחרים שאינם שטופי מוח ושינאה, שאינם מוכנים לחזור אלף שנה אחורה,

  לגבי הפסקה האחרונה "כזה המעדיף את זכותה של אליס מילר לטוס ולהרוג ילדים עזתיים על פני זכותה של אם חד-הורית להתפרנס בכבוד ולחנך את ילדיה."

  המסכנה נהרגה בתאונה ומתוך נאיביות שטופחה על ידי רוצחים. כוונתה ההומאנית נעלמה מעיניך. ואין שום קשר בינה לבין זכותו של מי להאכיל את ילדיו.

  עדיף שלא היית כותב

 2. אשכנזי,בורגני וקפיטליסט הגיב:

  התגובה להלן קצת אישית, אבל בתור אחד מה"הם", האשכנזים, הבורגנים והקפיטליסטים שתקף הכותב (באופן אישי לגמרי) ברצוני להגיב. אז ככה: אם שחומי העור, החרדים או הערבים היו כותבים ברמה ביטוי ומחשבה כזו… עדיף באמת שלא יהיו במקומות בהם רהיטות לשון ומחשבה צלולה חשובים. אתה כותב שאתה סטודנט למשפטים? מעניין היכן? עם רמת ביטוי ויכולת להיסקים לוגים כזו, תן לי לנחש שמדובר בתוכנית כלשהיא ל"אפלייה מתקנת". מעניין למה פתחו תוכניות כאלו…, בטח כדי ש"הם" יוכלו לנצל את ה"ידע המשפטי" שלך. אתה כותב שהיית יו"ר התאחדות סטודנטים כלשהיא.. בגללך, אפילו ג. גמליאל והמלצרית ההיא מהליכוד נראות פחות נורא.
  בכבוד רב,
  אשכנזי, בורגני וקפיטליסט (והמהדרין מוסיפים: מסריח)

 3. וינסטון לאחד העם הגיב:

  אף אחד מאילי ההון לא משלם מכיסו דבר (ראה מאמר כאן: המשבר הכלכלי מעמיק ורווחי הבנקים גדלים | תמר גוז’נסקי )

  מה גם שאם היה משלם זאת מכיסו, כיסו מלא בעבודה של הרבה "אחד העם", כך שבעצמו אינו מפסיד דבר.

 4. לאחד העם, שי הגיב:

  החוק צריך להיות צודק. לצערנו הוא רק סרגל כלים בידי השיטה שדואגת לרווחת בעל ההון. לאחר המהפכה הצרפתית נשמרו הבעלות על הקניין הפרטי במסגרת כינונה של דמוקרטיה. אכן החוק נקבע כדי לשמר עמדות כוח. שוב, מי קבע את החוק? העני? הגנב הקטן? הרעב? הבור? ודאי שלא. מי שקבע את החוק היו אנשים משכילים ועשירים שהיטיבו לשמר את כוחם רק בדרכים אחרות. ואכן 90 אחוז מעשירי ארה"ב, מעלה סקר, ירשו את הונם.

  לגבי בנייה בלתי חוקית. זו דמגוגיה. תן להם אלטרנטיווה. ההבדל בין יהודי שבונה לא חוקי בחצר ביתו לבין ערבי הוא שמיים וארץ. אין אף עיר ערבית בישראל שנוסדה לאחר 48. אף עיר. אה, גם אף כפר. אה, בעצם נהרסו רבים. ועם זאת החוק רואה בהם עבריינים. אז טול קורה מבין עיניך לפני שאתה מגנה עבריינות חוק.

  אין בישראל קשר בין החוקים שמחוקקים לבין הבחירה הדמוקרטית. לחלוטין לא. לפרלמנט הישראלי דינמיקה משלו. חוקים נחקקים בדילים בין הנבחרים ללא קשר לרוב זה או אחר (שבהכרח הוא יהודי). ומי שלא נמצא ברוב זה לעולם לא יהנה מחוקים דמוקרטים מיטיבים אלו.

  הקישור שלך בין עצורים מינהליים לאנשים שיש להוקיעם גובל בחוסר דמוקרטיה לחלוטין. אנשים אלו אינם עשו דבר כל עוד יוכח אחרת. לכלוא אדם לחצי שנה בלי לומר לו על מה הוא עצור ולאפשר לו לראות את משפחתו קשור קשר ישיר לשלילת חופש הפרט – שמשום מה ביהמ"ש העליון לא מצא לנכון להאריך את "הסרגל" במקום זה.

  ומה לעשות ובית המשפט העליון לא מכיל בתוכו ערבים (בקרוב יצטרף אחד), שחורים, וחרדים. מה לעשות? כואב לך שהוא כותב את זה? זו דמוקרטיה – שנה את נבחריך. אל תנבח עליו.

  לגבי כוונתה ההומאנית של טייסת בחיל האוויר – הרשה לי לפקפק. אלא אם כן אדם לא חושב ומבין מה משמעות היותו/ה טייס/ת מסוק/מטוס בשירות חיל אויר צבאי. די עם האדרת המושג "החייל ההומאני", "הצבא ההומאני". לצבא – לכל צבא – אין בלקסיקון את המונח הומאני. כי בשיקולים אותם הוא שוקל זה שיקול שנופל ראשון – ראה את הפעולות בעזה (למשל, סלאח שחאדה ו-14 ההרוגים – הומאניות לא היתה שיקול – הגנה על אזרחי ישראל כן.

  יש לי רק בעיה אחת עם הדברים – שוב עולה העניין העדתי גזעי. למרות שהדברים בחלקם נכונים – זה לא השיח שצריך לקיים – כי הוא חוזר כבומרנג.

 5. אלכס מסיס הגיב:

  "הציבור הנאור" לו לועג מחבר המאמר:"הבורגני, הלבן,
  האשכנזי, היהודי, השוביניסטי…" – כולל בתוכו, אם
  לקבל את הנחותיו על "קניין" – גם ע ר ב י ם, רחמנא
  לצילן:ישנם ערבים בורגנים,בעלי קניין. ישנם ערבים
  שוביניסטים ואפילו אצל הערבים ישנה הפלייה בין"שחור
  ללבן". רבים מכותבי וקוראי "הגדה השמאלית" הם "בורגנים",על פי הגדרת הכותב המלומד, הסבור שמאבקה של חיילת בצה"ל להיות טייסת – נובע מרצונה
  להפציץ את אזרחי עזה…
  לדעתי, זה הוא מאמר דמאגוגי, חסר בסיס עובדתי,שאינו
  מבחין בין עיקר לתפל ומעקר במסקנותיו, את הצורך
  החיוני של שיתוף הפעולה בין מעמדות הביניים, בעלי-
  הקניין, לבין השכירים והאזרחים במצוקה – במקום
  להתקיף את "הבורגנים" (להבדיל מבעלי ההון הגדול)- יש לחפש את המשותף ןלקוות ששיתוף פעולה כזה יביא לחוקה דמוקרטית

 6. תגובה לאחד העם הגיב:

  לדעתי אתה פשוט אחד מן הרבים השבויים בהלכי מחשבה נדושים, ימניים, גזעניים, לך לאתר של מועצת יש"ע

 7. סתם רעיון הגיב:

  ייתכן שהמדינה תתבע את שלושת העשירונים התחתונים, מאחר ונבירה בזבל יש בה משום פגיעה בזכות המדינה חקניין בזבל של הציבור.
  אם הכנסת תחוק חוק של 4000 ש"ח שכר מינימום, יוכלו המעסיקים לתבוע ביטילו מפאת פגיעתו בחופש העיסוק..
  סחתיין על המהפכה!

 8. מר זעאתרה רהוט אבל.. הגיב:

  הכותב אמנם רהוט אבל מי כמונו יודע שאזרחים ערבים מסוימים, מלומדים ורהוטים כמו זעאתרה, מבקשים לנצל את הדמוקרטיה המערבית לצרכים שלהם.
  זעאתרה הוא כנראה קומוניסט המבקש להלאים הכל, ובסופו של דבר הוא עוד יבקש לכונן משטר סוביטי באזור

 9. אחד העם הגיב:

  שי שלום
  ראשית, אני מסכים אתך בנקודה אחת, חוק צריך להיות צודק,
  ודי שתבקר פעם בבית משפט לעניני תנועה כדי שראה מדוע הוא לא.
  השיטה שנתנה לאזרחים את הזכות לבחור, נקראת דמוקרטיה
  איזה חוק נועד לשמא עמדות כוח,, לא תגנוב?
  מה ענין עני לגנב, האחד שומר חוק והשני לא.
  גנבו לי פעמיים את האוטו, (לא מרצדס 2004) ואני מבטיח לך כי לו הייתי תופס את הגנבים, הם היו זוכים למשפט שדה, ואני ל 20 שנות מאסר.
  אילו חוקים שומרים על העשירים? האם לא 20 % מהאוכלוסיה מחזיקה על גבה (לא בצדק…) את ארבעת העשירונים התחתונים?
  וזה בהחלט לא פיר אם כי דמוקרטי – העניים בחרו את הכנסת ולכן הם עושקים את החזקים)
  לגבי עשירי ארה"ב שירשו את הונם אתה מקנא? הורי הגיעו לכאן עם הבגדים שעליהם, ולא ראו מימיהם טלביזיה צבעונית.
  את כספם ומרצם השקיעו בילדיהם.
  ילדי יזכו בע"ה להרבה יותר, בשביל זה אני עובד 16 שעות ביום 7 ימים בשבוע.
  מפריע לך? בוא לעבוד איתי, 300 ק"מ ביום לעבודה וממנה
  צא מהבית ב 0600 בבוקר ותחזור אחרי חצות. קבל טלפונים ותן שרות ב 0200 0300 בבלילה ונסה לשמור על ראש צלול בעבודה למחרת.
  כן אני אשאיר לילדי יותר, !!!
  לגבי עברינים.
  עבירה על החוק שי היקר היא עבירה על החוק. ולא משנה הסיבה!
  דיברת על ערים ערביות שנבנו.
  על אום אל פאחם שמעת פעם?
  על האדריכל איש השמאל המובהק דב צ’רנוברודה ז"ל שמעת פעם ? גם עליו לא?
  הוא תכנן ובנה את אום אל פאחם . הוא נרצח בפיגוע במסעדת מצה.
  יש באום אל פאחם מחלקת תכנון, הכסף לבניה לא בא מהארנונה שהגביה שלה במגזר הערבי אפסית, אלא מהמיסים שיהודים כמוני שלמו.
  אתה יודע מה קרה כאשר מנסים להפקיע שטחים לשם הרחבת ישוב ערבי? לא?
  נסה להיזכר.
  רצית שאטול קורה מבין עיני נכון?
  האם הם לא עברינים?
  ועתה נחזור לפסקה הראשונה שלך , מי הם הקבלנים שבונים בתים אם לא בעלי ההון?
  מדוע אין קבלני בנין גדולים במגזר הערבי?
  חשוב ותגיע לבד למסקנה?

  בוא נדבר דמוקרטיה לשניה
  חברי הכנסת נבחרים על ידי האזרחים במדינהץ חלקם לוביסטים שכדי לקדם את אלה שבחרו בהם עושים דילים. אז מה, הם משרתים את הציבור שבחר בהם!

  לגבי עצירים מינהליים.
  ראשית בוא נבודד את העצירים המינהליים. אתה מסכים אם כן כי אכן יש להוקיע את את המחבלים, נציגיהם שולחיהם וכל מי שמסביבם.
  כן?
  טוב אז לא נשאר את מי לעצור מעצר מנהלי!
  לגבי שופטים ערבים בבית המשפט העליון: למה שלא יהיו שם עצמאים, מסגרים רתכים ופקידים, אם אפליה מתקנת אז בכל התחומים.
  לגבי סאלח שחאדה,
  חבל שלא עשו זאת שנים קודם!
  היו הרבה פחות הרוגים (יהודים-אתה יודע גם לנו יש דם אדום)

  כתוב זאת בריש גלי

 10. סתם מישהוא הגיב:

  מוחמד הנביא הצליח להתאפק בערך 50 פסוקים עד שסוף סוף הגיע למי אם לא ליהודים…הבוגדניים ( בשורת הפרה )
  והנה בא אינטלקטואל ערבי ותוקף את מערכת המשפט התקפה לגיטימית שניתן אפילו להתווכח איתה אבל אבוי, שלא כמו נביאו מוחמד שהתאפק בגבורה ממש עילאית שלא לתקוף את היהודים,ועמד בפיתוי בערך 50 פסוקים…לא מצליח ידידינו להתגבר על יצרו …הוא משיל את כובעו המשכיל והמנומק ולובש את כובעו של הלאומן הערבי החוזר לעייפה על סיסמאות שמנסות להפוך סיכסוך לאומי טרגי ועקוב מדם לסוגייה משפטית…למלחמה באוייב הוא קורא "חיסול" . האם ישנה דרך להלחם מבלי לחסל או להרוג ? עצם מעשה המלחמה היא מעשה אנושי איום ונורא אבל יש כאן שני צדדים מטומטמי שכל ש"מחסלים" האחד את השני. כדאי שתתעורר מרגשות הקיפוח הכרוניים שלך ותפסיק להאשים את היהודים ואת האשכנזים ואת הלבנים ותשקיע את מרצך בתרומה לקהילת הערבים והיהודים המאבדים את עצמם לדעת

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים