הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-3 בדצמבר, 2003 15 תגובות

המשבר הגיע לאוניברסיטאות; קיצוצים, פיטורים, סגירת חוגים או צמצום פעילויות עומדים על סדר יומן של ההנהלות בכל האוניברסיטאות בישראל. וזאת במגמה הפוכה למספר הנרשמים. במלים אחרות: מספר הנרשמים הולך וגדל בכל האוניברסיטאות ולכל התארים (גם לתואר שני ושלישי) ובמקביל מצטמצמים המשאבים העומדים לרשות המוסדות להשכלה גבוהה. מעיון בהצעת התקציב שאישרה הממשלה והונחה לדיון על שולחן הכנסת עולה כי בשנה הקרובה, האוניברסיטאות עומדות לאבד מימון של כמיליארד שקל. ושוב: בשנה הקרובה יהיו קיצוצים, פיטורים, וייסגרו חוגים נוספים. מדיניות ממשלת שרון נותנת את אותותיה גם באוניברסיטאות.

הקיצוץ במשאבים הממלכתיים המוקדשים להשכלה גבוהה הוא לא יותר מ"צעד משלים" כחלק ממדיניות רחבה יותר של פגיעה בשירותים הממלכתיים. אך מעבר לכך קיימת מגמה נוספת: על פי האוצר (והממשלה) יש "לנרמל" את האוניברסיטאות. ועל פי תפיסת עולם זו, על האוניברסיטאות לעבור לידי כוחות השוק. אם כי קשה לעלות על הדעת איזה גורם עסקי מוכן לרכוש אוניברסיטה (או לקבל אותה במעט כסף, כפי שנעשה בכל ההפרטות). כך ש"נרמול" האוניברסיטה לא בא לידי ביטוי בהפרטה מיידית, אלה בהפרטה זוחלת ובהתאמתה לכוחות השוק. קרי, סגירת חוגים בהם לבעלי ההון אין עניין (מי צריך חוג לתיאטרון? או חוג לקולנוע?). זאת, על מנת לשמור על "ליבת העסקים" של האוניברסיטה. אלה חוגי הכלכלה, מינהל עסקים, ההנדסה וכד’.


כמו בתחומים אחרים בחיים החברתיים והכלכליים, ממשלת שרון רק מקצינה מגמה שהיתה קיימת מזה שנים רבות. כאמור, האוניברסיטאות לא הופרטו, אך הלימודים האוניברסיטאיים נעשים פרטיים יותר ויותר. זאת, על ידי הפיכת המוסדות להשכלה גבוהה של המדינה לעניים יותר, ולצד אלה הקמת מכללות שללמוד בהן עולה הון רב או הן משרתות בצורה אדוקה יותר את צרכיה האידיאולוגיים והפוליטיים של הממשלה (כגון המרכז הבינתחומי בהרצליה שבבעלות משפחת רייכמן). צעד נוסף הוא קשירת קשרים עסקיים עם חברות רב-לאומיות לצורך קידום המחקר האקדמי. ומי לא יכול לעשות זאת? החוגים ה"הומניסטים" כגון היסטוריה, פילוסופיה או עבודה סוציאלית שדינם נחרץ.


ומה מדיניות ההנהלות: שיתוף פעולה


ומכיוון שהנהלות האוניברסיטאות "מבינות את המשבר הכלכלי אליו נקלענו" וגם בקרב מרצים יש כוחות לא מבוטלים המצדדים במדיניות הממשלה (כגון בחוגים לכלכלה ובמינהל עסקים) אין מנוס מלגלגל את הקיצוצים לעבר הסטודנטים, העובדים והמרצים שבתחילת דרכם. במקרים מסוימים, ההנהלות מנסות לקדם את שיטת ה"שנור", הידועה מזה עשרות שנים. מגייסים עוד ועוד כספים לעוד ועוד בניינים, מעבדות וקפיטריות. זה לא תמיד פותר את סוגיית תזרים המזומנים. במקרים מסוימים אף מכביד עליו. כי את הבניין החדש יש לתחזק, לשמר, לנקות ולשפץ בבוא העת.


קל להבין מדוע הנהלות האוניברסיטאות וכל הגופים המנהלים את המוסדות להשכלה גבוהה משתפים פעולה עם מדיניות הפוגעת בהמשך קיומם. האקדמיה הישראלית היתה מאז ומעולם ל"עתודה האקדמית" של הבורגנות הישראלית על תוכניותיה הכלכליות הכושלות והרפתקאותיה הצבאיות. פחות מובנת היא השתיקה של הסטודנטים, העובדים ואותם המרצים שלצד עיסוקם האקדמי אינם חברים במועצות המנהלים של חברה זו או אחרת, או אינם בוגרי המערכת הביטחונית הענפה. יתכן ואין למצוא את תשובה לשאלה בתוך כותלי האוניברסיטה. אולי התשובה נעוצה בכך שלא קיים מענה עממי הולם למדיניות הימנית-קיצונית בכלכלה, בחברה ובכיבוש.


חוסר אכפתיות ושבירת המוסכמות


אבל לצד מה שנראה כחוסר אכפתיות או חוסר נכונות להיאבק על דברים אלמנטריים (כגון ביטול כליל של שכר הלימוד או תגבור התקציבים הממלכתיים המיועדים למוסדות להשכלה גבוהה), גוברת התופעה של שבירת מוסכמות וחיפושי דרך.


שבירת המוסכמות והרצון למצוא פתרונות רדיקליים למשבר הכללי, דוחפת רבים מהסטודנטים והמרצים לעבר האופוזיצייה המתנגדת למדיניות הממשלה. לפעמים אופוזיציה זו באה לידי ביטוי אך ורק במאבק נגד הכיבוש. במקרים לא מעטים, סוגיית הכיבוש מעלה שאלות מורכבות יותר, על למה ומדוע. ויש המתחילים להבחין את שורש הרע: החברה הקפיטליסטית בישראל. אווירת ה"נגד" מורגשת ביותר בחוגים רבים, לרוב אותם החוגים שאינם "פונקציונליים".


מדוע כל הנגד הזה לא מתפרץ? קדימה, או החוצה? מדוע אותם סטודנטים ומרצים אינם מובילים מאבקים, כפי שנעשה ברבות ממדינות העולם? אפשר להצביע על מכלול של כמה הסברים. הידוע (והשחוק): הסטודנט הישראלי אינו מוכן להיאבק. הניסיון של המאבק להורדת שכר לימוד שפרץ בכל האוניברסיטאות לפני שנים מספר, מוכיח עד כמה אמירה זו היא לא נכונה.


הייתי מציע לחפש את התשובה לאו דווקא בין הסטודנטים או המרצים, אלא דווקא בין אלה האמורים להביא לאוניברסיטאות ולמכללות את האופציה הפוליטית, את האלטרנטיבה האידיאולוגית: השמאל. ועל מנת שלא להיכנס להגדרות ערכיות מייגעות, המושג שמאל במקרה שלנו בא להצביע על אותם סטודנטים ומרצים לא מעטים הנאבקים נגד הכיבוש; על פעילי השמאל (מרצ, חד"ש); רוב הסטודנטים הערבים; פעילות פמיניסטיות ואנשי הסביבה.


לכאורה ערב רב של קבוצות ומגמות. למעשה זו קבוצה יחסית גדולה אך אינה ממצה את הפוטנציאל הטמון בה. הנתק בין מרכיבי אותה קבוצה הוא כה רב, שיש פעילי סביבה שאינם מכירים את פעילי השמאל באותה פקולטה או באותו חוג. לכל אותו שמאל אין סדר יום פוליטי משותף, אין כל רצון לשיתוף פעולה וחמור מזה: השקפותיו האידיאולוגיות הן קרובות יותר לעמדות ליברליות מאשר למרקסיזם.


השמאל האוניברסיטאי בעל המשקל הלא מבוטל, בהיעדר מטרות משותפות ועמדות אידיאולוגיות השונות מן היסוד מה"מחשבה האחידה" השולטת בישראל, הולך לאיבוד. מצד אחד השלטון מממש, גם ברמה האוניברסיטאית, השקפת עולם מורכבת ועוינת. מצד שני, מי שאמורים להוות אלטרנטיבה לאותן המגמות, נרדם בשמירה. ועל מנת לא להירדם בשמירה, לצד לימוד יסודי של הקפיטליזם הישראלי והדרך להיחלץ ממנו (הדרך אל הסוציאליזם) על השמאל האוניברסיטאי לאמץ תוכנית פוליטית בעלת שלושה ממדים: • הממד החברתי: הפיכת האוניברסיטה למוסד הפתוח לעובדים, למובטלים, לאמהות החד-הוריות או לכל הפחות לילדיהן של אותן האמהות. זאת, על ידי ביטול תשלום שכר הלימוד ומתן רבבות מלגות קיום. צעד זה של דמוקרטיזציה, המנוגד בתכלית למדיניות העכשווית.

 • הממד הדמוקרטי: על סטודנטים, מרצים ועובדים לנהל באורח דמוקרטי את המוסדות להשכלה גבוהה. זאת על ידי בחירת נציגים מכל אחד ממגזרים אלה לכל דרגי הניהול.

 • הממד הפוליטי: יש להפוך את האוניברסיטה מכלי שבידי בעלי ההון והאמור לפעול לטובת האינטרסים שלהם, לכלי שישרת את העובדים, המובטלים וכל השכבות המוחלשות למען שינוי מן היסוד של החברה הישראלית.

השימוש במלה "ממד" אינו מקרי. אלה אינם שלבים במאבק, אלא ממדים שונים, האמורים לבוא לידי ביטוי בכל אחד משלבי המאבק, שיהיה מאבק ארוך. יתכן שזה יהיה מאבק ארוך מאוד.

תגובות
נושאים: מאמרים

15 תגובות

 1. הסטודנטים יוצאים למאבק! הגיב:

  תנועת סטודנטים חדשה, "מאבק סטודנטים חברתי" קורמת עור וגידים בימים אלו ומטרתה להיאבק בדיוק כנגד המגמות שהוזכרו במאמר, למען חברה צודקת בישראל.

  אם גם אתם סטודנטים ופעילים חברתיים, אם אתם רוצים להיות כאלה, אם אתם מוכנים לקחת אחריות ולצאת למאבק למען החברה הישראלית כולה – מקומכם אתנו.

  כנס יסוד התנועה יערך ביום א’, 14 בדצמבר, בשעה 18:00 באוניברסיטת תל-אביב, בניין גילמן "מדעי הרוח", אולם 223.

  לפרטים נוספים:
  http://www.hevra.org.il/students.html

  בואו ועיזרו להרים את הדגל!

 2. אינדיאני הגיב:

  להזכיר ללביב שהאוניוורסיטה היא מוסד לימודי ולא סניף מפלגה . יש קריטריונים לקבלה כגון ציוני בגרות פסיכומטרי ומקום פנוי בפקולטה . לא שמעתי על קריטריון של אמא חד הורית או "עובדים" , רוב הסטודנטים הם אחרי לימודים או שירות בצבא הכיבוש או טיול ממושך באסיה או בדרום אמריקה .
  לביב סע לאונ. ת"א וראה את מגרשי החניה העמוסים ותבין שאתה רואה מהרהורי ליבך . כאב לסטודנט הלומד ועובד , מחזיק מכונית ושמח בלחקו האמת שאתה מביא היא מהרהורי ליבך . בטוח אני כי מספר ה"מרכסיסטים" בקרב הסטודנטים שואף לאפס ובאם היה נערך סקר אני משוכנע כי מעל 90 אחוז מקרב הסטודנטים לא יודעים את פשר המלה הארכאית הזאת.
  ולבסוף יואיל לביב לומר לקהל הגולשים באיזה ארץ קיים הקריטריון של קבלה לאמהות חד הוריות עובדים וכד’.

 3. אפרים דוידי הגיב:

  נו, מה משיבים לקורא שאינו יכול להבחין בשם כותב המאמר… את המאמר על האוניברסיטאות לא כתב לביב, אלא אנוכי – דוידי. לכן, בפעם הבא תשתדל לפחות לנסות ולכתוב נכון את שם המחבר. אגב, המרקסיזם אקטואלי מתמיד.

 4. ארז הגיב:

  דוידי, בראש וראשונה רציתי להודות לך על המאמר המעניין והחשוב.
  אני סבור שישנם מספר גורמים עיקריים אשר מונעים את התגבשותה של מסה קריטית בקרב הסטודנטים:
  1. הדומיננטיות של המגמה הרב-תרבותית הזוכה לעידוד מצד המוסדות התרבותיים הממלכתיים. מגמה זו רוצה להעמיק את ההבדלים בין הקבוצות השונות בארץ (בעיקר השכבות שאינן זוכות לייצוג רב: ערבים, מזרחים, רוסים, אתיופים, פמניסטיות, שמאלנים, ירוקים וכד’) באיצטלה של פלורליזם ורלטיביזם אשר אמור לתת לכל אחת מהן להתבטא ולייצג את עצמה, כביכול, באופן חופשי בגבולות המיין סטרים. כאשר למעשה במציאות רב הדמיון בין הקבוצות על השונה; במקום להתאחד ולהאבק על דעותיהן המשותפות (ויש הרבה כאלה: הכיבוש, חוסר השוויון החברתי) הם "מצווים" לשמור על ייחודם הווירטואלי.
  2.מרבית הסטודנטים המעוניינים בשינוי מצויים, כמו חלק גדול מהסטודנטים בארץ, בבעיה כלכלית מסוג זה או אחר. קרי, סטודנט צריך לשלב בין לימודים מתישים לבין עבודה מתישה לא פחות לאחר שעות הלימודים; מצב שלא משאיר הרבה זמן לנהל מאבקים חברתיים.
  3. אכיפה מוחלטת של כל נסיון התנגדות או הפגנה בתחומי הקמפוסים. הפגנות ומפגני תמיכה נתקלים ביד קשה מצד הנהלת האוניברסיטאות. מחיר שלא כולם רוצים לשלם.
  4. חוסר היכולת מצד השמאל לגבש מצע משותף שיאגד בתוכו את עיקרי התפיסה החלופית שאותה הוא רוצה ליישם. תופעה זו גורמת ליצירתם של תאי סטודנטים שמאליים כפטריות אחרי הגשם אשר כל אחד מציע תפיסה שונה במקצת מזו של האחר. בהמשך ישיר לכך, חוסר היכולת להקים גוף פוליטי שיתמודד בבחירות לכנסת ויעשה את השינוי במקום בו אפשר לבצע שינויים רדיקליים שכאלה. וכמובן שאין צורך להזכיר את משבר המנהיגות של השמאל הישראלי, תופעה לא חדשה שאין לה עדיין תשובה בהווה.
  5. לצערי, עדיין רובם הגדול של הסטודנטים בארץ דוגלים בצורה דוגמטית בתפישה הניאו-ליברלית ובכוחו המטפיזי כמעט של השוק. כמובן שעם אידיאולוגיה שכזו קשה להילחם. ללא השתלטות על אמצעי הייצוג (החזותיים בעיקר) יהיה קשה להתמודד עם שטיפת המוח הקפיטליסטית בעידן הגלובלי. חבל שסטודנטים לא מנסים ליצוק תכנים מהפכניים לתוך תבניות אסתטיות חדשות (כתיבה, קולנוע, תיאטרון, עיתונות וכו’).
  יש להבין, ללמוד ולהתמודד עם המיגבלות הנ"ל המונעות, נכון לעכשיו, את התממשות הפוטנציאל הרדיקלי הטמון בשכבת הסטודנטים בארץ. אולם אל לנו לשקוע במרה שחורה ובפסיביות. יש להמשיך לחתור לשוויון, לצדק ולשלום.

 5. אלדר משוש הגיב:

  פרופסור באחת האקדמיות סיפר לי באנחת-דיכאון,שרוב תלמידיו הם "אינדיאנים":בורים ועמי הארץ,שאינם מסוגלים לקרוא ולכתוב טקסט פשןט.הוא הראה לי,כדי שאאמין,את עבודות הגמר של השנה השלישית:אין סוף שגיאות כתיב,לשןן, תחביר והתבטאות.

 6. המשבר הגיע למערכת הבריאות הגיב:

  אין נורמות של סטריליזציה. משרד הבריאות ,שמזמן פשט את הרגל, לא מפקח. למשרד לאיכות הסביבה הורידו 40 אחוז מהתקציב. התוצאות: מי שישרוד את זיהום האוויר והמים ויגיע לבתי חולים ימות שם . ועוד דורשים שנפצה את מליוני הפליטים. ומה איתנו?

 7. אחיקם הגיב:

  מר דוידי הנכבד.
  האם לדעת אדוני הלימוד באוניברסיטה הינו חובה?
  תשובתי הברורה היא לא!!!
  לא כל אחד חייב לעבור דרך שערי אולפנא אקדמאית.
  זיהו זכות גדולה ולכן מי שמעוניין בכך חייב להקריב מכוסו ומכיסו.
  למותר לציין את מצבה הכלכלי הלא טוב של מדינתינו והפתרון לגרעון היא חיסכון, אך מאין?
  קיצוץ חייב להעשות אך כל אותם העולים על בריקאדות לטובת קיצוץ סבורים שהוא אמור להתחיל מהם והלאה.
  ןאם יאמר אדוני יקוצץ תקציב ההתנחלויות?
  אף אני אשיב שלשם מדינויות חוץ (המכונה ימנית) זו נבחרה ממשלתינו בהליך דמוקרטי.
  מה שמרמז שרוב העם מוכן להשקיע את תקציבי העתק הכרוכים בהגנה על ישוביי ספר (המכונים התנחלויות).
  בכבוד רב.
  אחיקם

 8. שגית הגיב:

  מר אחיקם היקר מאד,
  1) מדיניות ממשלתנו הבעייתית משהו מציבה את ההתנחלויות לפני כמעט כל דבר אחר על חשבון כל האזרחים האחרים. התוצאה- "אין כסף".
  2) לתשומת לבך- בבואו לבחור, בוחר האזרח במפלגה ולא במדיניות (אכן, למפלגה יש גם מדיניות אבל הבחירה מונחית ע"פ המפלגה- אנשיה וכו’ ולא מדיניותה. ולראייה- אף אחד לא בחר את מר נתניהו ורצה במדיניותו אבל זה מה שקיבלו בוחריו, ע"ע ויקי קנפו)
  3) אשר לאקדמיה- היא מכשיר להתקדמות ומי שרוצה להתקדם (והכוונה אינה רק לרכישת מקצוע אלא גם לרכישת כלים למחשבה עצמאית וכו’) צריך, ברוב המקרים, לעבור בשעריה. זוהי אינה חובה, כדבריך, אלא זכות גדולה וזכות זאת צריכה להיות נחלתם של רבים ולא רק של מי שידם משגת וזאת לא רק לתועלתם של היחידים שיזכו להשכלה גבוהה אלא לתועלת החברה כולה.
  לתשומת לבך.

 9. אחיקם הגיב:

  שגית חביבתי.
  ידועה אימרתו של אפרים קישון שבמדינה דמוקרטית יש חוק המאפשר לאדם לומר כל אשר על ליבו אך אין שום חוק המכריח מישהו להקשיב ולכן אקדים בהבעת תודה על תגובתך.
  ולעניינינו, וכי נראה לך שניתן להצביע עבור מפלגתו של טומי לפיד בלא לשים לב למדיניותו החברתית?
  האם ניתן להצביע עבור מר שרון בלא לתת את הדעת על דעותיו המדיניות?
  לא ניתן להפריד בין השתיים.
  באשר להשכלה, ומי ישלם עבור אילו שידם אינם משגת?
  בוודאי שהשכלה לכל הינה שאיפה ראויה בכל חברה נאורה, אך אם השכלה לכל תגרום לקריסת המערכת האקדמאית(ע"י הורדת שכר הלימוד), או לחילופין קיצוץ נוסף בתקציב החינוך(במידה והמדינה תשלם את ההפרש), הרי שיצא שכרנו בהפסדינו.
  בכבוד רב.
  אחיקם

 10. שגית הגיב:

  אחיקם היקר מאד,

  אשר לפוליטיקה: כלל ידוע הוא בדמוקרטיה הישראלית שאין מס על דיבורים. לכן יכול מר איש ציבור להבטיח לבוחריו הרים וגבעות ולהתעלם מהבטחותיו לאחר שנבחר ולכך כיוונתי את דבריי. בנוסף, הברדק רק מעצים כשמדובר בבוחרים של מפלגות גדולות- בבואך לבחור לכנסת אינך יכול להפריד בין ביבי לבין שרון כי שניהם כרוכים באותה חבילה בעייתית (אני כמובן דוחה את כל החבילה הזו אבל ההתיחסות כאן נוגעת למצביעי הליכוד ולמען הבהר את הנקודה שלי). ידוע שאת רוב מצביעי הליכוד מנחה השיקול המדיני- בטחוני ולא הכלכלי- חברתי, למשל, ואת זה בדיוק מנצלים אנשים כמו נתניהו ושרון (אגב, שרון הכניס את מופז, שלא נבחר כלל בבחירות דמוקרטיות כלשהן אלא הוצנח לכסא שר הבטחון ואני ואתה די מושפעים, שלא לומר סובלים ממדיניותו. מה דעתך?). זה עוד שיקול בעד השלום, לא?
  ואשר לסוגית ההשכלה הגבוהה והעלויות: כבר עכשיו מסבסדת מדינת ישראל את הסטודנטים שלה ביחס של בין אחד לשליש לאחד לשני שליש (תלוי בחוג שבו לומד הסטודנט- שעורים במדעי המחשב יקרים יותר משעורים בהיסטוריה וכו’).
  כמובן שהייתי רוצה לראות את מערכת ההשכלה הגבוהה נגישה לכל מי שרוצה ויכול (אני מדברת על יכולת מנטלית ולא כלכלית וגם על רצון ומחויבות) ללמוד. הכסף יכול לבוא ממקומות אחרים: במקום לבנות עוד כביש חוצה-עוקף בשטחים הכבושים אפשר לממן לימודים לכמה וכמה מאות סטודנטים, ובתמורה לדרוש מהם לתרום לחברה (ואת זה לא אני המצאתי- ככה אני קיבלתי מלגה בתואר הראשון ותאמין לי שכולם יצאו נשכרים). תאר לך איך היינו יכולים לקדם למשל את מערכת החינוך הכושלת לו היינו דורשים מכל סטודנט שמקבל מלגה לתת שעורי עזר לכיתה של ילדים מתקשים, ארבע שעות בשבוע! שלא לדבר על ההשפעה החיובית העצומה (בעיניי ראיתי!) שיש לאינטרקציה טובה בין סטודנטים לבין ילדים.

  בברכה ובכבוד רב,
  שגית

 11. אני חולק על שגית הגיב:

  שגית כותבת :
  "ידוע שאת רוב מצביעי הליכוד מנחה השיקול המדיני- בטחוני ולא הכלכלי- חברתי."

  יש יסוד סביר לחשוב שרוב מצביעי הליכוד לא ממש מתנגדים למדיניות של העבודה (ומה באמת ההבדל..) הם פשוט רוצים אותה מלווה במלל יותר תקיף ואגרסיבי נגד הפלסטינים, ומבוצעת על-ידי הליכוד.
  גם החשבון ההיסטורי עם מפא"י, שהוא במקורו כלכלי-חברתי הוא שיקול עבור חלק גדול ממצביעי הליכוד. בעת נשאלת השאלה מדוע כה רבים מצביעים לפי מלל וחשבונות ישנים (לדעתי חשובים, אגב) ולא לפי תנאי חייהם הנוכחיים – התשובה פשוטה, משום שהמאל לא מספק שום אלטרנטיבה ברמת המעש.

 12. שגית הגיב:

  "אני חולק על שגית"- אני מסכימה עם השורה התחתונה שלך. אפשר גם להוסיף שהשמאל נתפס כאליטה.
  השאלה- מה אפשר לעשות בנושא? מה מונע מהשמאל לעשות שימוש באידיאולוגיות שלו ובתיאוריות של כלכלנים בעלי השקפה שמאלית (קיינס)?
  הבעיה לדעתי היא שהויכוח הכלכלי חברתי כרגע יוצא מנתניהו ומתכנס אליו. הגיע הזמן להוסיף לו חומרים חדשים (שוב קיינס..) ולהצביע על אלטרנטיבה למדיניות הליברלית-ימנית קיצונית של החבר נתניהו.
  שגית

 13. שגית הגיב:

  ובלי קשר ישיר, אבל מלים כדורבנות (בלי להתיחס להתבטאויות אחרות, פחות מוצלחות אולי, של יוסי שריד):
  http://news.walla.co.il/?w=//504629

 14. אחיקם הגיב:

  שגית חביבתי.
  אכן תופעה מצויה היא זו של תקיפת נבחרי הציבור מכל עברי הקשת, א יש לזכור שהעסקן נותן דין וחשבון בכל תקופה קצובה, שבא יכול הציבור להדיחו מתפקידו.
  יתר על כן,בלא להיכנס בין האילנות הגבוהים אשר נטעתם(המגיב על שרית ויברתי הנכבדה) אינני חושב שמה שעמד מנגד עיני מצביעי ליכוד חשוב כקליפת השום.
  הבחירות נערכו והנבחרים נבחרו ואין רלוונטיות לסיבה.
  ולסיום כיון אחר, כמה שאת שמחה בתוארך האקדמי שמח ילד/ילדה/איש/אישה וכו’ באפשרות להגיע לביתם בנוחות ובפחות סיכון.
  בתודה מראש על "ההקשבה"
  אחיקם

 15. שגית הגיב:

  לאחיקם,

  למרות תוארי האקדמי (הלא רלוונטי, אגב. איני חושבת שתארים מקנים לבעליהם איזו שהיא רלוונטיות פרט לצחות הדיבור וגם זה במקרים נדירים) לא הבנתי את דבריך.
  העסקן, וזו בדיוק הנקודה, לא נותן במדינתנו הקטנטונת שום דין וחשבון על כלום, בתנאי שהוא שייך למפלגה גדולה מספיק. דוגמאות לא חסרות. היחידים שביכלתם להשפיע על הרכב של מפלגה (ומכאן על סיכויי הבחירה של אדם זה או אחר) הם חברי המפלגה, זה כל העניין.
  אשר לאפשרות של אנשים להגיע לביתם בנוחות ובפחות סיכון: פקח עיניך, חביבי. הממשלה שלך מעודדת מלחמה משום שזו משרתת את מטרותיה. כל מצב שיש לו (או אם תרצה- היה לו) כיוון התפתחות אחר, והגענו אליו בכוונת מכוון. המתנחלים מקומם בתוך ישראל ולא בשטחי הרשות. ואם כבר הם שם, אז על אחריותם הבלעדית. הרבה יותר דחוף בעיני לעזור למובטלים ולממן בריאות ממלכתית מאשר לקיים את אלה שמטילים אותנו לתוך מצב חשוך שאין ממנו מוצא.
  ואגב, אני אכן מקשיבה לך. בלי מרכאות.
  שלך, בכל הכבוד
  שגית

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים