הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-11 במאי, 2003 34 תגובות

ביום רביעי האחרון, בעת שישראלים רבים, בהם גם אזרחים ערבים פלסטינים, חגגו 55 שנים ל"עצמאותה" של המדינה, צעדו אלפי אנשים, ובהם גם מאות יהודים, בתהלוכת השיבה המסורתית שמארגן ועד העקורים לכפר אום אל-זינאת שלמרגלות הר הכרמל.

על אף ההתעניינות האקדמית המוגברת בשנים האחרונות, עדיין מתקשה הנכבה – כאירוע הסטורי ותרבותי טרואמתי – לפלס לה דרך אל תודעתו של הציבור היהודי בישראל, הביטוי "נכבה" אולי מוכר אך העובדות ההיסטוריות, הנתונים המספריים, מאות הכפרים שהוחרבו אחרי שתושביהם הוגרו-הוגלו, כל הטבחים שהיו ואלה שעדיין לא היו (ראו ערכים: כץ טדי, טנטורה), כל הפליטים, וכל שאר פרטים זניחים כנ"ל הם עדיין מנת חלקם של חוגים מצומצמים ביותר בקרב הציבור היהודי.


בקרב הציבור הערבי-פלסטיני במדינה, התמונה המעורפלת שהיתה ככל הנראה אחת ממטרות הממשל הצבאי, מתחילה להתחדד – יותר ויותר אנשים, ארגונים וקבוצות מבקשים להתעסק עם הפצע שטרם הגליד. כל הנושא של הבניית הזכרון הקולקטיבי נמצא בתנופה, הן מבחינה הצבתו בסדר היום הפוליטי-ציבורי, על כל המשתמע מכך באשר לתהליך המדיני, וגם למדיניות כלפי האוכלוסיה הערבית פלסטינית שבערך 25 אחוזים ממנה הם פליטים בתוך מולדתם, והן מבחינת ציון ה"נכבה" כאחד הנרטיבים המרכזיים – אם לא המרכזי ביותר – בסיפור ההיסטורי של העם הפלסטיני.


בימים אלה, מבקשת מדינת ישראל להתכחש לאחריותה המדינית, הפוליטית, המוסרית וההומנית לבעיית הפליטים הפלסטינים, ולהתחמק מהחלטות האו"ם בנושא (בעיקר 194), כאילו כלום לא היה, כאילו הארץ הזו היתה שממה מוחלטת עד שהציונות באה והפריחה אותה. דווקא בימים אלה יבקשו בני העם הפלסטיני, יחד עם הכוחות המתקדמים היהודים, להדגיש כי לא ייתכן פתרון מדיני בר קיימא ללא הכרה בבעיית הפליטים ובעיקרון זכות השיבה.


מתבקשת איפוא הכרה ישראלית, דה-פקטו ודה-יורה, מדינית ומשפטית, בחלקה באחריות לנכבה, שכן אי אפשר שלא להצביע על חלקם של האמפריאליזם המערבי (המנדט הבריטי) ושל התנועה הראקציונרית הערבית (ההנהגה שהיתה "פטריוטית" מכדי לקבל את הצעת החלוקה של האו"ם) באסונו של העם הפלסטיני, אך עדיין על מדינת ישראל מוטל החלק העיקרי והעקרוני לעניין הפליטים.


השיקול הדמוגרפי, שמהווה את עיקר טיעוני הסירוב הישראלי לכל מו"מ בעניין הפליטים, הוא ההמצאה החדישה לגזענות המערבית המשוכללת. שיקול זה יכול להיות קביל בשלבי היישומים הפרקטיים, שהם עיקריים אך תורם יגיע לאחר ההכרה העקרונית, כי לא ייתכן כי תישלל זכותם של אותם אנשים שהמדינה הזאת קמה על הריסות יישוביהם ובתיהם רק בשל שיקולים שהם גזעניים במהותם. רק הכרה בזכויותיהם של שני העמים על חלקת ארץ זו יכולה להיות המקדמה לשלום אמיתי.


מצב דברים זה בו ליהודים, מכל יבשות העולם, יש זכות "שיבה" בלתי מוגבלת בזמן ובמקום, ומאידך גיסא לפליטים ולעקורים שצעדו באום אל זינאת ובמחנות הפליטים בלבנון, שעדיין מחזיקים במסמכי הבעלות, במפתחות ובעיקר בזיכרונות המרים, כאלה שרשויות אקולוגיות קונסת אותם באשמת ליקוט זעתר באדמות אבותיהם, אסור, הוא – למרות כל המורכבויות – התגלמותה המופשטת של הגזענות.

תגובות
נושאים: מאמרים

34 תגובות

 1. יורם בר-חיים הגיב:

  בזמן שהתקבלה תכנית החלוקה היו שני שליש מתושבי הארץ פלסטינים (ערבים בעיקר, אבל קצת ארמנים ויהודים) ושליש מהגרים ציונים. תכנית החלוקה, שהתקבלה בניגוד לדעת רוב תושבי הארץ, העניקה למיעוט של מהגרים קולוניאליסטים ריבונות על שני שליש מהארץ, כאשר בפועל תחת שלטונם הריבוני מחצית מהאוכלוסיה הינה ערבית. איזו סיבה היתה לערבים להסכים לחלוקה במצב זה ואיזו אחריות ניתן להטיל עליהם על שלא קיבלו אותה ?
  אנשי חד"ש אוהבים לטעון כי קבלת החלוקה יכלה למנוע את הנכבה, הטיעון הזה לא עומד במבחנן של שתי עובדות. העובדה הראשונה היא שבשטח המיועד למדינה היהודית הייתה כאמור מחצית מהאוכלוסיה ערבית, האם מישהו חושב ברצינות שהציונות התכוונה להשלים עם מצב זה ? הרי הרוב היהודי המשוריין הוא הדרישה הנחרצת ביותר של הציונות ! בשנת 47 גם היה כבר ברור למדי כי הציונות צועדת לקראת טיהור אתני, בכל שטח שיעלה בידה להשתלט עליו, כאשר היא עושה מאמצים לקבוע ריבונות בכמה שיותר שטחים (מאוכלסים בערבים) על-ידי הקמת יישובים קטנים ומבודדים (מאחזים בלתי חוקיים…). הריאקציה הערבית אשמה בהרבה דברים אבל אי-קבלת החלוקה כללה גם את רוב החרבים הערבים בפ.ק.פ, אשר התפלגו והקימו את הליגה לשחרור לאומי, מה הופך את אותם אנשים ל"ריאקציונים", התנגדות לחלוקה שהתבצעה על-ידי האימפריאליזם ? אי שיתוף פעולה עם עמדת ברית המועצות ? האם העמדה האינטרנציונליסטית המתקדמת היא זו של חברי הפ.ק.פ שלחמו בשורות הפלמ"ח והשתתפו בנכבה ?

 2. נילי הגיב:

  שאלתי פשוטה. הרי גם האיסלאם כולו כבש והשמיד והגיע לכאן על חשבון אלו שהיו פה לפניו. כלומר החיים בעולם מבוססים על גזענות (איסלאם זה כמו יהדות) ועל כיבושים וגירושים. בעניין זה אין חדש ויעידו על כך גם מסעות הצלב (הגזעניים גם הם) שהמוסלמים כל כך גאים במיגורם וגירושם מאדמה זו.

  עכשיו, אין עדות ארכיאולוגית או אפילו מסמכית או סיפורית לקיומם של חיים פלסטיניים בשטחי ארץ זו לפני אלפי שנים.

  כלומר הגיעו לכאן מהגרים לפני כמה מאות שנים שהתיישבו על אדמה שנלקחה בשל גירוש של העבריים על ידי הפרסים הרומאים והאשורים. העבריים – הם היהודאים/ישראלים (בדיקות גניות מוכחיות קירבה מדהימה שאין לאף עם אחר בעולם – למעט הקרבה היותר מדהימה של הגנים של היהודים והפלסטינים (אולי אנחנו עם אחד שהתפצל ורק הדת העבירה אותנו על דעתנו וגם אתכם). אמנם הפלסטינים לא גירשו אבל הם פלשו.

  וזו טענתי. על מה ולמה תלין כי גם הפלסטינים כך עשו. לסלאח א-דין המוסלמי הנערץ מותר וליהודים אסור? למוחמד מותר להמיר בכח את דתם של הכופרים ברחבי האימפריות שהיו וליהודים אסור להתגונן עתה מהמשך התפשטות האיסלאם?

  כל עוד לא תהיה הדדיות בתפיסה כי זו מדינת היהודים מקדמת דנן (ולא מכוחה הצבאי של ישראל) אין לי עניין משותף עם לחימה בהכרה במדינת פלסטין. ההכרה היחידה שלי בנכבה נובעת מהעוול המוסרי של מה שהעם "המוסרי" עשה.

  מה פתאם בנו הערבים את היכל התפילה מסגד אל אקסה על המקום הקדוש ביותר ליהודים – ועל כך אין מבקשים סליחה ומחילה ואפילו לא מכירים במקום זה כבית תפילתם של היהודים – למרות שעם חלוף הזמן לא נעלמו השרידים?

  אי ההכרה של הפלסטינים בהר הבית כקדום למסגד וכשייך ליהודים חמור בדיוק כאי ההכרה של היהודים בנכבה – רק שהוא יותר עתיק ושייך לצד השני (רק שאת בכיו אנו קוראים בתנ"ך ולא בטלוויזיה). לא שמעתי את הפלסטינים נאבקים בחבריהם הערבים על כי המקדש הקדוש להם נבנה על חורבותיו של מקדש אחר.

  ראוי שמאמרים כאלה ייכתבו גם בערבית ויכריזו על ההכרה כי העוול הוא דו צדדי. האשמות בלתי פוסקות אינן מביאות לשום מקום.

 3. ד"ר ליאור גרינפלד הגיב:

  מאמרך הינו ענייני ונוקב. השאלה הבסיסית שאני רוצה לקבל ממך תשובה- האם אתה מוכן לצדד במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מודרנית ע"פי המקובל במערב? כלומר כמדינה ישראלית? לא ברור לי באיזה מודל אתה מצדד.

 4. חיפאי הגיב:

  בואו נשים את הדברים בפרופורציות.
  לא "אלפי אנשים צעדו" אלא כמאתיים איש ברוטו
  ארץ ישראל משתרעת מ הים התיכון ועד עבר הירדן.
  תוכנית החלוקה הניחה כי הערבים רוצים לחיות בשלום עם היהודים שכניהם.
  יש 20 מדינות ערביות כולן מוסלמיות, ועוד 40 מדינות מוסלמיות אחרות, עוד 20 מדינות נוצריות ועוד כמה בודהיסטיות אתיאיסטיות ומעורבות. ולנו עם הספר מבעל ההסטוריה של 3000 שנה, העם היחיד שקיבל את אדמתו מאלוהים (התנ:ך מוכר על ידי דתות אחרות גם כן) לא מגיע לחיות בארצו?
  מה זה ערבים- אנו יודעים: מהגרים מחצי האי ערב, מה זה פלסטינים ? כינוי לערבים שרוצים לגור באדמת א"י?

  הם לא עם, למרות שהם הגדירו את עצמם ככזה .
  הם ערבים.

 5. עומק העובדות כעומק הדעות הגיב:

  אלפי אנשים צעדו

 6. דן תמיר הגיב:

  אני מצטרף הן למחמאותיו והן לשאלתו של ד"ר גרינפלד. אשמח לקבל הצעה אופרטיבית ממר זעאתרה, כמו גם התייחסות למודל החוקתי והמדיני הרצוי בעיניו.

 7. לד"ר גרינפלד מרג’א זעאתרה הגיב:

  עמדתי היא כל קודם כל יש להביא לכדי שוויון ומידה מסוימת של צדק ע"י תיקון העוול שנעשה.
  אחרי השגת שלום יציב יש להתחיל במאבק על עצמאותה האמיתית של מדינת ישראל, הרחק מהאינטרסים של האמפריאליזם ולמען האינטרסים האמיתיים של שני העמים, וכל עמי האזור. ואיני מסתכל על הדמוקרטיה המערבית כמודל חיקוי אבסלוטי..
  בתקווה שהצלחתי לענות לתשובתך
  רג’א

 8. לרג’א – מאיריס בר הגיב:

  למה אתה מתכוון כשאתה אומר "השיקול הדמוגרפי יכול להיות קביל בשעת הביצוע"
  האם אתה מתכוון שיש למדינת ישראל זכות לפעול באופן אקטיבי ליצירת רוב יהודי?
  איזה דרכי פעולה אקטיבית של המדינה בכיוון זה מקובלות עליך?
  האם מקובלת עליך מערכת החוקים המאפשרת התאזרחות אוטומטית של יהודים ובני משפחותיהם בעוד היא עושה את המוות במקרים של "איחוד משפחות" ו/או התאזרחות של קרובי משפחה/בני זוג של אזרחים ערבים?
  האם מקובלת עליך מדיניות "יהוד הגליל והנגב" המנסה למנוע יצירת "רוב דמוגרפי" ערבי באזורים שונים של המדינה?
  האם מקובלת עליך ההפליה בקצבאות הילדים בין יהודים וערבים?
  או… בוא נתפרע ברמה הרעיונית…
  האם מקובל עליך חוק שיחייב אותי (אשה יהודיה) שלא להשתמש באמצעי מניעה?
  האם מקובל עליך חוק שיגביל את זכותך להוליד ילדים ילדים?

  …ואם כל זה לא מקובל עליך… למה אתה כותה שזה יכול להיות מקובל?

  לדעתי, במידה וברצוננו לפעול למען דה-גזעניזציה של מדינת ישראל, אנו חייבים בראש ובראשונה להאבק ב"שיקולים הדמוגרפיים" למיניהם, אלה ההופכים את מדינת ישראל למדינת אפרטהייד בה קיימים חוקים שונים לקבוצות שונות של אזרחים – ובראש וראשונה חוקי האזרחות.

 9. לאיריס הגיב:

  לא צריך ללכת רחוק, אפשר לאמץ מודל של איזו מדינה ערבית שתבחרי, נניח סעודיה, אם את בת משפחת המלוכה ויש לך כסף את נהנית מדמוקרטיה.
  אגב חלוקה צודקת, למה לא נחלק את המזה"ת התיכון כולו לפי התושבים, נפזר אותם שוה בשווה , נהשה הגרלה של המגרשים וכך הצדק גם יראה?
  אגב שאלתך לגבי הגלולה היא לא רצינית, תחשבי במונחים של ערביה, ראית פעם ערבי הולך עם מכנסים קצרים?
  תתעוררי קצת.
  אגב לגבי ה"צעדה" בחיפה, אולי היו שם כמה עשרות, לא יותר. השאר מינגלו.

 10. ד"ר ליאור גרינפלד הגיב:

  לא קבלתי תשובה עניינית לשאלתי. אני חוזר ושואל-מה המודל הפוליטי שאתה מצדד בו? מדינה דמוקרטית חילונית ערבית? מדינה חילונית דמוקרטית פלסטינית?מדינה חילונית דמוקרטית ישראלית?
  מיהו הלאום של המדינה?
  מהו הקשר בין הלאום לאזרחיו?
  מי יכול להיות אזרח?

 11. מי אתה, דוקטור ? הגיב:

  אתה "גרינפלד" או "ברנע" ?

 12. ד"ר ליאור גרינפלד הגיב:

  אני יכול רק לדבר בשם עצמי. עדיין לא קבלתי תשובה עניינית. יש למישהו תשובה כזו?

 13. יוסי שורץ הגיב:

  1.הטענה שהועלתה כי היהודים עשו לפלסטינים מה שאחרים עשו, על אף שהיא נכונה כשלעצמה,
  יכולה להצדיק כל עוול שבעולם. בסופו של דבר האם הנאצים לא עשוליהודים מה שהאירופאים
  עשו לאינדיאנים ולשחורים, דהינו שואה? האם לכן אנו חייבם להצדיק את הברבריזם של החברה
  המעמדית, או להיאבק למען חברה שבנויה על יסודות אחרים של שוויון לכולם?
  הטענה הנגדית הצפויה כי זה בלתי אפשרי עובדה שברית המועצות ניסתה ונכשלה, היא שוב חזרה
  על הטענה המצדיקה כל מעשה עוול.
  כמובן שהטוענת כי זו דרכו של העולם, תטען כי זהו גם טבע האדם. אולם האדם היא החייה
  היחידה שאינה סתם מסתגלת לטבע אלא משנה את יסודות חייה במגעה עם הטבע ובכך משנה את
  עצמה. על כן שוב הטענה בדבר טבע האדם אינה אלא הצדקה להמשך הברבריזם של החברה
  הנוכחית.
  2. יורם צודק שטענתו כי נעשה עוול גדול לפלסטינים ב1948 ולמעשה קבלת החלוקה הייתה כסות
  לנכבה המתוכננת. כבר ב1937 עת פורסם הספר הלבן של פיל תוכנית החלוקה כללה את הטרנספר
  של הפלסטינים. מי שמבקש להצדיק את גרוש הפלסטינים טוען שההנהגה הפלסטינית הייתה
  צריכה לקבל את חלוקתה של הארץ, זאת עמדה ריאקציונרית שפגעה מאוד בהתפתחות השמאל
  בכל המזרח התיכון כאשר המרכסיזם מזוהה עם תמיכה באימפריאליזם ובקולוניאליזם הציוני.
  3. למרות העוול הנורא שבהקמתה של המדינה הציונית, וכפי שטרוצקי כבר הזהיר מדינה ציונית
  היא מלכודת מוות ליהודים, יש היום אוכלוסייה יהודית גדולה וכל פתרון חייב לקחת בחשבון את
  קיומה כאוכלסוייה שוות זכויות לפלסטינים.
  4. אין כל פתרון בתוכנית חלוקה מחודשת של הארץ, כאשר ליהודים 80 אחוז משטחי הארץ
  ולפלסטינים פחות מעשרים אחוז. אין כל פתרון שלא יכלול את חזרת הפליטים.
  5. אין כל אפשרות שהאימפריאלזים והציונות יאפשרו אפילו חוסר פתרון זה של מדינת
  בנטוסנטנטים עבור הפלסטינים.
  6. הבורגנות הפלסטינית אינה מסוגלת להנהיג מהפכה דמוקרטית אשר תקים מדינה עצמאית גם
  על חלק משטחי הארץ.
  7. אין למעשה גם כל פתרון לשלאלה הדמוקרטית, דהינו לשאלה הלאומית במסגרת החברה
  הקפיטליסטית והסדר האימפריאליסטי הקיים.
  8. הפתרון היחידי הוא מאבק משותף של מעמד הפועלים שיקים בארץ זו מדינה סוציאליסטית
  מאוחדת עם שוויון מלא ליהודים ולפלסטינים.
  9. לאור ההבדלים הקיימים כיום בין האוכלוסייה היהודית והפלסטינית ולאור מאבק הדמים
  הארוך פרי ההתנחלות הציונית בארץ שהייתה מיושבת בערבים, יש צורך בתקופת מעבר של
  אוטונומיות במסגרת מדינה סוציאליסטית משותפת. תקופת מעבר זו תאפשר מדינת לאום
  סוציאליסטית בעלת לשונות ותרביות שונות. הבורגנות פתרה שאלה זו בשוויץ, הסוציאליזם ללא
  העיוותים הסטלניסטים יעשה לפחות זאת.
  10. כל הדוחה פתרון זה דן את היהודים והערבים למאבק דמים לטובת האימפריאליזם ובעלי
  ההון הנהנים מהסבל הנורא הנמשך. גם אם היא תשבע כי רעיון זה לא פרקטי. הרעיונות הפרקטים לכאורה פרושם תמיכה בהמשך הביצה הקיימת.

 14. דוד איתן הגיב:

  גם אם איני מסכים לכל הניואנסים של יוסי שורץ אני כן מסכים למגמה שהוא מייצג.

  היות ומדינה פליסינאית תתקשה לתפקד לאורך זמן בגלל גודלה, מבנה הגבולות וצפיפות האוכלוסיה, אני סבור שיש לבטל את המדינה הציונית שתתקשה מאד להשתלב במרחב, ולהקים על כל שטח פלסטינה כולל הגדה המזרחית,קונפדרציה נוסח שוויץ עם כעשרה מחוזות אוטונומים בתחומים שיקבעו לדוגמא:גליל, שפלת החוף, שומרון, הר חברון, ירושלים, רצועת עזה,נגב, וכו
  היום זהו חלום באספמיה אבל מי יודע, אולי מחר זו תהיה מציאות???

 15. עופר גורן הגיב:

  הכל נכון. "נכבה", עוול, אחריות ישראל, גזענות, אפרטהייד, בלה בלה בלה. רק דבר אחד אני לא יודע: מתי בהיסטוריה ישבו היהודים כמיעוט במדינה, וזה הצליח? תורכיה? איראן? עירק? תימן? אירופה? איפה? אתה מדבר על מדינה רב לאומית דמוקרטית כמיטב הדוגמא הערבית, בו חי לו מיעוט יהודי שלו בקרב רוב מוסלמי ונוצרי שוחרי שלום. איפה אתה חי? אתה מדבר על "נכבה"? על "אימפריאליזם"? על סבל? כל פעם שאיזה שליט עלה לשלטון באיזושהיא מדינה ערבית הוא קודם כל פרע ביהודים, הרג כמה ילדים ואז נרגע.
  בקיצור, אם אתה רוצה פתרון "צודק", כנראה שתצטרך לחכות כמה מאות שנים עד אנחנו נרגע קצת ונרגיש קצת יותר בטוחים. בינתיים, תצטרך להסתפק במדינה משלך, על שטח מצומצם (גבולות 67), ללא "שיבה". בטח ללא "זכות".
  ונדמה לי שבית המשפט קבע שהאגדה האורבנית על טונטרה זה בדיוק מה שזה: אגדה אורבנית.

  (ןזה בלי לדבר על חרטום, על הקמת אש"פ ב1965 (על אמנתו ה"ליברלית") – שנתיים לפני הכיבוש, על השטחים שלא עלה על דעתכם לבקש כשהם היו בשליטת ירדן, וכו’ וכו’).

 16. מארק אדלמן הגיב:

  אני שמח כי יוסקה חברי ל"בונד" עדין חושב על מדינה סוציאליסטית. כה לחיי ! יחי מעמד הפועלים בפלסטינה!

 17. אלכס מסיס על הגיב:

  נראה שאין כל גבול לחוצפתם של הקוראים לעצמם "גרינפלד" או "ברנע" – עכשיו הוא מתחזה למרק
  אדלמן,בפולניה.הנהלת האתר תדון בנושא המתחזים ותחליט
  מה לעשות בהם וב"תגובותיהם"

 18. שושנה וייספיש הגיב:

  מסיס צודק. צריך להוריד את כל המתחזים מהאתר:ברנע,תמיר,הד"ר גרינפלד. צריך גם לבדוק אם לא מדובר במתחזה ל"מסיס" שרוצה לעשות תרגיל!

 19. דן תמיר הגיב:

  השעה: 17:31.
  דופק: 60 פעימות לדקה.
  אני צובט את עצמי.
  איייי!!!!!!
  כנראה אינני מתחזה.

  הצעתו של דוד איתן טובה ומעניינת. ביטוי מפורט לרעיון דומה ניתן למצוא במאמרו של אהרן אמיר "שלום עברי לארץ מריבה", מתוך החוברת "אחרת" (כרמל, ירושלים, 2002).

 20. דן תמיר הגיב:

  יוסי,
  באמת שאני מתפלא על תמימותך. זה שמישהו הזמין אצלך מאמר עוד לא אומר שאינך מתחזה!

 21. יוסי ברנע הגיב:

  לשושנה- אני בכל מקרה לא מתחזה. הרי אלכס מסיס הזמין אצלי מאמר!
  קורים פה דברים מוזרים.
  לאלוהים ,סליחה, לאחוות העמים (האתאיסטים) הפתרונים!

 22. אלכס מסיס הגיב:

  לא "הזמנתי" מאמר אצל יוסי ברנע, ששלח מאמר למערכת,
  ללא שהתבקש לכך.המאמר לא היה ראוי לפרסום, כםי שהתקבל ולכן, שוחחתי עם הכותב שכתב מחדש את מאמרו.
  גם הגירסה השנייה לא הייתה ראוייה ואף על פי כן החליטו העורכים לפרסמה.מיד לאחר הפרסום,"הופיע"
  מגיב בשם "ד"ר גרינפלד" שכינה אותנו "מזויינים" (השארנו את ה"תגובה" כדי שהקוראים
  יווכחו ב"רמתו" של המגיב) ואחריו "יוסי ברנע". התעורר
  אצלנו הרושם מיד ש"גרינפלד-ברנע" הם תאומי סיאם אך,
  לא יכולנו להעלות על הדעת (תמימים שכמונו) שמי שכתב
  מאמר באתר, יכנה אותנו "מזויינים". כשמטר התגובות
  של "גרינפלד-ברנע" התגבר והפך למעיין (עכור) מתגבר-
  בדקנו ומצאנו ש"השניים" שולחים את תגובותיהם ממחשב
  אחד."הם" הגדישו את הסאה כשחתמו בשם "מרק אדלמן",
  ממנהיגי ה"בונד" הפולני.

 23. יוסי ברנע הגיב:

  אני חייב להתנצל.לא הייתי בארץ ודירתי ניפרצה ונישלחו מהמחשב כנראה מאמרים לגדה השמאלית. יתכן וזה מסביר התחזויות, למרות שחלק מהשכנים שלי מעולם לא שמעו שקוראים לי "יוסי ברנע". הם טוענים ובצדק כי חופש הביטוי שייך רק לשמאל ואסור לחלוק עליו. אחד משכני טוען שמכוון שאני לא קיים אין לי זכות תגובה גם אם מעלילים עלי כל מיני האשמות, כמו שאני מגדף. המורה שלי בכיתה ב,אמרה לאימי שעולם לא קיללתי. יתכן וזה מפריך דברים שנאמרים עלי.
  בכל מקרה ברור שאני טועה וסטלין צודק, או ההפך אם זה בכלל רלבנטי.
  לבסוף נשאלת השאלה-אם מאמרי לא היה ראוי לפרסום ובכל זאת הוא פורסם, אז מדוע כן ראוי שהעורכים ימשיכו להיות עורכים? שיסיקו מסקנות אישיות…אוי לבושה!!!!

 24. מי הוא גרינפלד ("דוקטור") הגיב:

  ברנע מיתמם ומתחמק מלומר אם הוא הדוקטור גרינפלד
  והאם הוא שחתם בשם מרק אדלמן, העלאתו של סטלין
  ושטויות אחרות – לא יחפו על העדר תשובה אמיתית.

 25. את מי זה מעניין הגיב:

  ולמה לקיים דיון כזה תחת מאמר זה?

 26. הגינות ויושר הגיב:

  זה לא רק מעניין – אלא,חשוב מאד.

 27. מיתמם הגיב:

  הבעיה היא העמדת הפנים של הראדיקלים.דוגמא לכך היא מאמרו של יוסי שוורץ.מדוע הוא לא מוסר מהאתר? הוא פחות מזיק ממילים פגועות שכותבים "מתחזים"?!

 28. עופר הגיב:

  רג’א אחי, לו היית יודע עד כמה הפכת אותי למאושר בוודאי לא היית כותב דבר. יום הנכבה – הצליל פשוט מדהים ביופיו. אז חבר וידיד יקר חשוב על עוד 155 שנות נכבה נוספות, הצפויות לך. במידה לא מבוטלת בזכותך וגם בזכות כמה חברים מהשמאל הסהרורי, הגענו אחרי 54 שנות שלטון לממשלת ימין, שאינה מתביישת, לממשלה הבונה ומרחיבה את ישובי איו"ש, שבדרכה השקטה והבלתי מתלהמת, הופכת את ההתישבות באיו"ש ובאזח"ע לעובדה מוגמרת. אני מייחל ומקווה שבשנים הקרובות ימשיכו חברי הכנסת הערבים, אינטלקטואלים ערבים והיהודים הבודדים, שעדיין מסייעים בידכם בהסתה ובקריאות כנגד המדינה ואופיה אין כמוכם מי שיקרב את רעיון הטרנספר. אז לא חלילה שאני מתיימר להיות צדיק ההיפך הוא הנכון אבל במקרה הזה מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. תודה

 29. ד"ר ליאור גרינפלד הגיב:

  לא אגיב לשטויות.יש לשמור על שפה עניינית.ראוי לשמאל להתיחס למציאות ברמה נורמטיבית ולא בהפרכת סיסמאות. יוסי שוורץ כתב על צידודו ב"מדינה סוציאליסטית" ליהודים ולפלסטינים.
  מאחר והוא שולל את מודל מדינת הלאום,ואת הנורמטיביות של המערב, אז במה הוא מצדד?
  חוץ ממנו ומיורם בר-חיים, מי בדיוק ירצה לגור במדינה זו?
  יותר לא אגיב על השמצות.זוהי דמגוגיה להסית את הויכוח האידיאולוגי.

 30. יורם בר-חיים הגיב:

  אני מניח שמה שהדוקטור הנכבד התכוון לומר הוא ששום "יהודי" לא ירצה לחיות במדינה חילונית ודמוקרטית, מאחר וחלקים גדולים מהעם הפלסטיני דווקא תובעים בדיוק מדינה שכזו וזו הייתה פעם הפרוגרמה של התנועה הלאומית הפלסטינית (לפני שהנהגת פתח ויתרה עליה). ובכן, מדובר כאן בטענה גזענית פר-אקסלנס, לפיה יהודים הם אנטי-דמוקרטיים במהותם.

 31. ליורם הגיב:

  לא. הטענה היא כי היהודים הם עם מפוחד שיודע שכשזה יקרה לא ישאר ממנו דבר בשל ההכרעה הדמוקרטית.

  כי הרי היום בדמוקרטיה של המזרח התיכון ישראל היתה נמחקת מזמן – כלומר היהודים בה.

  אל תיתמם.

 32. נטע פונה לנילי הגיב:

  זו התגובה הנפלאה, הנאורה, האמיתית והמקסימה שקראתי בכל האתר הזה-ברכותי מעומק המגיב/ה: נילי
  שאלתי פשוטה. הרי גם האיסלאם כולו כבש והשמיד והגיע לכאן על חשבון אלו שהיו פה לפניו. כלומר החיים בעולם מבוססים על גזענות (איסלאם זה כמו יהדות) ועל כיבושים וגירושים. בעניין זה אין חדש ויעידו על כך גם מסעות הצלב (הגזעניים גם הם) שהמוסלמים כל כך גאים במיגורם וגירושם מאדמה זו.

  עכשיו, אין עדות ארכיאולוגית או אפילו מסמכית או סיפורית לקיומם של חיים פלסטיניים בשטחי ארץ זו לפני אלפי שנים.

  כלומר הגיעו לכאן מהגרים לפני כמה מאות שנים שהתיישבו על אדמה שנלקחה בשל גירוש של העבריים על ידי הפרסים הרומאים והאשורים. העבריים – הם היהודאים/ישראלים (בדיקות גניות מוכחיות קירבה מדהימה שאין לאף עם אחר בעולם – למעט הקרבה היותר מדהימה של הגנים של היהודים והפלסטינים (אולי אנחנו עם אחד שהתפצל ורק הדת העבירה אותנו על דעתנו וגם אתכם). אמנם הפלסטינים לא גירשו אבל הם פלשו.

  וזו טענתי. על מה ולמה תלין כי גם הפלסטינים כך עשו. לסלאח א-דין המוסלמי הנערץ מותר וליהודים אסור? למוחמד מותר להמיר בכח את דתם של הכופרים ברחבי האימפריות שהיו וליהודים אסור להתגונן עתה מהמשך התפשטות האיסלאם?

  כל עוד לא תהיה הדדיות בתפיסה כי זו מדינת היהודים מקדמת דנן (ולא מכוחה הצבאי של ישראל) אין לי עניין משותף עם לחימה בהכרה במדינת פלסטין. ההכרה היחידה שלי בנכבה נובעת מהעוול המוסרי של מה שהעם "המוסרי" עשה.

  מה פתאם בנו הערבים את היכל התפילה מסגד אל אקסה על המקום הקדוש ביותר ליהודים – ועל כך אין מבקשים סליחה ומחילה ואפילו לא מכירים במקום זה כבית תפילתם של היהודים – למרות שעם חלוף הזמן לא נעלמו השרידים?

  אי ההכרה של הפלסטינים בהר הבית כקדום למסגד וכשייך ליהודים חמור בדיוק כאי ההכרה של היהודים בנכבה – רק שהוא יותר עתיק ושייך לצד השני (רק שאת בכיו אנו קוראים בתנ"ך ולא בטלוויזיה). לא שמעתי את הפלסטינים נאבקים בחבריהם הערבים על כי המקדש הקדוש להם נבנה על חורבותיו של מקדש אחר.

  ראוי שמאמרים כאלה ייכתבו גם בערבית ויכריזו על ההכרה כי העוול הוא דו צדדי. האשמות בלתי פוסקות אינן מביאות לשום מקום.
  הלב!

 33. יהונתן לוי הגיב:

  אין ספק שמה שקר לאחר מלמחת השחרור, לצד הערבי פלסטיני הוא טרגדיה, הסבל שעבר על האדם הפשוט בצד השני הוא גדול עד בלתי נתפס, אך ככל שאני חוזר ומשחזר במוחי את הסיבות לדבר, אני לא מצליח להבין איך אנחנו, קרי היהודים, אשמים בצורה מוחלטת בסיבה לכך.

  אסביר, למיטב ידיעתי, רוב בפליטים הפלסטיניים לא ואני מדגיש, לא נמצאים בתחום אחריותה של ישראל (הם נמצאים בסוריה לבנון ירדן רצעות עזה- הנמצאת תחת שליטה פלסטינית כמעט מוחלטת) במשך 55 השנים האחרונות היה על מדינות אלו (כמובן חוץ מהרשות) להציע להם לפחות מראית של תנאים מינמליים (אני מדבר בעיקר על לבנון וסוריה, הדבר נעשה רק בירדן- שבה הוענקה אזרחות לפליטים),
  כך שלמעשה, ניתן לומר כי מדינות אלו אחראיות בצורה די ישירה להתמשכות הבעיה, אך על כך לא שמעתי ולו קל חלוש מצד הערבים הפלסטיניים היוצא נגד העוול דה-פקטו שגורמים לו מדינות ערב.
  ומכאן ניתן לי רק להסיק, שהכוונה בהפניית טענות העוול היא למעשה אמצעי נוסף לניגוח הזכות הלגיטימית של היהודים לחיות בישראל- על ידי שיכנוע כי אין להם זכות מוסרית בכלל להיות כאן.

 34. ליונתן הגזען הגיב:

  מה פירוש "לא שמעתי ולו קל חלוש מצד הערבים הפלסטיניים היוצא נגד העוול דה-פקטו שגורמים לו מדינות ערב." האם לא קראת את ספריו של ע’סאן כנפעני ? לא ראית קריקטורות של נאג’י אלעלי ? הרבה ביקרות נכתבה בנושא הזה וחלקה אפילו כתוב במאמר שאליו הגבת…
  אה נכון, באמת לא קראת, כי אתה הרי עוד מומחה שמחליט מה חושבים פלסטינים בלי להתעניין מה הם אומרים וכותבים במציאות.

  אבל המ שיותר חשוב, יונתן, הוא העובדה שלסוחר עבדים אין זכות להתלונן על היחס שנותנים הקליינטים שלו לעבדים, לרוצח אין זכות להתלונן על איכות ההלוויה של הנרצח ולמי שגירש את הפלסטינים ומתנגד לזכותם לשוב אין זכות להתלונן על היחס שהם מקבלים במדינות ערב, מה גם שחלק מהתלונות שלך אינן נכונות עובדתית וניזונות מדמוניזציה ישראלית.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים