הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-29 במאי, 2003 תגובה 1

מאת כתב "הגדה השמאלית"


בעקבות פניית מוקד זכויות מובטלים של עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי פירסם שירות התעסוקה נוהל חדש המחייב לנמק בכתב כל רישום סירוב לדורש עבודה. רישום סירוב שולל מדורש עבודה את זכאותו לגמלת קיום של הבטחת הכנסה למשך חודשיים או לדחייה של זכאות לדמי אבטלה לשלושה חודשים והפחתתה ב-30 יום. שיקול הדעת של פקיד ההשמה הוא רחב ביותר והוא יכול לרשום סירוב גם אם הוא סבור כי דורש העבודה "הכשיל" עצמו. עד היום לא היה מחויב פקיד ההשמה לנמק בכתב במועד רישום הסירוב את סיבת רישום הסירוב.

עו"ד אבישי בניש, מנהל מוקד זכויות מובטלים, פנה לשירות התעסוקה בתחילת מאי בדרישה לחייב את פקידי ההשמה לנמק בכתב כל רישום סירוב. זאת לאחר שלמוקד זכויות מובטלים הגיעו פניות רבות של פונים שנרשמו להם סירובים בלתי מוצדקים. הסתבר כי גם כאשר דורשי העבודה מגישים ערר על רישום הסירוב, הבירור מתבצע לאחר חודשים תוך קושי רב לבצע בירור עובדתי בדיעבד. במצב זה דורשי העבודה נמצאים במצב נחות שכן גרסת פקיד ההשמה מקבלת עדיפות.


עו"ד בניש ציין במכתבו כי היעדר הנמקה בכתב הוא פגיעה במינהל התקין ובעקרונות השקיפות וההגינות המחייבות כל מוסד ציבורי. עוד ציין כי "קיומו של מינהל תקין חשוב על אחת כמה וכמה בעניין זה, שבו מפעיל פקיד ההשמה שיקול דעת רחב שבצידו ‘סנקציה’ של שלילת הזכאות לדמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה, שפעמים רבות נועדו להבטחת תנאי קיום מינימליים ממש". רישום סירוב בלתי מנומק במקרים אלו עשוי לפגוע בזכות לקיום מינימלי בכבוד שהוכרה כזכות יסוד חוקתית על ידי בית המשפט העליון.

תגובות
נושאים: מאמרים

תגובה אחת

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  עו"ד בניש צודק, ועל כולנו (לא רק מובטלים) להודות לו על הישגו. מדובר כאן בעוד צעד, קטן אך חשוב, בדרך למיגור הבירוקרטיה.

  אני מניח שרוב פקידי ההשמה הם אנשים הגונים שהחלטותיהם בד"כ מוצדקות, ולא יהיה להם קושי לנמק אותן ולהגן עליהן. עם זאת, הדרישה לנמק ולתעד את ההחלטה חשובה ביותר. הרווח הוא כפול:
  1. פקיד ההשמה יידרש לשיקול דעת מעמיק ויחשף לביקורת.
  2. מעתה יוכל מובטל החפץ לערער על החלטה להתייחס אליה ולתקוף את נימוקיה.

  יישר כח לעו"ד אבישי בניש.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים